Tillämpningar inom hantering av allmänhetens säkerhet och forensiska undersökningar

Skapa en forensisk digital kopia

Vår teknik används av branschfolk som arbetar med såväl allmänhetens som privat säkerhet och av kriminaltekniker världen över för att effektivisera hanteringen av brottsplatsundersökningar och utredningar av olycksfall. Med vår teknik hanterar de planering, forensisk kartläggning, insamling av bevis, och undersökningar av olycksplatser och brottsplatser för att skapa en Forensic Digital Twin – en digital forensisk kopia.

Vår teknik används av branschfolk inom offentlig och privat säkerhet och av kriminaltekniker världen över för att effektivisera hanteringen av brottsplatsundersökningar och utredningar av olycksfall. Med teknikens hjälp hanterar de planering, forensisk kartläggning, insamling av bevis, och undersökningar av olycksplatser och brottsplatser genom att skapa en Forensic Digital Twin – en digital forensisk kopia.

Kontakta våra experter om du har frågor om allmänhetens säkerhet och forensiska undersökningar

Upptäck alla våra applikationsprogram


Brottsutredning

Varje minut räknas. Att säkra en brottsplats digitalt innebär att den bevaras med minimal kontaminering och störning av fysiska bevis. Bevara bevismaterialets integritet med hjälp av våra beprövade och pålitliga lösningar som erbjuder nya och förbättrade perspektiv.
Varje minut räknas. Att säkra en brottsplats digitalt innebär att den bevaras med minimal kontaminering och störning av fysiska bevis. Bevara bevismaterialets integritet med hjälp av våra beprövade och pålitliga lösningar som erbjuder nya och förbättrade perspektiv.

Undersökning och rekonstruktion av trafikolyckor

Digital insamling och delning av exakta, kompletta 3D-modeller och diagram över trafikolyckor, bl.a. bilolyckor, masskrockar och tågkollisioner. Förenkla och förbättra dokumentationen i dessa tidskänsliga och kritiska miljöer. Skapa en forensisk digital kopia av den verkliga platsen.
Digital insamling och delning av exakta, kompletta 3D-modeller och diagram över trafikolyckor, bl.a. bilolyckor, masskrockar och tågkollisioner. Förenkla och förbättra dokumentationen i dessa tidskänsliga och kritiska miljöer. Skapa en forensisk digital kopia av den verkliga platsen.

Avancerade undersökningar av eldsvådor och explosioner

Undersök och dokumentera alla slags olycksplatser där det förekommit eld eller explosioner. Med våra lösningar kan du identifiera, registrera, bevara och skydda bevismaterial från vidare kontaminering. Bevara bevismaterialets integritet och undersöka platser där det inträffat eldsvådor eller explosioner
Undersök och dokumentera alla slags olycksplatser där det förekommit eld eller explosioner. Med våra lösningar kan du identifiera, registrera, bevara och skydda bevismaterial från vidare kontaminering. Bevara bevismaterialets integritet och undersöka platser där det inträffat eldsvådor eller explosioner

Hantering av säkerhetsfrågor och allvarliga incidenter

Använd en digital kopia av arbetsplatsen för effektiv planering och samordning av säkerhetsrelaterade aktiviteter, och för bättre översikt över säkerhetsrisker för allmänheten. Skapandet av en digital miljö gör det enklare att förstå hur folkmassor rör sig, identifiera flaskhalsar, kartlägga flyktvägar och simulera scenarier.
Använd en digital kopia av arbetsplatsen för effektiv planering och samordning av säkerhetsrelaterade aktiviteter, och för bättre översikt över säkerhetsrisker för allmänheten. Skapandet av en digital miljö gör det enklare att förstå hur folkmassor rör sig, identifiera flaskhalsar, kartlägga flyktvägar och simulera scenarier.

Skydd av kritisk infrastruktur

Utöka perimetersäkerheten för kritisk infrastruktur, samla in och visualisera information på plats för att säkerställa smidig drift och snabb krisberedskap vid behov.
Utöka perimetersäkerheten för kritisk infrastruktur, samla in och visualisera information på plats för att säkerställa smidig drift och snabb krisberedskap vid behov.

Försvars- och situationsmedvetenhet

Samla in och dela data i realtid från kommandocentraler till frontlinjen för snabbare beslutsfattande, ökad säkerhet och mer framgångsrika uppdrag – till sjöss, i luften eller på land.
Samla in och dela data i realtid från kommandocentraler till frontlinjen för snabbare beslutsfattande, ökad säkerhet och mer framgångsrika uppdrag – till sjöss, i luften eller på land.

Krisberedskap och riskhantering vid katastrofer

Få tillgång till skadade, otillgängliga områden och övervaka effektivt beredskapspersonalens säkerhet. Samordna krisarbetet i realtid och visa skadade områden.
Få tillgång till skadade, otillgängliga områden och övervaka effektivt beredskapspersonalens säkerhet. Samordna krisarbetet i realtid och visa skadade områden.

Kontakta våra experter om du har frågor om allmänhetens säkerhet och forensiska undersökningar

Varför välja oss

Peer-to-peer-rådgivning, konsultation och praktisk hjälp. Vi är tillförlitlig partner till såväl offentliga som privata sektorn och erbjuder marknadens bredaste portfölj av geospatiala verktyg, pålitlig service och expertis.
Peer-to-peer-rådgivning, konsultation och praktisk hjälp. Vi är tillförlitlig partner till såväl offentliga som privata sektorn och erbjuder marknadens bredaste portfölj av geospatiala verktyg, pålitlig service och expertis.

Applikationer

Vi hjälper branschfolk i säkerhetssektorn över hela världen med vår know-how, och sätter en ny standard för hur forensisk personal hanterar undersökningar, insamling av bevis och forensisk kartläggning av brottsplatser och olycksfall.
Vi hjälper branschfolk i säkerhetssektorn över hela världen med vår know-how, och sätter en ny standard för hur forensisk personal hanterar undersökningar, insamling av bevis och forensisk kartläggning av brottsplatser och olycksfall.

Lösningar

Våra lösningar för datainsamling av verkliga miljöer, brottsplatsutredningar eller rekonstruktioner, precis positionering och exakt information om omgivningen med vår Forensic Digital Twin gör att du kan ligga steget före.
Våra lösningar för datainsamling av verkliga miljöer, brottsplatsutredningar eller rekonstruktioner, precis positionering och exakt information om omgivningen med vår Forensic Digital Twin gör att du kan ligga steget före.

Kunskapscentrum

Oavsett om du är intresserad av nya dokumentationsmetoder eller vill vässa din kunskap om dina befintliga tekniklösningar har vi utbildningarna du behöver för att få stöd i det dagliga arbetet.
Oavsett om du är intresserad av nya dokumentationsmetoder eller vill vässa din kunskap om dina befintliga tekniklösningar har vi utbildningarna du behöver för att få stöd i det dagliga arbetet.