Design och visualisering

Leica iCON för kontor

Kompletta programpaket för alla tillämpningar på arbetsplatsen.
Kompletta programpaket för alla tillämpningar på arbetsplatsen.

LISCAD

Surveying and engineering office software for field to finish.
Surveying and engineering office software for field to finish.

Leica Infinity

Den intuitiva kontorslösningen för att hantera mätdata
Den intuitiva kontorslösningen för att hantera mätdata

MicroSurvey Software for land surveying

CAD drafting, least squares adjustment, and field mapping.
CAD drafting, least squares adjustment, and field mapping.