GNSS-opmåling uden at skulle justere stangens lodrette position?

Hurtigere end tidligere med højeste nøjagtighed... Virker det umuligt? Bestil en demo, og prøv selv den nye Leica GS18 T

Leica GS18 T

Opmåling med GNSS-antenne er en vanskelig opgave. Aflæsning af instruktioner og værdier på kontrolskærmen, justering af stangen til den rigtige position, lodret justering af stangen med centrering af libelle - alt på samme tid - det kræver stor omhu og er vanskeligt, især under tidspres. Med den nye Leica GS18 T bliver opmålingen meget nemmere og hurtigere end tidligere. I denne artikel forklarer Paul Dainty hvorfor.

Opmålere og ingeniører arbejder under samme vilkår. Arbejdspresset er højt. Tidskritiske opgaver skal udføres på byggepladsen, for eksempel kontrol af kontruktionsdele og opmåling af jordarbejde og byggefundamenter.

Leica GS18 T

Alt sker under tidspres. Både mandskab og omkostningstungt udstyr må ikke vente passivt.

Sommetider kan arbejdspresset på en byggeplads være højt. Måske er gravemaskinen ankommet tidligere end planlagt, og gravearbejdet kan påbegyndes. Profilbrædderne er ikke målt op endnu, og det skal gøres, før jordarbejdet kan starte. Opmålingsingeniøren er den eneste, der kan udføre opgaven. Alt sker under tidspres. Profilbrædderne skal opmåles med det samme, så hurtigt som muligt, naturligvis med høj præcision, mens den omkostningstunge maskine venter - for slet ikke at nævne det utålmodige mandskab.

Leica GS18 T

Opmåling med traditionel GNSS RTK-rover kan være tidskrævende

Med en konventionel GNSS RTK-rover er opmåling tidskrævende og en omstændelig procedure. Stangen skal holdes lodret, samtidig med at opmålingsinformation skal aflæses på kontrolskærmen og stangen skal justeres til den rette position. GNSS-positionen beregnes med antennen, som er fastgjort på en 1,8 m eller 2 m lang stang. Stangen skal justeres lodret med libellen korrekt centreret, før opmålingsinformationen på skærmen er korrekt.

For at opmåle positionen nøjagtigt, skal flere opgaver udføres på samme tid:

  • Aflæs opmålingsinstruks og -værdier på kontrolskærmen
  • Gå på afstand og vurder: Flyt stangen til den krævede position, så opmålingsværdierne bliver tæt på nul
  • Juster stangen lodret ved at centrere libellen i stangen

Leica GS18 T

Forenklet opmåling med den nye Leica GS18 T. Lodret justering og aflæsning af libelle (se billedet) er fortid.

Det er vanskeligt at foretage alle opgaver samtidig, og derfor foretrækkes det normalt at udføre opgaverne i en iterativ proces:

Leica GS18 T

Det bliver en iterativ proces på følgende måde. For at centrere libellen og sikre, at stangen er lodret i trin 3, er det nødvendigt at flytte antennen og gentage trin 1 for at kontrollere opmålingsinstruktionen på skærmen. Herefter udføres trin 2 igen for at justere stangens position, osv. For at opmåle positionen tilstækkeligt nøjagtigt skal processen formodentlig gentages to eller tre gange. Det er ikke vanskeligt, men det tager tid at udføre korrekt.

Forestil dig nu byggepladsen, hvor gravemaskine og mandskab venter, mens du omhyggeligt opmåler profilbrædder og gennemfører den iterative opmålingsproces for hver enkelt. Hvis man samtidig er under tidspres, er der stor risiko for fejl, og det fremmer heller ikke processen.

Muligheden for at foretage opmålinger uden den iterative proces er særdeles attraktiv.

Det er muligt med den nye Leica GS18 T med hældningskompensation. GS18 T er den første GNSS RTK-rover, der muliggør opmåling med hældning på stangen. GS18 T kan integreres direkte med Leica Captivate-feltsoftware, og den muliggør opmåling med hældningskompensation i alle softwarens applikationer. Man kan foretage opmålinger og afsætte mål for punkter, linjer, veje eller andet - med hældning på stangen.

Leica GS18 T

Det nye Leica GS18 T – anderledes end alle andre GNSS-sensorer

Hvordan fungerer hældningskompensation, og hvordan undgår man den iterative opmålingsproces? Til GS18 T har Leica Geosystems udviklet en særlig IMU og en patenteret metode til at sammenstille IMU- og GNSS-data. Med den nye teknologi er det ikke længere nødvendigt at anvende et magnetometer til beregning af hældningsretning for hver opmåling. GS18 T med hældningskompensation er kalibreringsfri, og sensoren er ikke følsom over for magnetisk interferens. Det særlige er, at den kan bruges både til opmåling og til at afsætte mål, og dermed adskiller GS18 T sig fra alle andre GNSS-sensorer med hældningskompensation på markedet i dag.

Opmålingen bliver langt enklere, fordi hældningskompensation gør det overflødigt at centrere libellen for at sikre, at stangen er lodret. Det betyder, at ingeniøren ved opmåling med GS18 T kun skal udføre følgende to trin:

  • Aflæse opmålingsinstruks og -værdier på kontrolskærmen
  • Flytte stangens spids til den rette position, så opmålingsværdierne er tæt på nul

Leica GS18 T

Intuitiv afsætning af mål: Med GS18 T vises stangens position og afstanden fra stangens spids til opmålingspunktet grafisk i realtid på kontrolskærmen i en effektiv 3D-visning.

I videofilmen får du et godt indtryk af, hvordan det virker:

Når opmålingsingeniøren ikke længere skal justere stangens lodrette position ved at centrere libellen i stangen, er processen ikke længere iterativ. Opmålingen bliver meget enklere og kan udføres hurtigere end tidligere.

Med den nye Leica GS18 T kan opmålingen udføres hurtigt, præcist og pålideligt med mindre besvær og stress. Og opgaverne udføres til tiden.

Bestil en demo, hvis du ønsker at prøve den nye GS18 T i dit eget arbejde.

Hvis du ønsker at danne dit eget indtryk af verdens hurtigste GNSS RTK-rover, kan du kontakte din lokale Leica Geosystems-distributør og bestille en demo. Demo tilbydes fra november  2017. Leica Geosystems-distributørerne er klar til at hjælpe.

Paul Dainty

Paul Dainty
Applikationsingeniør hos Leica Geosystems

Referencehistorier

Læs, hvordan kunder verden over drager nytte af vores alsidige løsninger.
Læs, hvordan kunder verden over drager nytte af vores alsidige løsninger.

Kontakt Leica Geosystems

Find din kontakt hos Leica Geosystems i forbindelse med salg, support og teknisk service.
Find din kontakt hos Leica Geosystems i forbindelse med salg, support og teknisk service.