Kolaritutkinta

The new Leica RCD30 camera is presently the only one in the market which is able to collect 80 MP RGBN multispectral imagery perfectly co-registered.

Pienten tai keskisuurten tie- ja liikennekolaripaikkojen, kuten yksittäisten tai useiden autojen kolarien, junien yhteentörmäysten tai lento-onnettomuuksien nopeaa ja kattavaa dokumentointia voidaan helpottaa ja parantaa huomattavasti. Tapahtumapaikka on dokumentoitava myös vaikeapääsyisissä paikoissa, päivällä tai yöllä ja huonoissa sääolosuhteissa, kuten lumi- tai vesisateessa tai sumussa.

Digitaaliset paikkatietoperusteiset teknologiamme keräävät kaikki tiedot kolaripaikasta kaksi- tai kolmiulotteisina muutamassa minuutissa. Ne dokumentoivat ja visualisoivat merkit, joita syntyy kolarissa mukana olevien ajoneuvojen rullauksesta, jarrutuksesta, lukkiutumisesta, liikkeestä tai liukumisesta. Tuloksista käy ilmi kaikkien suorien ja välillisten todisteiden suhteellinen sijainti. Ratkaisumme varmistavat riittävien ja tarkkojen tietojen keräämisen tunnistettaessa ja tallennettaessa todisteita paikan päällä. Säästä arvokasta aikaa ja resursseja hoitamalla kenttätyöt nopeasti ja hankkimalla kaikki sidosryhmien tarvitsemat tiedot, jotta he voivat tarkastella onnettomuutta uudelleen milloin ja mistä tahansa.Ota yhteyttä yleisen turvallisuuden, turvallisuuden ja rikostekniikan asiantuntijoihimme

Keräämällä kattavat ja tarkat tiedot kolaripaikalta tiet saadaan nopeasti auki

Käytä automaatio- ja digitalisointiteknologiamme voimaa kolaripaikan jokaisen yksityiskohdan nopeaan ja turvalliseen dokumentointiin. Tarvitaanpa yksittäisten mittausten helppoutta kaksiulotteisiin peruskaavioihin, kattavia pistepilviä immersiivisiin 3D-mallinnuksiin ja animaatioihin tai joustavuutta parhaan lähestymistavan määrittämiseen paikan päällä, ratkaisumme antavat näkemyksiä, joita tarvitaan kolaripaikkojen nopeaan raivaamiseen.

Tarkastele onnettomuuspaikan rikosteknistä digitaalista kaksoiskappaletta uudelleen ja tutki jokainen yksityiskohta myöhemmin uudelleen

3D-laserkeilausteknologiamme avulla voit kuvata koko kolaripaikan nopeasti ja tehokkaasti ja luoda pistepilven reaaliajassa. Pistepilvi muodostaa mitattavan mallin, jonka avulla voit tarkastella sitä rikosteknisenä digitaalisena kaksoiskappaleena - kolmiulotteisena virtuaalisena jäljennöksenä todellisen elämän skenaariosta.

Ympäristön olosuhteiden tiedostamisella voi olla merkittävä rooli liikenneonnettomuuksien dokumentoinnissa ja tutkinnassa.

Liikenneonnettomuuksissa, kuten myös muilla ulkotapahtumapaikoilla, esim. rikos- tai tulipalo-/tuhopolttopaikoilla, lainvalvontaviranomaisten on suoritettava visuaalisia tarkistuksia ja pyrittävä säilyttämään todisteet kaikissa ympäristön olosuhteissa. Työ on tehtävä lumi- tai raesateesta, lumesta tai äärimmäisestä kuumuudesta huolimatta. Suurten onnettomuuspaikkojen dokumentointi voi olla pitkä prosessi, ja se on saatava tehtyä, oli yö tai päivä. Tuotevalikoimamme tarjoaa monipuolisia ja kestäviä ratkaisuja haastavimpiinkin olosuhteisiin.

Tutustu tärkeimpiin kolaritutkinta- ja rekonstruktioratkaisuihimme

Käsivarainen ja tarkka ratkaisu kuvien mittaukseen kolarin dokumentointia varten
Kuvaa kolari- tai törmäyspaikka Leica BLK3D -ratkaisulla

BLK3D-mittausratkaisu toimii kuvien pohjalta. Kaikki tallennetut valokuvat ovat täydellisiä mittaustietueita, jotka sisältävät korkeus-, leveys- ja syvyysmittaukset. Mittauksia voidaan luoda milloin tahansa, heti paikan päällä tai missä tahansa vaiheessa sen jälkeen BLK3D-työpöytäohjelmistolla.

