Bruksområder innen samfunnssikkerhet, sikkerhet og etterforskning

Opprett din digitale etterforskningstvilling

Vår teknologi brukes innen samfunnssikkerhet, sikkerhet og kriminalteknikk over hele verden. Digitale etterforskningstvillinger endrer arbeidsmetodene til etterforskere, politi, ulykkesgranskere, brannetterforskere, tollvesen, grensepoliti og andre som håndterer planlegging, bevisinnsamling og ulykkes- og åstedsundersøkelser.

Vår teknologi brukes innen samfunnssikkerhet, sikkerhet og kriminalteknikk over hele verden. Digitale etterforskningstvillinger endrer arbeidsmetodene til etterforskere, politi, ulykkesgranskere, brannetterforskere, tollvesen, grensepoliti og andre som håndterer planlegging, bevisinnsamling og ulykkes- og åstedsundersøkelser.

Ta kontakt med våre eksperter på samfunnssikkerhet og kriminalteknikk

Oppdag våre applikasjoner


Kriminaletterforskning

Hvert minutt teller. Digital sikring og bevaring av åsteder med minimal påvirkning og forstyrrelse av de fysiske bevisene. Sikre bevishåndteringen med våre velprøvde og pålitelige løsninger som bidrar med nye perspektiver i etterforskningen.
Hvert minutt teller. Digital sikring og bevaring av åsteder med minimal påvirkning og forstyrrelse av de fysiske bevisene. Sikre bevishåndteringen med våre velprøvde og pålitelige løsninger som bidrar med nye perspektiver i etterforskningen.

Ulykkesetterforskning og rekonstruksjon

Digital registrering og deling av nøyaktige, komplette 3D-modeller og diagrammer av ulykkessteder som bilulykker, massekollisjoner og togkollisjoner. Enklere og bedre dokumentering i kritiske miljøer der hvert minutt teller. Opprett en digital etterforskningstvilling av det reelle åstedet.
Digital registrering og deling av nøyaktige, komplette 3D-modeller og diagrammer av ulykkessteder som bilulykker, massekollisjoner og togkollisjoner. Enklere og bedre dokumentering i kritiske miljøer der hvert minutt teller. Opprett en digital etterforskningstvilling av det reelle åstedet.

Avansert brann- og eksplosjonsetterforskning

Undersøk og dokumenter åstedet for en brann eller eksplosjon. Våre løsninger identifiserer, registrerer og bevarer bevisene, og beskytter dem mot senere påvirkning. Opprett en permanent registrering av et brann- eller eksplosjonssted for å bevare integriteten og evaluere åstedet.
Undersøk og dokumenter åstedet for en brann eller eksplosjon. Våre løsninger identifiserer, registrerer og bevarer bevisene, og beskytter dem mot senere påvirkning. Opprett en permanent registrering av et brann- eller eksplosjonssted for å bevare integriteten og evaluere åstedet.

Sikkerhet og håndtering av alvorlige hendelser

Bruk en digital representasjon av stedet til effektiv planlegging og koordinering av redningsarbeid, og forstå hvor publikums sikkerhet kan være utsatt. Oppretting av et digitalt miljø gir bedre forståelse av folkemassenes atferd, identifiserer flaskehalser og kartlegger fluktruter og modellscenarioer.
Bruk en digital representasjon av stedet til effektiv planlegging og koordinering av redningsarbeid, og forstå hvor publikums sikkerhet kan være utsatt. Oppretting av et digitalt miljø gir bedre forståelse av folkemassenes atferd, identifiserer flaskehalser og kartlegger fluktruter og modellscenarioer.

Beskyttelse av kritisk infrastruktur

Utvid perimetersikkerheten ved kritisk infrastruktur, samle inn og visualiser informasjon på stedet for å sikre problemfri drift og rask nødrespons ved behov.
Utvid perimetersikkerheten ved kritisk infrastruktur, samle inn og visualiser informasjon på stedet for å sikre problemfri drift og rask nødrespons ved behov.

Forsvar og situasjonsbevissthet

Innhenting og deling av sanntidsdata fra kommandosentre til frontlinjen for raskere beslutningstaking, økt sikkerhet og vellykkede oppdrag både til lands, vanns og i luften.
Innhenting og deling av sanntidsdata fra kommandosentre til frontlinjen for raskere beslutningstaking, økt sikkerhet og vellykkede oppdrag både til lands, vanns og i luften.

Nødrespons og risikohåndtering ved katastrofer

Få tilgang til skadede, utilgjengelige områder og overvåk responsteamenes sikkerhet på en effektiv måte. Koordiner redningsarbeidet i sanntid og visualiser skadede områder.
Få tilgang til skadede, utilgjengelige områder og overvåk responsteamenes sikkerhet på en effektiv måte. Koordiner redningsarbeidet i sanntid og visualiser skadede områder.

Ta kontakt med våre eksperter på samfunnssikkerhet og kriminalteknikk

Hvorfor velge oss

Ekspertråd, konsultasjon og praktisk hjelp. Organisasjoner i offentlig og privat sektor benytter seg av våre tjenester, og vi tilbyr et bredt utvalg av geospatiale verktøy, pålitelig service og ekspertise.
Ekspertråd, konsultasjon og praktisk hjelp. Organisasjoner i offentlig og privat sektor benytter seg av våre tjenester, og vi tilbyr et bredt utvalg av geospatiale verktøy, pålitelig service og ekspertise.

Applikasjoner

Våre kunnskaper bistår fagpersoner innen samfunnssikkerhet over hele verden, og omdefinerer undersøkelsene av åsteder og ulykkessteder, innsamling av bevis og kartlegging i forbindelse med etterforskning.
Våre kunnskaper bistår fagpersoner innen samfunnssikkerhet over hele verden, og omdefinerer undersøkelsene av åsteder og ulykkessteder, innsamling av bevis og kartlegging i forbindelse med etterforskning.

Løsninger

Våre løsninger for reality capture, åstedsundersøkelser og rekonstruksjon, presis posisjonering og lokasjonsinformasjon gir deg en fordel når den digitale etterforskningstvillingen skal opprettes.
Våre løsninger for reality capture, åstedsundersøkelser og rekonstruksjon, presis posisjonering og lokasjonsinformasjon gir deg en fordel når den digitale etterforskningstvillingen skal opprettes.

Læringssenter

Enten du ønsker å ta et steg videre fra tradisjonelle dokumentasjonsmetoder eller ønsker å mestre teknologien, kan våre læringsressurser hjelpe deg på alle stadier i det daglige arbeidet.
Enten du ønsker å ta et steg videre fra tradisjonelle dokumentasjonsmetoder eller ønsker å mestre teknologien, kan våre læringsressurser hjelpe deg på alle stadier i det daglige arbeidet.