Katastrofiriskien hallinta ja pelastustoimet hätätilanteissa

Suurkatastrofeja tapahtuu maailmalla yhä useammin. Olipa katastrofin aiheuttaja luonto tai ihminen, käynnissä on merkittävä uudelleenajattelu ja -arviointi sen selvittämiseksi, miten tällaisiin tapahtumiin liittyviä riskejä olisi paras hallita. Uudet teknologiat vaikuttavat innovatiivisiin hätätilanteiden ja kriisien hallintakonsepteihin. Valtakunnalliset ja paikallishallinnon virastot ja yksityiset organisaatiot vaativat mahdollisuutta uusien ratkaisujen käyttöön ja luotettavia tietoja, joiden avulla voidaan reagoida nopeasti katastrofeihin tai turvallisuusuhkiin.

Ratkaisumme tukevat onnettomuustutkinta- ja pelastusyksiköiden sekä katastrofien seuranta- ja hallintaelinten jokapäiväistä työtä auttaen organisaatioita, yhteisöjä ja kokonaisia valtioita reagoimaan ja minimoiden niiden riskin ja haavoittuvuuden.Ota yhteyttä yleisen turvallisuuden, turvallisuuden ja rikostekniikan asiantuntijoihimme

Valmius ja torjunta

Ensimmäinen askel pelastustoimien suunnittelussa on maata, aluetta tai organisaatiota mahdollisesti uhkaavien hätätilanteiden tunnistaminen ja arviointi. Tavoitteena on yhteisön tai yhteiskunnan toiminnan vakava häiriintyminen, koska katastrofin sattuessa tarvitaan välittömiä pelastustoimia ihmishenkien menetysten välttämiseksi ja tapahtuneen analysoimiseksi. Mahdollisuus määrittää ja dokumentoida onnettomuus muutamissa minuuteissa on kriittisen tärkeää, jotta pystytään laatimaan pelastusstrategiat, estämään ihmishenkien menetyksiä ja estämään lisävahingot.

3D-laserkeilaimemme Leica RTC360:n avulla pelastushenkilöstö voi kuvata kokonaisia ympäristöjä ja luoda tarkkoja digitaalisia malleja rakennuksista ja ympäristöstä 130 metrin säteellä. RTC360-ratkaisu luo digitaalisen esityksen paikasta muutamassa minuutissa ja tuottaa siitä täydellisen 3D-dokumentaation ja visualisoinnin. Leica Cyclone FIELD 360 -ohjelmistolla voidaan visualisoida ympäristöjä kolmiulotteisesti paikan päällä.


Suojatoimet elämän turvaamiseksi

Vaarallisia ja henkeä uhkaavia tilanteita voidaan lieventää, kun asianmukainen suunnitelma on tehtynä etukäteen. Jokaisen maan, yhteisön ja laitoksen tulisi laatia ja panna täytäntöön pelastussuunnitelma siviilien, pelastushenkilöstön ja kaikkien muiden suojaamiseksi, niin sanottu ”suojatoimia elämän turvaamiseksi” koskeva suunnitelma.

Kentän sisäinen Leica Cyclone FIELD 360 Quick Plan -työkalu luo nopeasti pohjapiirroksia ja malleja skannereilla ja Cyclone FIELD 360 -ohjelmistolla kerättyjen tietojen pohjalta. Nämä tiedot voivat auttaa esimerkiksi pelastustiimejä evakuoinnissa tai suojapaikkojen löytämisessä vaikeilta sääolosuhteilta, ilmatilan vaaratekijöiltä, kuten kemikaalipäästöiltä tai mahdolliselta väkivallalta. Kaikkien toimenpiteiden tärkein tarkoitus on aina ihmishenkien suojelu.


Reagointi ja pelastustoimet haastavissa olosuhteissa

Hätätilanteissa tärkeintä on ihmishenkien suojelu. Toinen prioriteetti on tilanteen vakauttaminen ja dokumentointi myös vaikeissa sääoloissa ja vaikeapääsyisessä maastossa.

