Software til databearbejdning

Leica Infinity

Intuitiv software til brug på kontoret til håndtering og behandling af opmålingsdata.
Intuitiv software til brug på kontoret til håndtering og behandling af opmålingsdata.

LISCAD

Opmålingssoftware og teknisk kontorsoftware fra felt til færdiggørelse.
Opmålingssoftware og teknisk kontorsoftware fra felt til færdiggørelse.

MicroSurvey STAR*NET

Adjust survey networks using robust least squares techniques.
Adjust survey networks using robust least squares techniques.

Bernese GNSS Software

GNSS software for the academic field.
GNSS software for the academic field.