Sådan forbedres projekter med auskultation ved at scanne

23. september 2019

Sådan forbedres overvågningsprojekter med scanning

Scanninger giver en ekstra dimension til auskultation og åbner nye områder, som tidligere kun var mulige med målinger uden prismer. Med scanninger erstattes en punktvis måling uden prisme med hundredevis eller tusindvis af målinger i det scannede områder, hvilket leverer milimeterpræcis nøjagtighed ved plane overflader. Denne metode tilbyder troværdige målinger og et robust system til auskultation.

6 års scanninger med GeoMos

Scanningsmuligheden blev implementeret i Leica GeoMoS Monitoring Solution i 2013 efter lanceringen af multistationen Leica MS50. Dette var den første løsning til automatisk scanning inden for auskultation og er stadig den eneste på markedet.

Siden 2013 og efterhånden som teknologien har udviklet sig, er der lanceret nyt udstyr, verdens første multistation med automatisk læring: Leica MS60. MS60, sammen med Leica GeoMoS Software Suite, er løbende forbedret, hvor hver version har fået tilføjet nye funktioner og yderligere forbedret scanningsfunktionen.

Hvordan fungerer scanninger i projekter med auskultation?

Scanninger til auskultation tager udgangspunkt i overflader defineret af brugeren (scanningsområder med geohenvisninger), som automatisk scannes med respekt for planen for målingscyklus som en del af den automatiske auskultation af deformationer døgnet rundt. Efter hver scanning anvendes den avancerede algoritme, som bruger teknologien n.Vec til at behandle skyen af punkter og sammenligne den med referencescanningen og beregne deformationerne.

Afvigelserne beregnes vinkelret på overfladen, så brugeren kan konfigurere alarmgrænser ud fra de værdier, der er normale for vektorer. Brugerne modtager beskeder i realtid, hvis grænserne overskrides, og kan straks træffe informerede beslutninger. Visualisering af data findes i form af heatmaps, som viser deformationerne med farvekoder og tidsgrafikker, som viser statistiske værdier i skyen af punkter.

 • Gennemsnitlig deformation
 • Maksimal deformation
 • Omfanget af deformation

I praksis kombineres scanning ofte med auskultation i 3D i prismer og billeder. Målinger med prisme bruges typisk til referencegrupper, hvormed man får en stabilitet i placeringen af instrumentet, mens scanningen måler et område, Et billedesystem med dobbelte kameraer i høj opløsning registrerer automatisk billeder med hver scanning, hvormed brugerne får komplet information for hvert afsnit.

billede: Heatmap med farvekodede deformationer.

Hvor nøjagtigt kan det blive?

Analysen af resultater fra dusiner af installationer over hele verden viser, at løsningen med MS60 og GeoMoS kan tilbyde en nøjagtighed ned til 1-2 mm inden for en afstand på 100-150 meter med ekstrem troværdighed og gentagelsesnøjagtighed i data. Dette er i bund og grund samme grad af nøjagtighed, som normalt forventes ved auskultation med prisme under samme forhold.

Grafikken viser den gennemsnitlige deformation over seks måneders scanninger på et offentligt område. Den gennemsnitlige deformation beregnes ud fra værdien af hver deformation i den scannede sky. Den modstår eventuelle atypiske værdier, som findes i resultaterne, og en scanning til autskultation kan observeres over en længere periode.

Hvorfor bruge scanninger?

Svaret er enkelhed. Sammenlignet med auskultation med prisme eller den geotekniske auskultation forenkler den automatiske scanning:

 1. Det nødvendige materiel - man skal kun bruge udstyr og software: MS60 og GeoMos Monitor Option 4 - Udover at hverken kunder eller designere behøver at anslå det korrekte antal prismer til auskultation, er målestederne stort set uendelige.
 2. Installation - scanning sparer både tid og udgifter, især i bymæssige områder, fordi:
  1. Det er ikke nødvendigt at vælge diskrete punkter
  2. Det er ikke nødvendigt at ansøge om tilladelser og adgang til at installere udstyr i det emne, der skal kontrolleres
 3. Funktion - større besparelser i tid og udgifter, da det ikke er nødvendigt at vedligeholde udstyret på stedet (for eksempel ingen rengøring af prismer, ingen kontrol af sensorer).
 4. Tolkning det er ikke nødvendigt at lave yderligere beregninger, for scanningsresultaterne er klar med det samme gennem heatmaps, grafik og tabeller.
 5. Afslutning af projektet - når projektet er slut, er det ikke nødvendigt at afmontere prismer. MS60 overføres blot til et andet projekt, hvilket sparer yderligere tid og udgifter.Kontakt os for at komme i gang med auskultation.

Løsninger til auskultation

Leica Geosystems har 200 års erfaring med præcis måling og mere end 30 års erfaring med automatiske systemer til auskultation af deformationer. Med kvalifikationer uden sidestykke inden for opsamling, håndtering og analyse af rummelige data til auskultation af deformationer beskæftiger Leica Geosystems sig med løbende udvikling af innovative løsninger med hardware og software og at sætte nye standarder inden for auskultation.


Webinar-optagelser

Find vores kommende webinarer og dem, du kan se, når det passer dig.


Auskultation i bymæssige områder

Kombinationen af data, der stammer fra geodætiske sensorer (faste stationer, GNSS eller niveauer) med geotekniske eller miljømæssige sensorer (stigningssensorer, omfangsmålere, vejrstationer osv.) skaber et samlet billede i realtid af de bevægelser, der sker. Find ud af, hvornår det er optimalt at drage nytte af et system til auskultation i bymæssige områder