HxGN-sisältöohjelma pitää suuren alueen virtuaaliset tiedot jatkuvasti ajan tasalla ja mahdollistaa niiden striimauksen ympäri vuorokauden. Pelastus- ja kolaritutkintajohtajille ja -johdolle tämä tarkoittaa parhaita mahdollisia lintuperspektiivikuvia mahdollisimman tarkkaan tietoon perustuvien päätösten tekemiseksi hätätilanteissa.

Leica Pegasus:Backpack on jo usein osoittautunut arvokkaaksi puettavaksi mobiilikartoitusratkaisuksi, jolla saa nopeasti, turvallisesti ja helposti kolmiulotteista kuvaa vaikeapääsyisiltä katastrofialueilta kävellen, mikä lyhentää tarvittavaa työskentelyaikaa vaarallisella alueella. Käsivarainen kuvaava BLK2GO-laserkeilain sopii pelastushenkilöstön käyttöön joustavasti sekä sisällä että ulkona. BLK2GO luo digitaalisen 3D-kaksoiskappaleen samalla, kun kävelet alueen läpi. Se on yksi nopeimmista ja helpoimmista tavoista kuvata suurta rakennusta, rakennetta tai myös ympäristöä pelastustoimien helpottamiseksi.


Tutustu suosittelemiimme ratkaisuihin katastrofiriskien hallintaan ja pelastustoimiin hätätilanteissa


Nopea, joustava ja tarkka 3D-ratkaisu todellisuuden kuvaamiseen digitaalisen kaksoiskappaleen luomiseksi ympäristöstä
rtc360

Kuvaa paikka Leica RTC360:n ja Leica Cyclone FIELD 360 -sovelluksen avulla.

RTC360 3D -laserkeilaimella voit kuvata minkä tahansa paikan alle kahdessa minuutissa jopa 2 miljoonaa pistettä sekunnissa ja esitallentaa tiedot tapahtumapaikalla. RTC 360:n Double Scan -toiminto aktivoituna voit poistaa lopullisista pistetiedoistasi automaattisesti kohteita, kuten ihmisiä tai ajoneuvoja.

rekisteroi

Hallitse ja toimita tietoja Leica Cyclone FIELD 360 -sovelluksen ja Leica Cyclone REGISTER 360 -ohjelmiston avulla.

Tallennetut keilaustiedot voidaan visualisoida ja esitallentaa suoraan työmaalla reaaliajassa Cyclone FIELD 360 -sovelluksella, joka mahdollistaa laadunvalvonnan ja tietojen varmistamisen.

3D-ympäristöjen nopea jälkikäsittely toimistossa Cyclone REGISTER 360 -ohjelmistolla.

leica_truview

Mahdollista yhteistyö Leica TruView-ohjelmiston avulla

Pistepilvien TruView-visualisointiohjelmiston avulla käyttäjät voivat mitata, integroida ja tehdä yhteistyötä kerättyjen tietojen tai muun näytön perusteella. Projektin yhteistyökumppanit voivat tutkia laserkeilaimilla kuvattuja tietoja ympäristöistä pistepilvitietoina, suunnittelumalleina, merkintöinä ym.

 

Käsivarainen 3D-laserkeilain LiDAR- ja SLAM-paikkatietoisuustekniikalla paikkojen ja onnettomuuspaikkojen kuvaamiseen kävellessä
tapahtumapaikan_tallennus_3d_muodossa

Kuvaa paikkoja kolmiulotteisina liikkuessasi Leica BLK2GO:n kanssa.

