Design og visualiser

Leica iCON office

Komplet softwarepakke til alle opgaver på byggepladsen.
Komplet softwarepakke til alle opgaver på byggepladsen.

LISCAD

Opmålingssoftware og teknisk kontorsoftware fra felt til færdiggørelse.
Opmålingssoftware og teknisk kontorsoftware fra felt til færdiggørelse.

Leica Infinity

Intuitiv software til brug på kontoret til håndtering og behandling af opmålingsdata.
Intuitiv software til brug på kontoret til håndtering og behandling af opmålingsdata.

MicroSurvey Software for land surveying

CAD drafting, least squares adjustment, and field mapping.
CAD drafting, least squares adjustment, and field mapping.