BLK3D-ratkaisun avulla mittaus onnistuu helposti myös vaikeapääsyisillä alueilla. Se auttaa välttämään transponoituja numeroita ja puuttuvia tai epätarkkoja mittauksia. Poliisit tai onnettomuustutkijat voivat dokumentoida pieniä tai keskisuuria kolaripaikkoja heti paikan päällä.

Hallitse ja toimita tietoja integroidun BLK3D-ohjelmiston avulla

3D-kuvat voidaan viedä PDF- tai JPG-muodossa tietokoneesta tai BLK3D-laitteesta Wi-Fi-yhteyden avulla. BLK3D-laitteen ottamat 3D-kuvat voidaan lähettää tietokoneeseen, jossa niitä voi tarkastella ja käsitellä BLK3D-työpöytäohjelmistolla.

Tallennettujen mitattavien 3D-kuvien avulla voidaan luoda edistyneitä PDF-raportteja, 2D-kaavioita ja 3D-mitat sisältäviä kuvia. Kolaripaikkaa voidaan tarkastella uudelleen virtuaalisesti jopa kauan sen jälkeen, kun se on jo raivattu.

Kentällä käytettävä Visual Positioning -tekniikka kolarien dokumentointiin ja kartoitukseen liikkeessä
Kuvaa kolari tai törmäys Leica GS18 I GNSS RTK -vastaanottimen avulla

Voit mitata satoja aiemmin saavuttamattomia pisteitä turvalliselta etäisyydeltä muutamassa minuutissa yksinkertaisesti kävelemällä tapahtumapaikalla. GS18 I -ratkaisuun integroidulla Visual Positioning -tekniikalla otetuista valokuvista saadut tiheät pistepilvet määrittävät sijainnin senttimetrin tarkkuudella helpottaen kolari- tai törmäyspaikan visualisointia.

Voit varmistaa todisteiden täydellisyyden ja palata tarvittaessa tapahtumapaikalle toimistossa tutkinnan jatkamiseksi luottavaisin mielin, koska järjestelmä pystyy määrittämään todisteiden tarkan sijainnin.

Tietojen hallinta ja toimitus Leica Infinityn avulla

Tietojen tallennus, mittaus ja käsittely paikan päällä integroidulla Leica Captivate -ohjelmistolla ja pisteiden mittaus tai pistepilven luonti tiedoista toimistossa Leica Infinity -ohjelmistolla ilman sääolosuhteiden tai liikenteen aiheuttamaa häiriötä. Infinity-ohjelmisto on tarkoitettu kaikkien GNSS-antureista, takymetreista, digitaalisista vaaituskojeista ja UAV-antureista saatujen mittaustietojen hallintaan, käsittelyyn, analysointiin sekä laadunvarmistukseen.

Nopea, joustava ja tarkka kolaripaikkojen dokumentointi ja rikostekninen kartoitus oikeudessa käytettävien lopputuotteiden luomiseksi
Tapahtumapaikan kuvaaminen Leica RTC360 -ratkaisun avulla

RTC360 3D -laserkeilaimella voit kuvata onnettomuuspaikat alle kahdessa minuutissa jopa 2 miljoonaa pistettä sekunnissa ja esitallentaa tiedot tapahtumapaikalla. RTC360:n Double Scan -toiminto aktivoituna voit poistaa lopullisista pistetiedoistasi automaattisesti kohteita, kuten ihmisiä tai ajoneuvoja.

Hallitse tietoja Leica Cyclone FIELD 360 -sovelluksen ja Leica Cyclone REGISTER 360 -ohjelmiston avulla.

Tallennetut keilaustiedot esitallennetaan kentällä ja näytetään reaaliajassa Cyclone FIELD 360 -mobiililaitesovelluksessa, jolloin käyttäjät voivat tehdä keilausten laadunvalvontatarkistuksia paikan päällä.

Tapahtumapaikkojen nopea jälkikäsittely toimistossa Cyclone register 360 -ohjelmistolla.

Toimita suuri joukko lopputuloksia Leica Map 360 -ratkaisun avulla

Map360 on tapahtumapaikan täydelliseen rekonstruointiin tarkoitettu ratkaisu, joka tuo tietosi joustavasti lukuisilta eri antureilta. Voit käyttää tapahtumapaikan analysointiin intuitiivisia työkaluja, kuten hankausanalyysiä, liikemäärän kulmaa, laadunvarmistusprotokollaa ja todistajien näkemyksiä. Map360 auttaa muuttamaan 3D-onnettomuuspaikkatiedot helposti tarkaksi ja luotettavaksi rikostekniseksi digitaaliseksi kaksoiskappaleeksi.

