Turvallisuuden ja suuronnettomuuksien hallinta

The new Leica RCD30 camera is presently the only one in the market which is able to collect 80 MP RGBN multispectral imagery perfectly co-registered.

Odota odottamatonta, suunnittele kattavasti ja ole valmiina. Tuntematon uhka on aina vaikein kohdata. Teknologiamme luo digitaaliset kaksoiskappaleet ympäristöistä reaaliajassa ja sisältää paikkakohtaiset tiedustelutiedot. Kun tarkat digitaaliset kartoitus- ja dokumentointiratkaisut ovat tarjolla nopeasti, tarkkojen ja kannekelpoisten tietojen kerääminen voi lyhentää reaktioaikoja ja pelastaa ihmishenkiä. Turvallisuusjohtajat ja tullin ja rajavartiolaitosten turvallisuudesta vastaavat ympäri maailmaa luottavat ratkaisuihimme mahdollisen onnettomuuden ennakkosuunnittelussa, toiminnassa ja reagoinnissa.

Ota yhteyttä yleisen turvallisuuden, turvallisuuden ja rikostekniikan asiantuntijoihimme

Ennakkosuunnitteluvaihe: Tiedustelutiedot ja riskien arviointi suurtapahtumaa varten

Tapahtuman turvallisuus ei rajoitu ainoastaan tilaan, jossa te tai asiakkaanne organisaatio olette. Minkä tahansa tapahtuman suunnittelussa noudatetaan järjestelmällistä prosessia, joka yksinkertaistaa tapahtumajärjestäjien, yritysten omistajien ja turvallisuusjohtajien joskus hyvinkin ylivoimaiselta ja aikaavievältä tuntuvaa työtä.

Olipa kyseessä suuri ulkoilmatapahtuma esimerkiksi stadionilla (kuvattava 3D-laserkeilaimillamme tai Pegasus:Backpackilla) tai pieni sisätapahtuma (dokumentoitava joko BLK360-, BLK3D- tai BLK2GO-laitteella), tiedonkeräys- ja todellisen maailman visualisointiratkaisumme antavat informaation ja tarvittavat uhkatiedot ja tukevat sinua riskien arvioinnissa ja hallinnoinnissa.


Toimintavaihe: Fyysinen suojaus, valvonta ja valmius pelastustoimiin

Valvontaratkaisumme 3D-tiedustelun ja avoimien ja piilotettujen suojaavien turvallisuusratkaisujen yhteiskäyttö varmistaa yleisön turvallisuuden ja valtakunnan rajojen turvaamisen. Turvallisuusjohtajilla sekä tullin ja rajavartiolaitoksen johdolla on kattavat tiedot, he ovat paremmin valmistautuneita ja voivat tehdä joustavasti tehokkaita päätöksiä ja tiedottaa niistä.

Sovellustemme avulla voit valmistella turvallisuus-, pelastus-, tulli- ja rajavartiohenkilöstöä reagoimaan mahdollisiin onnettomuuksiin ja minimoida samalla häiriöt ja pitää tapahtuman tai operaation kulun sujuvana.


Tapahtuman jälkeinen ja analyysivaihe

Laserkeilauksemme, UAV ja mobiilikartoitusratkaisut tuovat turvallisuusalan ammattilaisten sekä tulli- ja rajavartiointilaitoksen virnaomaisten käyttöön laadukasta tietoa, jonka avulla he voivat tehokkaasti kartoittaa ympäristöä tiedustelu- ja ennakkosuunnitteluvaihetta varten sekä varmistaa tapahtuman tai operaation turvallisen sujumisen. Kerätyn kolmiulotteisen tiedustelutiedon avulla voitte analysoida toimintanne tehokkuutta, kertoa havainnoistanne asiakkaillenne, sidosryhmille ja johtoryhmille Leica TruView Digital Reality Viewer -ohjelmiston avulla ja mukauttaa henkilöstönne koulutusta tarpeen mukaan.


