Zastosowania w bezpieczeństwie publicznym, ochronie i kryminalistyce

Utwórz swojego cyfrowego bliźniaka kryminalistycznego

Nasza technologia służy specjalistom ds. bezpieczeństwa publicznego, ochrony i kryminalistyki na całym świecie, przekształcając sposób, w jaki śledczy na miejscu zbrodni i policjanci, oficerowie śledczy ds. wypadków, strażacy, funkcjonariusze służb celnych i straży granicznej, specjaliści ds. bezpieczeństwa i nie tylko, zarządzają planowaniem wstępnym, mapowaniem kryminalistycznym, zbieraniem dowodów, badaniem incydentów i scen w celu stworzenia cyfrowego bliźniaka kryminalistycznego.

Nasza technologia służy specjalistom ds. bezpieczeństwa publicznego, ochrony i medycyny sądowej na całym świecie, zmieniając sposób, w jaki śledczy, funkcjonariusze policji, strażacy, funkcjonariusze celni i straży granicznej, specjaliści ds. bezpieczeństwa i nie tylko zarządzają planowaniem, mapowaniem kryminalistycznym i gromadzeniem dowodów, dochodzeniami w sprawie incydentów i miejsc zdarzeń, aby opracować Kryminalistyczny Model Cyfrowy.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami ds. bezpieczeństwa publicznego, ochrony i kryminalistyki

Poznaj nasze zastosowania


Śledztwo w sprawach karnych

Liczy się każda minuta. Cyfrowe zabezpieczenie miejsca zdarzenia lub zabójstwa ma na celu zachowanie go przy minimalnym zanieczyszczeniu i naruszeniu dowodów rzeczowych. Zachowaj łańcuch dowodowy, korzystając z naszych sprawdzonych i niezawodnych rozwiązań, które oferują lepsze perspektywy śledcze.
Liczy się każda minuta. Cyfrowe zabezpieczenie miejsca zdarzenia lub zabójstwa ma na celu zachowanie go przy minimalnym zanieczyszczeniu i naruszeniu dowodów rzeczowych. Zachowaj łańcuch dowodowy, korzystając z naszych sprawdzonych i niezawodnych rozwiązań, które oferują lepsze perspektywy śledcze.

Badanie i rekonstrukcja wypadków

Cyfrowe rejestrowanie i udostępnianie dokładnych, kompletnych modeli 3D i diagramów scen katastrof, takich jak wypadki samochodowe, karambole i zderzenia pociągów. Uprość i popraw dokumentację w tych wrażliwych na czas i krytycznych środowiskach. Twórz cyfrowe bliźniaki rzeczywistego miejsca zdarzenia.
Cyfrowe rejestrowanie i udostępnianie dokładnych, kompletnych modeli 3D i diagramów scen katastrof, takich jak wypadki samochodowe, karambole i zderzenia pociągów. Uprość i popraw dokumentację w tych wrażliwych na czas i krytycznych środowiskach. Twórz cyfrowe bliźniaki rzeczywistego miejsca zdarzenia.

Zaawansowane dochodzenia w sprawach pożarów i wybuchów

Zbadaj i udokumentuj miejsce zdarzenia w każdym przypadku pożaru lub wybuchu. Nasze rozwiązania identyfikują, zbierają, zachowują dowody i zapobiegają ich dalszemu zanieczyszczeniu. Zachowaj integralność i oceń miejsce pożaru i wybuchu, tworząc jednocześnie jego trwały zapis.
Zbadaj i udokumentuj miejsce zdarzenia w każdym przypadku pożaru lub wybuchu. Nasze rozwiązania identyfikują, zbierają, zachowują dowody i zapobiegają ich dalszemu zanieczyszczeniu. Zachowaj integralność i oceń miejsce pożaru i wybuchu, tworząc jednocześnie jego trwały zapis.

Zarządzanie bezpieczeństwem i poważnymi incydentami

Wykorzystaj cyfrową reprezentację miejsca zdarzenia do efektywnego planowania wstępnego i koordynacji działań ochronnych oraz zrozum, gdzie bezpieczeństwo publiczne może być zagrożone. Stworzenie środowiska cyfrowego pomaga zrozumieć zachowanie tłumu, zidentyfikować wąskie gardła, wyznaczyć drogi ewakuacyjne i modelować scenariusze.
Wykorzystaj cyfrową reprezentację miejsca zdarzenia do efektywnego planowania wstępnego i koordynacji działań ochronnych oraz zrozum, gdzie bezpieczeństwo publiczne może być zagrożone. Stworzenie środowiska cyfrowego pomaga zrozumieć zachowanie tłumu, zidentyfikować wąskie gardła, wyznaczyć drogi ewakuacyjne i modelować scenariusze.

