Hvordan overvåkingsprosjekter kan forbedres med skanning

23. september 2019

Slik forbedres overvåkingsprosjekter med skanning

Skanning setter overvåking i et nytt lys, og åpner dører til nye områder som tidligere bare var mulig via reflektorløse målinger. Med en skanning blir en nøyaktig reflektorløs måling erstattet av hundrevis eller tusenvis av målinger i skanneområdet, med millimeternøyaktighet på flate overflater. Denne metoden tilbyr pålitelige målinger og et robust overvåkingssystem.

Seks år med skanning i GeoMoS

Skanneløsningen ble innført i Leica GeoMoS Monitoring Solution i 2013, etter lanseringen av Leica MS50 MultiStation. Dette var den første overvåkingsløsningen med automatisk skanning og er fremdeles den eneste på markedet.

I 2013, etterhvert som teknologien utviklet seg, ble det lansert nytt utstyr, den første MultiStation med selvlæringsfunksjon, Leica MS60. Sammen med Leica GeoMoS Software Suite blir MS60 kontinuerlig forbedret med nye funksjoner og optimalisert skannefunksjonalitet.

Hvordan fungerer skanningen i overvåkingsprosjektene?

Overvåking ved hjelp av skanning er basert på overflater som defineres av brukeren (georefererte skanneområder), som blir skannet automatisk samtidig som det tas hensyn til målesyklusprogrammet som en del av den automatiserte overvåkingen av deformering døgnet rundt. Etter hver skanning brukes den sofistikerte algoritmen med n.Vec-teknologi som behandler punktskyen, sammenligner den med skannereferansen og beregner deformeringene.

Forskyvningene beregnes vinkelrett etter overflaten, noe som gjør at brukeren kan konfigurere alarmterskler med hensyn til vektornormalene. Brukeren mottar meldinger i sanntid hvis de overstiger grensene og kan ta informerte avgjørelser umiddelbart. Visualiseringen av dataene er tilgjengelige som varmekart som viser deformeringer med fargekoding og grafer som viser statistikkverdier i punktskyene:

 • Gjennomsnittlig deformering
 • Maks deformering
 • Deformeringsvolum

I praksis kombineres ofte skanningen med 3D-overvåking med prismer og bilder. Prismemålinger brukes vanligvis for referansegrupper, noe som garanterer instrumentets stabilitet når det står stille, mens skanningen måler et område. Et bildesystem med dobbelt kamera med høy oppløsning tar automatisk bilder ved hver skanning, noe som gir brukerne fullstendig informasjon i hver enkelt fase.

bilde: Fargekart med fargekodede deformeringer.

Hvor nøyaktig kan det bli?

Analyse av resultatet fra mange installasjoner over hele verden viser at MS60 + GeoMoS gir en nøyaktighet fra 1 til 2 mm med avstander fra 100 til 150 m, med svært pålitelige og repetitive data. Dette er i hovedsak det samme nøyaktighetsnivået som vanligvis forventes med prismemåling under de samme forholdene.

Grafen viser middels deformering i seks måneder med skanning på et offentlig område. Gjennomsnittlig deformering beregnes ut fra hver deformeringsverdi i skanningen. Den er bestandig mot mulige uvanlige verdier i sluttresultatet og kan observeres i en skanning over lengre tid.

Hvorfor bruke skanning?

Svaret er at det er en forenkling. Sammenliknet med prisme- eller geoteknisk måling, forenkler automatisk skanning følgende:

 1. Nødvendig materiale – du trenger bare utstyr og programvare: MS60 og GeoMoS Monitor Option 4 – Dessuten slipper kundene og designerne å beregne riktig antall prismer til målingen, målemulighetene er faktisk uendelige.
 2. Installasjon – skanningen gjør at du sparer tid og kostnader, spesielt i urbane områder fordi:
  1. Det er ikke nødvendig å velge diskrete punkter
  2. Det er ikke nødvendig å søke tillatelser og tilgang til å installere utstyr på objektet som skal måles.
 3. Drift – du sparer mer tid og kostnader fordi du slipper å utføre vedlikehold av utstyr på stedet (for eksempel, ingen prismerengjøring, ingen sensorverifisering).
 4. Tolkningdu slipper å utføre tilleggsberegninger, resultatene fra skanningen er tilgjengelige umiddelbart via varmekart, grafer og tabeller.
 5. Prosjektslutt – når prosjektet avsluttes, er det ikke nødvendig å demontere prismene. MS60 kan ganske enkelt overføres til andre prosjekter, noe som medfører at du sparer både tid og kostnader.Kontakt

Les mer om laserskanning fra Leica, be om en demonstrasjon og opplev fordelene.

Sammenligningstabell for 3D-laserskannere

Last ned sammenligningstabellen for 3D-laserskannere for å sammenligne den tekniske informasjonen som gjelder for vårt utvalg av laserskannere. Basert på teknisk informasjon fra denne nedlastingen kan du bestemme deg for hvilken laserskanner som passer best for dine behov.


3D-laserskannerløsninger for landmålere

Det blir stadig flere leverandører av landmålingstjenester som bruker 3D-laserskanning for å gjenskape den fysiske virkeligheten og forvandle den til virtuelle omgivelser ved hjelp av programvare for å få verdifull og nyttig informasjon. Fra Leica ScanStation P30/40 for optimal nøyaktighet til P50 for lang rekkevidde, Leica RTC360 for høy produktivitet eller Leica BLK360 for trange steder og innendørs – du finner alltid en laserskannerløsning tilpasset prosjektet ditt.


Webinaropptak

Se våre fremtidige webinarer og de som er tilgjengelige på forespørsel.