Tutustu suositeltuihin ratkaisuihimme turvallisuussovelluksissa ja onnettomuuksien hallinnassa


Ammattitason 3D-laserkeilainratkaisu tiedustelutiedon keräämiseen
rtc360

Tapahtumapaikan kuvaaminen Leica RTC360 -ratkaisun avulla

RTC360 3D -laserkeilaimella voidaan kuvata ympäristöjä jopa 2 miljoonaa pistettä sekunnissa alle kahdessa minuutissa. RTC360 on monipuolinen ja kestävä laserkeilain (IP54) ja ihanteellinen ratkaisu sekä ulko- että sisäkäyttöön.

rekisteroi

Hallitse tietoja Leica Cyclone FIELD 360 -sovelluksen ja Leica Cyclone REGISTER 360 -ohjelmiston avulla.

Tallennetut keilaustiedot voidaan visualisoida ja esitallentaa suoraan työmaalla reaaliajassa Cyclone FIELD 360 -sovelluksella, joka mahdollistaa laadunvalvonnan ja tietojen varmistamisen.

3D-ympäristöjen nopea jälkikäsittely toimistossa Cyclone REGISTER 360 -ohjelmistolla.

map360

Toimita suuri joukko raportteja Leica Map360 -ratkaisun avulla

Rikostekninen kartoitusohjelmistomme Map360 on paras ratkaisu täydelliseen tapahtumapaikan tai onnettomuuden visualisointiin ja rekonstruointiin. Sillä voit tuoda tietoja monilta eri antureilta. Map360 auttaa muuttamaan 3D-tiedot tarkaksi ja luotettavaksi kolmiulotteiseksi digitaaliseksi kaksoiskappaleeksi.

Monipuolinen ja puettava mobiilikartoitusratkaisu sijaintianalytiikan ja tiedustelutiedon keräämiseen
pegasus

Todellisen ympäristön 3D-kuvaus puettavalla laitteella sisällä ja ulkona, maan päällä ja alla

Leica Pegasus:Backpack on puettava järjestelmä, jonka avulla käyttäjät voivat suorittaa kuvauksen nopeammin käyttämällä vähemmän aikaa kohteessa. Mahdollistaa nopean ja tietoihin pohjautuvan päätöksenteon nopeasti muuttuvissa, haastavissa ja vaarallisissa ympäristöissä. Käytä pistepilviä ja kuvia 3D-mallien ja karttojen luomiseen kaduista ja rakennuksista senttimetrin tarkkuudella; pohjapiirroksiin ja nostomalleihin; 2D- ja 3D-tietoihin olemassa olevista poistumis-/ulosmenoreiteistä ja moneen muuhun tarkoituksiin. Näitä lopputuotteita voidaan käyttää tämänhetkisten maanpäällisten ja -alaisten hätäevakuointimenettelyjen ja -skenaarioiden analysointiin tai optimaaliseen valvontaan ja tukitiimien sijoitteluun.

Älykäs 3D-valvontajärjestelmä uhkien tunnistukseen ja niiltä suojautumiseen
blk247

Älykäs uhkien tunnistus ja tunkeilun esto

BLK247 on älykäs 3D-valvontajärjestelmä, joka erottaa uhat ja ei-uhat toisistaan tarkasti ja luotettavasti. BLK247:n anturifuusioteknologiassa yhdistyvät LiDAR, video ja lämpökuvausanturit. Se valvoo tiloja tunnistamalla muutokset kolmiulotteisesti reaaliajassa.

accur8vision

Hallitse tietoja Accur8vision-järjestelmällä

Accur8vision on laajennettu perimetrinen turvajärjestelmä. Accur8vision valvoo koko vartioitavaa tilaa ja sopii suurten ja pienten alueiden turvaamiseen.

toimita_tulokset

Toimita tulokset/raportit Smart Surveillance Systemin avulla

Lisää yleistä luottamusta turvajärjestelmääsi. Valvo koko aluetta 360° vaakasuuntaisella ja 270° pystysuuntaisella näkökentän peitolla, ja määritä erityisesti valvottavat kohdealueet 3D-aluerajauksen avulla. Määritä hälytysvyöhykkeet. Muuta suojattavia vyöhykkeitä joustavasti tarpeidesi mukaan. Tuo turvallisuutta paikkoihin, joissa aitaus ja infraesteet eivät ole mahdollisia. Seuraa ihmisten liikkeitä ja estä mahdollisten tunkeilijoiden pääsy alueelle.

