Evaluering av veioverflater

Leica Pegasus:Two

Kjøretøyuavhengig mobil kartleggingsløsning.