Teollisuudenalojen terveyden ja turvallisuuden parantaminen 3D-kuvauksella

Miten seurata rakenteita ja varmistaa niiden läheisyydessä olevien henkilöiden turvallisuus

Teollisuudenalojen terveyden ja turvallisuuden parantaminen 3D-kuvauksella

Monet teolliset ympäristöt sisältävät vaaratekijöitä, jolloin työntekijöiden ja vierailijoiden terveyden ja turvallisuuden varmistaminen on äärimmäisen tärkeää. Vaaroihin kuuluvat muun muassa lämpötilat, syövyttävät materiaalit, liikkuvat koneet sekä raskaat esineet. Työmaan johdon tulee varmistaa kaikkien työmaalla ja sen välittömässä läheisyydessä olevien henkilöiden turvallisuus.

Haasteena ovat kuitenkin suuret ja monimutkaiset työmaat, joissa on putkistoja, tunneleita, säiliöitä ja muita ajan myötä tuotannon tarpeisiin laajennettuja ja mukautettuja rakenteita. Laitoksen johdolla on täten ongelmana rakenteiden seuraaminen ja kaikkien niiden läheisyydessä olevien henkilöiden turvallisuus. 3D-kuvaus on erinomainen ratkaisu.

Saat lisätietoja täyttämällä alla olevan lomakkeen ja lataamalla ilmaisen artikkelin.

Tehokas hallinta


Työmaan täydellinen 3D-malli voi parantaa toiminnan tehokkuutta mahdollistamalla tuotantoreittien optimoimisen, ylläpitoaikojen hallinnan sekä henkilöstön sijoituksen. Kun kohteiden sijainti tunnetaan menemättä työmaalle, aikaa voidaan käyttää enemmän tehokkaan tuotannon hallintaan ja organisointiin työmaalla liikkumisen sijaan.

Parempi turvallisuus


Mallia käyttämällä voit luoda työmaasta 3D-kartan, johon merkitään vaara-alueet, turvalliset alueet sekä poistumisreitit työntekijöiden ja vierailijoiden kouluttamista varten. Aidon kokemuksen takaamiseksi turvallisuusvastuuhenkilöiden on pystyttävä esittämään selkeästi ja visuaalisesti vaarat ja toimenpiteet henkilöstölle ja vierailijoille ennen vaara-alueille menemistä kaikkien osapuolien turvallisuuden varmistamiseksi. Huoltourakoitsijoita voidaan esimerkiksi ohjata työmaalla tablettien avulla viemällä heidät turvallisten alueiden läpi, varoittamalla heille erittäin vaarallisista alueista ja näyttämällä heille huoltoa vaativat kohdat yksittäisen putken tai venttiilin tarkkuudella.

Pyydä meiltä lisätietoa laserskannauksesta

Pyydä meiltä lisätietoa laserskannaustuotteistamme.

Teollisuudenalojen terveyden ja turvallisuuden parantaminen 3D-kuvauksella

Lataa koko artikkeli tästä.
Lataa koko artikkeli tästä.

Laserkeilaimet - ota yhteyttä

Ota yhteyttä meihin saadaksesi lisätietoa laserskannaussalkusta.
Ota yhteyttä meihin saadaksesi lisätietoa laserskannaussalkusta.

Artikkeleita ja tietoa

Mitä 3D-kuvaus on ja mitä se merkitsee teollisuudenalallesi?
Mitä 3D-kuvaus on ja mitä se merkitsee teollisuudenalallesi?