Generate Report

Hexagon Mining

Hexagon Mining solves surface and underground challenges by integrating design, planning and operations technologies for safer, more productive mines.

Leica Infinity

Intuitiv software til brug på kontoret til håndtering og behandling af opmålingsdata.

LISCAD

Opmålingssoftware og teknisk kontorsoftware fra felt til færdiggørelse.

Leica MultiWorx for AutoCAD

AutoCAD-software til behandling af MultiStation-scanningsdata.

Leica Cyclone

Software til behandling, modellering og håndtering af 3D-punktskyer.