Kriittisen infrastruktuurin suojaus

Yhteisöille tärkeiden tilojen suojaaminen on kansallisten hallitusten ja infrastruktuurin ylläpitäjien yhteisellä vastuulla joko oman tai sopimusturvahenkilöstön avulla. Tavoitteena on ottaa käyttöön turvallisuuteen liittyvät valmiuskäsitteet potentiaalisten uhkien analysoimiseksi ja suositella rakenteellisia, organisaatiota, henkilökuntaa ja tekniikkaa suojaavia toimenpiteitä. Teknologiamme avulla sidosryhmät voivat laajentaa kriittisten infrastruktuurien perimetristä turva-aluetta, kerätä tietoja ja visualisoida paikan päällä nopeasti ja turvallisesti sujuvan toiminnan ja nopeiden hätätoimien varmistamiseksi tarvittaessa.

Ota yhteyttä yleisen turvallisuuden, turvallisuuden ja rikostekniikan asiantuntijoihimme

Ylläpitää teknistä perusinfrastruktuuria

Sähkönjakeluinfrastruktuurien, kuten voimalaitosten ja sähköverkkojen, turvallisuus on yksi laitoksen ylläpitäjän suurimmista huolenaiheista. Toinen huolenaihe voi olla koneiden, rakenteiden, piirustusten, hätäkäytäntöjen ja poistumisreittien säännöllinen ylläpito. Aivan kuten sähkön jatkuvan tuotannon ja jakelun takaamiseen tarvittavien resurssien ylläpito ja dokumentointi, myös turvajärjestelmät tarvitsevat samaa huomiota keskeytymättömän virransyötön varmistamiseksi.

Kuvaava Leica BLK360 -laserskanneri luo laitoksesta digitaalisen kaksoiskappaleen tai täydellisen 3D-mallin, johon turvallisuuspäälliköt, valvontahenkilöstö voivat käytännössä tutustua milloin tahansa ja mistä tahansa. Täydellinen infrastruktuurisuunnitelma voi auttaa kartoittamaan mahdolliset uhat optimaalisesti, jotta vältetään laitoksen häiriöt ja täten jatkuvat häiriöt koko verkkojärjestelmässä.


Infrastruktuurin valvonta ja suojaaminen

Keskittyminen rakenteelliseen turvallisuuteen liittyvään valmiuteen on sekä valtioiden että yksityisellä tasolla muuttunut viimeisten kymmenen vuoden aikana. Nykyään julkisten ja ei-julkisten yhteisöjen on otettava käyttöön ennalta ehkäisevä sabotaasin vastainen suojaus. Kansainväliset sopimukset vaativat suojaustoimia kuljetusalalla, kuten lentokenttien ja satamien infrastruktuurissa.

Varustautumalla LiDAR-pohjaisella 3D-valvontajärjestelmällä, joka koostuu Leica BLK247- ja Accur8vision-järjestelmistä, ammattilaiset voivat valvoa suojata kriittistä infrastruktuuria. BLK247-järjestelmässä yhdistyvät lidar, video ja lämpökuvaus sekä reunalaskenta ja älykkäät algoritmit, joiden avulla voidaan tunnistaa hetkessä fyysiset muutokset ympäristössä ja ilmoittaa niistä.

Accur8vision on laajennettu perimetrinen turvallisuusohjelmisto, joka sisältää virtuaalisia elementtejä kartan avulla navigointiin virtuaalisen tunkeilijan kanssa, ja siinä on tehostettu kohteiden tunnistusta keinoälyn avulla. Järjestelmä sopii kaikkialle, missä eri alueita on suojattava eri aikoina. Keskusturvakonsolin käyttäjä voi suojata alueen yksinkertaisesti napsauttamalla kolmiulotteista karttaa hiirellä.


