Leica Infinity Survey-software

Bygger bro mellem felten og kontoret

Leica Infinity

Infinity er den brugervenlige geospatiale softwarepakke til brug på kontoret til fagfolk, der arbejder med opmåling. Det er designet til at håndtere, behandle, analysere og kvalitetskontrollere alle opmålingsdata fra felten, herunder totalstationer, digitale nivellerinstrumenter, GNSS-data og UAV'er (Unmanned Aerial Vehicles, ubemandede luftfartøjer). Så uanset om der er tale om nye opmålingsprojekter eller forberedelse af data til konstruktionsarbejde, understøtter Infinity dine arbejdsgange.

Forskellige data samles i et feltprojekt – BIM, CAD, GIS m.m. Infinity kombinerer, udtrækker og eksporterer disse datatyper helt uden problemer. Med de integrerede dataudvekslingstjenester, herunder Leica Exchange, Leica ConX og tjenester fra tredjepartsudbydere, bliver det meget mere effektivt at flytte data.Kontrollér, og kontrollér endnu en gang


Vær altid opdateret. Uanset dataene understøtter Infinity dine arbejdsprocesser, samtidig med at du har overblik over alle dine processer. Opret pålidelige rapporter og dokumenter, som giver dig den kvalitetssikring, du har brug for til dine projekter. Fuld datasporbarhed fra import til behandling og eksport, det hele fra din kontorsoftware til geospatial behandling.

Databroen


Databroen, der forbinder felten og designverdenen. Det er nemt at bruge 3D-viseren overalt til at visualisere importerede feltdata til kvalitetskontrol, behandling og videresendelse til CAD. Levering af CAD-designdata for bedre at visualisere projekternes omfang samt forberede feltmålinger og afsætningsopgaver, så de kan udføres effektivt. Infinity er broen mellem felten og kontoret.

Uendeligt forbundet


Med datatjenester fra Leica, Hexagon og tredjeparter integreret med Infinity er dataadgangen problemfri og effektiv. Download GNSS-referencedata direkte fra HxGN SmartNet, brug luftbilleder fra HxGN Content program som baggrundskort i et projekt, inklusive deling til felten for at opnå fuld bevidsthed om de rumlige forhold. Flyt og del data direkte med Leica Exchange og Leica ConX, og send data direkte til brugerne eller maskinerne.

Billedbehandling og punktskyer


Importer, vis og analyser feltarbejde som vist med billeder taget fra felten. Mål glemte punkter, opret punktsammenligninger, eller brug UAV-billeddata til at udlede punktskyer, digitale overfladedata og opdaterede ortofotografier til støtte for dine feltkampagner, inklusive rapporter, der bruger ASPRS-standarder til at give den troværdighed, som du har brug for fra dataresultaterne. Brug billeder til altid at være opdateret.

Overflader og volumener


Opret detaljerede overflademodeller ud fra dine feltdata med Infinity. Kombiner målte punkter med punktskydata, tilføj linjer som brudlinjer, og brug områder til udelukkelse eller grænser. Brug overflader til at beregne volumener, måle og sammenligne overflader samt beregne cut/fill-kort for at generere toleranceforskelle, som kan sendes til felten til afsætning af problemområder.

Behandle og justere


Udled nøjagtige resultater ved behandling af alle kilder til feltdata, herunder observationer fra totalstationer, nivellerede præcise højder og GNSS RTK samt statiske basislinje-observationer. Kør justeringer i 3D, 2D og 1D efter mindste kvadrats metode for at opnå de mest pålidelige koordinatdata.

Kontakt os om Leica Infinity

Kontakt os om Leica Infinity-softwaren.
Kontakt os om Leica Infinity-softwaren.

Leica Infinity YouTube-afspilningsliste

Se, hvordan det fungerer. Se praktiske videoer om Infinity på YouTube.
Se, hvordan det fungerer. Se praktiske videoer om Infinity på YouTube.

Kontakt Leica Geosystems

Find din kontakt hos Leica Geosystems i forbindelse med salg, support og teknisk service.
Find din kontakt hos Leica Geosystems i forbindelse med salg, support og teknisk service.