Vurdering af belægninger

Leica Pegasus:Two

Vehicle-independent mobile mapping solution.