Patojen tarkkailu ja tulvakatastrofien estäminen

Patoihin liittyvät potentiaaliset riskit materiaalien mahdollisesti pettäessä ovat suuria ja voivat johtaa merkittäviin tuhoihin, joihin voi sisältyä ihmishenkien menetyksiä, massiivisia omaisuusvahinkoja ja vakavia pitkäaikaisia seurauksia. Padon pettämisen myöhempiä vaikutuksia voivat olla vedenjakelun, sähkön, tulvien valvonnan, navigoinnin tai virkistystoiminnan häiriöt, joilla kaikilla voi olla pitkäaikaisia yhteiskunnallisia, taloudellisia ja kansanterveydellisiä vaikutuksia. Siksi patojen ja vesivoimaloiden jatkuva valvonta ja turvaaminen on ratkaisevan tärkeää jokaisen maan turvallisuuspolitiikassa. Patojenvalvontaratkaisuihimme sisältyy takymetreja, kuten Leica Nova TM60 - tai Leica TS16 -takymetri ja Leica Aibot UAV.

Tutustu kriittisen infrastruktuurin suojaukseen suosittelemiimme ratkaisuihin


Sisätilojen toteumadokumentaatio 360° kuvalla yhdellä painikkeella
Kuvaa todellisuutta Leica BLK360 -ratkaisun avulla

BLK360 ottaa laitoksesta tai ympäristöstä värillisiä panoraamakuvia, jotka on asetettu erittäin tarkkaan pistepilven päälle. Vain 1 kg:n painoinen BLK360 on pienin ja kevyin mittari laatuaan ja helppokäyttöinen, koska käyttö tapahtuu yhdellä painikkeella. Kaikki tablettitietokoneen käyttäjät voivat nyt kuvata ympäristöä suuren resoluution 3D-panoraamakuvilla.

BLK360 tarjoaa lämpökuvaustoiminnon sisäänrakennetun lämpökuvausanturinsa ansiosta. Jokaiseen keilaukseen sisältyy lämpökuvapanoraama, jonka ansiosta voit tarkastella lämpötiloja keilauksen sisällä väriasteikolla ja kuvata kuumia kohtia.

Hallitse ja toimita tietoja Leica Cyclone FIELD 360 -sovelluksen ja Leica Cyclone REGISTER 360 -ohjelmiston avulla.(BLK Edition)

Cyclone FIELD 360 -sovellusta käytettäessä BLK360 striimaa kuva- ja pistepilvitiedot mobiililaitteelle tai projektin lopputiedot Cyclone REGISTER 360- tai Cyclone REGISTER 360 (BLK Edition) -sovellukseen Wi-Fi-yhteyden avulla. Liikkeessä kentällä tapahtuvan kuvien ja pistepilvien käsittelyn ja automaattisesti rekisteröitävien toimistotyönkulkujen avulla molemmissa ohjelmistovaihtoehdoissa BLK360 ja valitsemasi ohjelmistoratkaisu yksinkertaistavat huomattavasti kuvausprosessia – ja avaavat siten tämän teknologian jokaiselle.

3D-laserkeilaus suuriin tarkkuusvaatimuksiin sekä pitkän etäisyyden kuvauksiin
Kerää tietoa Leica ScanStation P -sarjan avulla

ScanStation P-sarja 3D-laserkeilaimet tarjoavat alan johtavaa tarkkuutta. Ne on suunniteltu kestämään vaikeita ympäristöolosuhteita ja tarjoamaan vertaansa vailla olevaa tarkkuutta, kantamaa ja suorituskykyä. Vaikka hinta ja suorituskyky vaihtelevat mallista riippuen, kaikki ScanStation-laitteet tarjoavat saman korkealuokkaisen rakenteen, kestävyyden, säänkestävyyden ja helppokäyttöisyyden.

Hallitse tietoja Leica Cyclone FIELD 360 -sovelluksen ja Leica Cyclone REGISTER 360 -ohjelmiston avulla.