Ochrona infrastruktury krytycznej

Rozszerzenie ochrony perymetrycznej infrastruktury krytycznej, zbieranie i wizualizacja informacji na miejscu w celu zapewnienia sprawnego działania i szybkiego reagowania w razie potrzeby.
Rozszerzenie ochrony perymetrycznej infrastruktury krytycznej, zbieranie i wizualizacja informacji na miejscu w celu zapewnienia sprawnego działania i szybkiego reagowania w razie potrzeby.

Obrona i świadomość sytuacyjna

Drogą morską, powietrzną lub lądową, zbieraj i udostępniaj dane w czasie rzeczywistym z centrów dowodzenia na linię frontu, aby przyspieszyć podejmowanie decyzji, zwiększyć bezpieczeństwo i powodzenie misji.
Drogą morską, powietrzną lub lądową, zbieraj i udostępniaj dane w czasie rzeczywistym z centrów dowodzenia na linię frontu, aby przyspieszyć podejmowanie decyzji, zwiększyć bezpieczeństwo i powodzenie misji.

Zarządzanie ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi i reagowanie w sytuacjach kryzysowych

Uzyskaj dostęp do uszkodzonych, niedostępnych obszarów i skutecznie monitoruj bezpieczeństwo zespołów reagujących. Koordynuj prace naprawcze i wizualizuj uszkodzone obszary.
Uzyskaj dostęp do uszkodzonych, niedostępnych obszarów i skutecznie monitoruj bezpieczeństwo zespołów reagujących. Koordynuj prace naprawcze i wizualizuj uszkodzone obszary.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami ds. bezpieczeństwa publicznego, ochrony i kryminalistyki

Dlaczego nas wybrać

Profesjonalne doradztwo od expertów dla expertów, konsulting i praktyczna pomoc. Jesteśmy partnerem, któremu zaufały organizacje sektora publicznego i prywatnego, oferującym najszersze portfolio narzędzi geoprzestrzennych, niezawodny serwis i wiedzę ekspercką.
Profesjonalne doradztwo od expertów dla expertów, konsulting i praktyczna pomoc. Jesteśmy partnerem, któremu zaufały organizacje sektora publicznego i prywatnego, oferującym najszersze portfolio narzędzi geoprzestrzennych, niezawodny serwis i wiedzę ekspercką.

Zastosowania

Nasze know-how służy specjalistom ds. bezpieczeństwa publicznego na całym świecie i na nowo definiuje sposób, w jaki pracownicy organów ścigania zarządzają dochodzeniem w sprawie incydentów i miejsc zdarzeń, zbieraniem dowodów i mapowaniem kryminalistycznym.
Nasze know-how służy specjalistom ds. bezpieczeństwa publicznego na całym świecie i na nowo definiuje sposób, w jaki pracownicy organów ścigania zarządzają dochodzeniem w sprawie incydentów i miejsc zdarzeń, zbieraniem dowodów i mapowaniem kryminalistycznym.

Rozwiązania

Nasze rozwiązania w zakresie przechwytywania rzeczywistości, badania lub rekonstrukcji sceny, precyzyjnego pozycjonowania i inteligencji lokalizacyjnej dają Ci przewagę w tworzeniu Twojego cyfrowego bliźniaka.
Nasze rozwiązania w zakresie przechwytywania rzeczywistości, badania lub rekonstrukcji sceny, precyzyjnego pozycjonowania i inteligencji lokalizacyjnej dają Ci przewagę w tworzeniu Twojego cyfrowego bliźniaka.

Centrum nauki

Niezależnie od tego, czy chcesz wyjść poza tradycyjne metody dokumentacji, czy opanować technologię, nasze zasoby szkoleniowe wspierają Cię na każdym etapie Twojej codziennej pracy.
Niezależnie od tego, czy chcesz wyjść poza tradycyjne metody dokumentacji, czy opanować technologię, nasze zasoby szkoleniowe wspierają Cię na każdym etapie Twojej codziennej pracy.