Käsivarainen ja tarkka ratkaisu kuvien mittaukseen paikan dokumentointia varten
kuvaa_mika_tahansa_paikka

Kuvaa mikä tahansa paikka Leica BLK3D -ratkaisulla

3D-dataa sisältävien 2D-kuvien tallennus käsivaraisella ammattitason Android-mittauslaitteella, joka on älypuhelimen kokoinen.

BLK3D auttaa välttämään transponoituja numeroita, puuttuvia tai epätarkkoja mittauksia ja voi mitata jopa 3D-muodossa tallennettujen kuvien avulla. Tiedustelua voidaan tehdä pienissä ja keskisuurissa paikoissa, ja pelastustyöntekijät voivat helposti dokumentoida minkä tahansa rakennuksen.

hallitse_ja_toimita

Hallitse ja toimita tietoja integroidun BLK3D-ohjelmiston avulla

3D-kuvat voidaan viedä PDF- tai JPG-muodossa tietokoneesta tai BLK3D-laitteesta Wi-Fi-yhteyden avulla. BLK3D-laitteen ottamat 3D-kuvat voidaan lähettää tietokoneeseen, jossa niitä voi tarkastella ja muokata BLK3D-työpöytäohjelmistolla.

Tallennettujen mitattavien 3D-kuvien avulla voidaan luoda edistyneitä raportteja PDF-muodossa 2D-suunnitelmilla, kuvina 3D-mittauksilla sekä erittäin tarkkoina 2D- ja 3D-pohjapiirroksina.

Käsivarainen 3D-laserkeilain LiDAR- ja SLAM-paikkatietoisuustekniikalla paikkojen ja onnettomuuspaikkojen kuvaamiseen
tapahtumapaikan_tallennus_3d_muodossa

Paikkojen 3D-kuvaus liikkuessa

Käsivarainen kuvaava BLK2GO-laserkeilain on kevyt, helppokäyttöinen mobiilikartoitusratkaisu, joka on ihanteellinen paikan päällä tapahtuvaan turvallisuussuunnitteluun, julkisten rakennusten dokumentoimiseen sekä nopeaan käyttöön hätätilanteissa. Se yhdistää kaksiakselisen LiDAR-tekniikan SLAM-paikkatietoisuustekniikkaan ja Visual Inertial System (VIS) -tekniikkaan, joka seuraa tarkasti skannerin liikettä ja yhdistää pistepilviä luoden samalla monimutkaiset tilat ennennäkemättömällä nopeudella.

hallitse_ja_toimita_blk2go

Hallitse ja toimita tietoja integroidun Leica BLK2GO -ohjelmiston avulla

Lähetä tietosi pistepilven kanssa yhteensopivaan ohjelmistoon ja luo malleja, erittäin tarkkoja 2D-pohjapiirroksia, perspektiivejä ja etupisteitä sekä muita työhösi liittyviä lopputuloksia. Integroidulla Cyclone REGISTER 360 (BLK Edition) -ohjelmistolla, johon sisältyy automaattinen rekisteröinti, tarkka visuaalinen kohdistus, helppo puhdistus ja useita visualisointi- ja vientivaihtoehtoja, voit näyttää, tarkastella ja mallintaa 3D-pistepilviäsi sekä toimittaa monitasoisia visualisointeja projekteistasi.

Ota yhteyttä yleisen turvallisuuden, turvallisuuden ja rikostekniikan asiantuntijoihimme

Edistynyt turvallisuustyö: Ennakoi, suunnittele, valmistaudu Leica BLK3D Imager -laitteen avulla

Lue, miten BLK3D auttaa turvallisuusalan ammattilaisia keräämään, korjaamaan ja täydentämään tiedustelu- ja uhkasuunnitelmia tiedoilla, kuvilla ja mittauksilla miltä tahansa paikalta, tunnistamaan helposti haavoittuvia kohtia jne.
Lue, miten BLK3D auttaa turvallisuusalan ammattilaisia keräämään, korjaamaan ja täydentämään tiedustelu- ja uhkasuunnitelmia tiedoilla, kuvilla ja mittauksilla miltä tahansa paikalta, tunnistamaan helposti haavoittuvia kohtia jne.