Tallennetut keilaustiedot voidaan visualisoida ja esitallentaa suoraan työmaalla reaaliajassa Cyclone FIELD 360 -sovelluksella, joka mahdollistaa tietojen täydellisyyden tarkistamisen työmaalla.

 

3D-ympäristöjen nopea jälkikäsittely toimistossa Cyclone REGISTER 360  -ohjelmistolla.

Visualisoi infrastruktuuria Leica TruView -ohjelmiston avulla

Pistepilvien TruView-visualisointiohjelmiston avulla voit mitata, integroida ja tehdä yhteistyötä kerättyjen pistepilvitietojen perusteella. Pelkän USB-tikun, lähiverkon ja yksityisen tai julkisen pilven avulla interaktiivinen 3D-malli on kaikkien sidosryhmien käytettävissä.

Älykäs 3D-valvontajärjestelmä uhkien tunnistukseen ja niiltä suojautumiseen
Älykäs uhkien tunnistus ja tunkeilun esto Leica BLK247 -järjestelmällä

BLK247 on älykäs 3D-valvontajärjestelmä, joka erottaa uhat ja ei-uhat toisistaan tarkasti ja luotettavasti. BLK247:n anturifuusioteknologiassa yhdistyvät LiDAR, video ja lämpökuvausanturit. Se valvoo tiloja tunnistamalla muutokset kolmiulotteisesti reaaliajassa.

Hallitse tietoja Accur8vision-järjestelmällä

Accur8vision on laajennettu perimetrinen turvajärjestelmä. Accur8vision valvoo koko vartioitavaa tilaa ja sopii sekä suurten että pienten alueiden turvaamiseen.

Toimita tulokset/raportit Smart Surveillance Systemin avulla

Lisää yleistä luottamusta turvajärjestelmääsi. Valvo koko aluetta 360° vaakasuuntaisella ja 270° pystysuuntaisella näkökentän peitolla, ja määritä erityisesti valvottavat kohdealueet 3D-aluerajauksen avulla. Määritä hälytysvyöhykkeet. Muuta suojattavia vyöhykkeitä joustavasti tarpeidesi mukaan. Tuo turvallisuutta lentokenttien tai satamien lastaus- ja purkualueille silloin, kun alueiden aitaus tai infraesteiden asennus ei ole mahdollista. Seuraa ihmisten liikkeitä ja estä mahdollisten tunkeilijoiden pääsy alueelle.

Rakenteellinen seuranta automaattisiin turva- ja pelastustoimiin kolaripaikalla
Tarkkaile liikkeitä Leica Geosystemsin takymetreilla ja erityisellä sovelluksella

Leica Geosystemsin takymetrilla ja integroidulla sovelluksella rakenteiden liikkeitä voidaan tarkkailla automaattisesti ja tarkasti yöllä tai päivällä pelastushenkilöstön ja uhrien turvallisuuden takaamiseksi.

Tarkkaile liikkeitä jatkuvasti Leica GeoMoS -ohjelmiston ja Leica Geosystemsin takymetrien avulla

Pidempään tarkkailtaviin rakenteisiin voidaan asentaa automaattinen tarkkailujärjestelmä. Paikan päällä olevan Leica-takymetrin ja Leica GeoMoS -ohjelmiston avulla rakenteen mahdolliset liikkeet havaitaan ympäri vuorokauden. Ilmoitukset liikkeistä lähetetään automaattisesti tiedoksi sidosryhmille turvallisuuden varmistamiseksi.

Ota yhteyttä yleisen turvallisuuden, turvallisuuden ja rikostekniikan asiantuntijoihimme

Miten todellisuuden kuvausteknologia mahdollistaa katastrofien estämisen

Lue, miten Mobile LABoratory voi nopeasti havaita paikallaan olevien rakennusten ja rakenteiden sortumisriskin ja arvioida rautarakenteiden ruostumisen paikan päällä.
Lue, miten Mobile LABoratory voi nopeasti havaita paikallaan olevien rakennusten ja rakenteiden sortumisriskin ja arvioida rautarakenteiden ruostumisen paikan päällä.

