Autostrady

Od planowania do likwidacji, do życia na autostradzie