Käsivarainen kuvaava BLK2GO-laserkeilain on kevyt, helppokäyttöinen mobiilikartoitusratkaisu, joka on ihanteellinen rakennusten dokumentoimiseen tai nopeaan käyttöön hätätilanteissa. Se yhdistää kaksiakselisen LiDAR-tekniikan SLAM-paikkatietoisuustekniikkaan ja Visual Inertial System (VIS) -tekniikkaan, joka seuraa tarkasti skannerin liikettä ja yhdistää pistepilviä luoden samalla monimutkaiset tilat ennennäkemättömällä nopeudella.

hallitse_ja_toimita_blk2go

Hallitse ja toimita tietoja integroidun BLK2GO-ohjelmiston avulla

Lähetä tietosi pistepilven kanssa yhteensopivaan ohjelmistoon ja luo malleja, erittäin tarkkoja 2D-pohjapiirroksia, perspektiivejä ja etupisteitä sekä muita työhösi liittyviä lopputuloksia. Integroidulla Cyclone REGISTER 360 (BLK Edition) -ohjelmistolla, johon sisältyy automaattinen rekisteröinti, tarkka visuaalinen kohdistus, helppo puhdistus ja useita visualisointi- ja vientivaihtoehtoja, voit näyttää, tarkastella ja mallintaa 3D-pistepilviäsi sekä toimittaa monitasoisia visualisointeja projekteistasi.

 

Monipuolinen ja puettava mobiilikartoitusratkaisu sijaintianalytiikan keräämiseen
pegasus

Puettava mobiilikartoitusalusta sisä- ja ulkotilojen 3D-dokumentointiin

Pegasus:Backpack on puettava järjestelmä, jonka avulla käyttäjät voivat suorittaa kuvauksia nopeammin ja tehokkaammin käyttämällä vähemmän aikaa kohteessa. Kerää kriittisiä pistepilvitietoja suuren resoluution kuvineen senttimetrin tarkkuudella tehdäksesi nopeampia, tarkkaan tietoon perustuvia päätöksiä, jotka parantavat selviämismahdollisuuksia ja auttavat jälleenrakentamisessa.

Käytä pistepilviä ja kuvia 3D-mallien ja karttojen luomiseen kaduista ja rakennuksista senttimetrin tarkkuudella; pohjapiirroksiin ja nostomalleihin; 2D- ja 3D-tietoihin olemassa olevista poistumis-/ulosmenoreiteistä ja moneen muuhun tarkoituksiin. Näitä lopputuloksia voidaan käyttää olemassa olevien maanpäällisten ja -alaisten hätäevakuointimenettelyjen ja -skenaarioiden analysoinnissa.

 

Korkealaatuista monispektristä virtuaalista kuvausta
suojaavat-toimet

Hyödynnä alan parhaita anturiteknologioita ja käytä erittäin laajaa suuren resoluution virtuaalista kuvakirjastoa HxGN-sisältöohjelmalla

Virtuaalisia kuviamme päivitetään jatkuvasti, ja ne ovat ladattavissa tai striimattavissa ympäri vuorokauden, jotta pystyt tekemään hätätilanteissa mahdollisimman tarkkaan tietoon perustuvia päätöksiä. Käyttäkää arviointitiimeillänne ammattitason pilvettömiä kuvia, jotta oikeat materiaalit saadaan käyttöön nopeammin.

Käytettäessä 15 cm:n resoluution laadukkaita kuvia katetuilla kaupunkialueilla laitteiden käyttäjät voivat työskennellä parhaalla pohjakartalla, joka auttaa heitä tekemään nopeita päätöksiä, ymmärtämään parhaat reitit pelastushenkilöstön paikalle lähettämiseen ja tietämään kriittisten hyödykkeiden sijainnit. Ammattitason virtuaalisten kuvien auttaa ymmärtämään kulloisiakin alueita paremmin niin tulvien mallinnuksen kuin vahinkojen arvioinnin yhteydessä. Tilaa HxGN-sisältöohjelman striimauspalvelut voidaksesi käyttää päivitettyjä tietoja suunnitellun päivitysaikataulun mukaan.