Viiden hehtaarin rakennustyömaan 3D-kuvaus rannikolla aikaa ja vuorovettä vastaan

3D-laserkeilausratkaisut ovat antaneet henkilöstölle mahdollisuuden kemiantehtaiden visualisointiin Vietnamissa ja mahdollistaneet tulevien kehityskulkujen ja uudistusten suunnittelun ja mallinnuksen digitaalisen mallin avulla.
3D-laserkeilausratkaisut ovat antaneet henkilöstölle mahdollisuuden kemiantehtaiden visualisointiin Vietnamissa ja mahdollistaneet tulevien kehityskulkujen ja uudistusten suunnittelun ja mallinnuksen digitaalisen mallin avulla.

Teollisuuden turvallisuuden parantaminen Leica BLK360 -ratkaisun avulla

Lue, miten turvallisuusjohtajat ja tarkastushenkilöstö voivat luoda digitaalisen kaksoiskappaleen tehtaasta ja miten se voidaan tarkastaa virtuaalisesti milloin ja mistä tahansa.
Lue, miten turvallisuusjohtajat ja tarkastushenkilöstö voivat luoda digitaalisen kaksoiskappaleen tehtaasta ja miten se voidaan tarkastaa virtuaalisesti milloin ja mistä tahansa.

Miksi ratkaisumme ovat ylivertaisia

Vertaisneuvonta, asiantuntijapalvelut ja käytännön tuki. Olemme julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioiden luotettava kumppani, joka tarjoaa laajan valikoiman geospatiaalisia välineitä, luotettavaa palvelua ja asiantuntemusta.
Vertaisneuvonta, asiantuntijapalvelut ja käytännön tuki. Olemme julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioiden luotettava kumppani, joka tarjoaa laajan valikoiman geospatiaalisia välineitä, luotettavaa palvelua ja asiantuntemusta.

Käyttökohteet

Osaamisestamme hyötyvät yleisen turvallisuuden ammattilaiset ympäri maailmaa, ja se määrittää uudelleen tavan, jolla lainvalvontahenkilöstö hoitaa onnettomuus- ja rikospaikkatutkintaa, todisteiden keräämistä ja rikosteknistä kartoitusta.
Osaamisestamme hyötyvät yleisen turvallisuuden ammattilaiset ympäri maailmaa, ja se määrittää uudelleen tavan, jolla lainvalvontahenkilöstö hoitaa onnettomuus- ja rikospaikkatutkintaa, todisteiden keräämistä ja rikosteknistä kartoitusta.

Ratkaisut

Ratkaisumme todellisuuden kuvaamiseen, rikospaikan tutkintaan tai rekonstruktioon, tarkkaan sijainnin määritykseen ja sijaintianalytiikkaan antavat sinulle etulyöntiaseman rikosteknisen digitaalisen kaksoiskappaleesi luomisessa.
Ratkaisumme todellisuuden kuvaamiseen, rikospaikan tutkintaan tai rekonstruktioon, tarkkaan sijainnin määritykseen ja sijaintianalytiikkaan antavat sinulle etulyöntiaseman rikosteknisen digitaalisen kaksoiskappaleesi luomisessa.

Oppimiskeskus

Koulutusmateriaalimme tukevat sinua kaikissa jokapäiväisen työsi vaiheissa, pyritpä laajentamaan dokumentointia perinteisten menetelmien ulkopuolelle tai hallinnoimaan teknologiaasi.
Koulutusmateriaalimme tukevat sinua kaikissa jokapäiväisen työsi vaiheissa, pyritpä laajentamaan dokumentointia perinteisten menetelmien ulkopuolelle tai hallinnoimaan teknologiaasi.