Ota yhteyttä yleisen turvallisuuden, turvallisuuden ja rikostekniikan asiantuntijoihimme

Kolarien ja törmäysten ennätysnopea kartoitus

Lue, miten Santa Anan poliisilaitoksella kartoitus sujuu ennätysnopeasti. Poliisit kuvaavat koko kolaripaikan RTC360-laserkeilaimella alle 30 minuutissa, mikä vähentää henkilöstön kuormitusta.
Lue, miten Santa Anan poliisilaitoksella kartoitus sujuu ennätysnopeasti. Poliisit kuvaavat koko kolaripaikan RTC360-laserkeilaimella alle 30 minuutissa, mikä vähentää henkilöstön kuormitusta.

Syyt siihen, että onnettomuuspaikkojen digitaalinen dokumentointi parantaa tutkijoiden tuloksia

Tutustu siihen, miten onnettomuuksien analysointia voidaan yksinkertaistaa ja parantaa merkittävästi. Digitaalinen 3D-malli on tarkka ja sen voi jakaa nopeasti ympäristössä, jossa aika on merkittävä tekijä.
Tutustu siihen, miten onnettomuuksien analysointia voidaan yksinkertaistaa ja parantaa merkittävästi. Digitaalinen 3D-malli on tarkka ja sen voi jakaa nopeasti ympäristössä, jossa aika on merkittävä tekijä.

Rikostekninen kartoitus: Puolan poliisi käyttää takymetreja kolarien dokumentointiin

Lue, miten Leica TS10 -takymetri ja CYBID eSURV -ratkaisu mahdollistavat Puolan poliisille liikenneonnettomuuden digitaalisen dokumentoinnin kolari- ja onnettomuusasiantuntijoita varten.
Lue, miten Leica TS10 -takymetri ja CYBID eSURV -ratkaisu mahdollistavat Puolan poliisille liikenneonnettomuuden digitaalisen dokumentoinnin kolari- ja onnettomuusasiantuntijoita varten.

Miksi ratkaisumme ovat ylivertaisia

Vertaisneuvonta, asiantuntijapalvelut ja käytännön tuki. Olemme julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioiden luotettava kumppani, joka tarjoaa laajan valikoiman geospatiaalisia välineitä, luotettavaa palvelua ja asiantuntemusta.
Vertaisneuvonta, asiantuntijapalvelut ja käytännön tuki. Olemme julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioiden luotettava kumppani, joka tarjoaa laajan valikoiman geospatiaalisia välineitä, luotettavaa palvelua ja asiantuntemusta.

Käyttökohteet

Osaamisestamme hyötyvät yleisen turvallisuuden ammattilaiset ympäri maailmaa, ja se määrittää uudelleen tavan, jolla lainvalvontahenkilöstö hoitaa onnettomuus- ja rikospaikkatutkintaa, todisteiden keräämistä ja rikosteknistä kartoitusta.
Osaamisestamme hyötyvät yleisen turvallisuuden ammattilaiset ympäri maailmaa, ja se määrittää uudelleen tavan, jolla lainvalvontahenkilöstö hoitaa onnettomuus- ja rikospaikkatutkintaa, todisteiden keräämistä ja rikosteknistä kartoitusta.

Ratkaisut

Ratkaisumme todellisuuden kuvaamiseen, rikospaikan tutkintaan tai rekonstruktioon, tarkkaan sijainnin määritykseen ja sijaintianalytiikkaan antavat sinulle etulyöntiaseman rikosteknisen digitaalisen kaksoiskappaleesi luomisessa.
Ratkaisumme todellisuuden kuvaamiseen, rikospaikan tutkintaan tai rekonstruktioon, tarkkaan sijainnin määritykseen ja sijaintianalytiikkaan antavat sinulle etulyöntiaseman rikosteknisen digitaalisen kaksoiskappaleesi luomisessa.

Oppimiskeskus

Koulutusmateriaalimme tukevat sinua kaikissa jokapäiväisen työsi vaiheissa, pyritpä laajentamaan dokumentointia perinteisten menetelmien ulkopuolelle tai hallinnoimaan teknologiaasi.
Koulutusmateriaalimme tukevat sinua kaikissa jokapäiväisen työsi vaiheissa, pyritpä laajentamaan dokumentointia perinteisten menetelmien ulkopuolelle tai hallinnoimaan teknologiaasi.