Kuvaaminen yhdellä maailman vilkkaimmista lentokentistä

Changin lentokenttäryhmä käytti uusinta laserkeilausteknologiaa yhden maailman vilkkaimpiin kuuluvan lentokentän pitämisessä tiukimpien vaatimusten mukaisena pitkällä aikavälillä häiritsemättä jatkuvaa matkustajavirtaa.
Changin lentokenttäryhmä käytti uusinta laserkeilausteknologiaa yhden maailman vilkkaimpiin kuuluvan lentokentän pitämisessä tiukimpien vaatimusten mukaisena pitkällä aikavälillä häiritsemättä jatkuvaa matkustajavirtaa.

Turvallisuuden ja tiedustelun uudelleenmäärittely antureita yhdistämällä

Kuuntele, miten älykäs BLK247-valvontajärjestelmä, jossa yhdistyvät LiDARIin, videon ja lämpökuvauksen edut, voi itsenäisesti tunnistaa fyysisiä muutoksia tilassa ja ilmoittaa niistä.
Kuuntele, miten älykäs BLK247-valvontajärjestelmä, jossa yhdistyvät LiDARIin, videon ja lämpökuvauksen edut, voi itsenäisesti tunnistaa fyysisiä muutoksia tilassa ja ilmoittaa niistä.

Miksi ratkaisumme ovat ylivertaisia

Vertaisneuvonta, asiantuntijapalvelut ja käytännön tuki. Olemme julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioiden luotettava kumppani, joka tarjoaa laajan valikoiman geospatiaalisia välineitä, luotettavaa palvelua ja asiantuntemusta.
Vertaisneuvonta, asiantuntijapalvelut ja käytännön tuki. Olemme julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioiden luotettava kumppani, joka tarjoaa laajan valikoiman geospatiaalisia välineitä, luotettavaa palvelua ja asiantuntemusta.

Käyttökohteet

Osaamisestamme hyötyvät yleisen turvallisuuden ammattilaiset ympäri maailmaa, ja se määrittää uudelleen tavan, jolla lainvalvontahenkilöstö hoitaa onnettomuus- ja rikospaikkatutkintaa, todisteiden keräämistä ja rikosteknistä kartoitusta.
Osaamisestamme hyötyvät yleisen turvallisuuden ammattilaiset ympäri maailmaa, ja se määrittää uudelleen tavan, jolla lainvalvontahenkilöstö hoitaa onnettomuus- ja rikospaikkatutkintaa, todisteiden keräämistä ja rikosteknistä kartoitusta.

Ratkaisut

Ratkaisumme todellisuuden kuvaamiseen, rikospaikan tutkintaan tai rekonstruktioon, tarkkaan sijainnin määritykseen ja sijaintianalytiikkaan antavat sinulle etulyöntiaseman rikosteknisen digitaalisen kaksoiskappaleesi luomisessa.
Ratkaisumme todellisuuden kuvaamiseen, rikospaikan tutkintaan tai rekonstruktioon, tarkkaan sijainnin määritykseen ja sijaintianalytiikkaan antavat sinulle etulyöntiaseman rikosteknisen digitaalisen kaksoiskappaleesi luomisessa.

Oppimiskeskus

Koulutusmateriaalimme tukevat sinua kaikissa jokapäiväisen työsi vaiheissa, pyritpä laajentamaan dokumentointia perinteisten menetelmien ulkopuolelle tai hallinnoimaan teknologiaasi.
Koulutusmateriaalimme tukevat sinua kaikissa jokapäiväisen työsi vaiheissa, pyritpä laajentamaan dokumentointia perinteisten menetelmien ulkopuolelle tai hallinnoimaan teknologiaasi.