Ota yhteyttä yleisen turvallisuuden, turvallisuuden ja rikostekniikan asiantuntijoihimme

Pelastustyöntekijöiden, ensihoitajien, hoitohenkilöstön, kriisinhallintatiimien virtuaalikoulutus

Tutustu siihen, miten Saksan Punainen Risti järjestää virtuaalisesti digitaalista koulutusta käyttäen apunaan kuvaavaa Leica BLK360 -laserkeilainta ja Pegasus:Backpack-mobiilikartoitusratkaisua.
Tutustu siihen, miten Saksan Punainen Risti järjestää virtuaalisesti digitaalista koulutusta käyttäen apunaan kuvaavaa Leica BLK360 -laserkeilainta ja Pegasus:Backpack-mobiilikartoitusratkaisua.

Maanjäristyksen tuhojen arviointi puettavalla Reality Capture -tekniikalla

Meksikon katastrofienhallintavirasto navigoi, analysoi ja teki yhteistyötä käyttäen käsiteltyjä kuvia ja pistepilviä maanjäristyksen vuoksi romahtaneista rakennuksista. Katso, miten tietoja kerättiin ja käsiteltiin samana päivänä Pegasus:Backpackin avulla.
Meksikon katastrofienhallintavirasto navigoi, analysoi ja teki yhteistyötä käyttäen käsiteltyjä kuvia ja pistepilviä maanjäristyksen vuoksi romahtaneista rakennuksista. Katso, miten tietoja kerättiin ja käsiteltiin samana päivänä Pegasus:Backpackin avulla.

Miksi ratkaisumme ovat ylivertaisia

Vertaisneuvonta, asiantuntijapalvelut ja käytännön tuki. Olemme julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioiden luotettava kumppani, joka tarjoaa laajan valikoiman geospatiaalisia välineitä, luotettavaa palvelua ja asiantuntemusta.
Vertaisneuvonta, asiantuntijapalvelut ja käytännön tuki. Olemme julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioiden luotettava kumppani, joka tarjoaa laajan valikoiman geospatiaalisia välineitä, luotettavaa palvelua ja asiantuntemusta.

Käyttökohteet

Osaamisestamme hyötyvät yleisen turvallisuuden ammattilaiset ympäri maailmaa, ja se määrittää uudelleen tavan, jolla lainvalvontahenkilöstö hoitaa onnettomuus- ja rikospaikkatutkintaa, todisteiden keräämistä ja rikosteknistä kartoitusta.
Osaamisestamme hyötyvät yleisen turvallisuuden ammattilaiset ympäri maailmaa, ja se määrittää uudelleen tavan, jolla lainvalvontahenkilöstö hoitaa onnettomuus- ja rikospaikkatutkintaa, todisteiden keräämistä ja rikosteknistä kartoitusta.

Ratkaisut

Ratkaisumme todellisuuden kuvaamiseen, rikospaikan tutkintaan tai rekonstruktioon, tarkkaan sijainnin määritykseen ja sijaintianalytiikkaan antavat sinulle etulyöntiaseman rikosteknisen digitaalisen kaksoiskappaleesi luomisessa.
Ratkaisumme todellisuuden kuvaamiseen, rikospaikan tutkintaan tai rekonstruktioon, tarkkaan sijainnin määritykseen ja sijaintianalytiikkaan antavat sinulle etulyöntiaseman rikosteknisen digitaalisen kaksoiskappaleesi luomisessa.

Oppimiskeskus

Koulutusmateriaalimme tukevat sinua kaikissa jokapäiväisen työsi vaiheissa, pyritpä laajentamaan dokumentointia perinteisten menetelmien ulkopuolelle tai hallinnoimaan teknologiaasi.
Koulutusmateriaalimme tukevat sinua kaikissa jokapäiväisen työsi vaiheissa, pyritpä laajentamaan dokumentointia perinteisten menetelmien ulkopuolelle tai hallinnoimaan teknologiaasi.