Bedre helse og sikkerhet med 3D Reality Capture

Hold oversikten over en konstruksjon og sørg for sikkerheten til de som beveger seg gjennom den

Bedre helse og sikkerhet med 3D Reality Capture

Mange industrimiljøer medfører ugjestmilde omgivelser der helse og sikkerhet for ansatte og besøkende er helt avgjørende. Det finnes en rekke faremomenter, som temperatur, korroderende materialer, flytting av maskiner og tunge gjenstander, og det er anleggsledelsens ansvar å sørge for sikkerheten til både personer på anlegget og personer i nærheten.

Utfordringene på slike anlegg kan være store og komplekse, med rørnettverk, tunneler, lagertanker og andre konstruksjoner som over tid er utvidet og tilpasset etter produksjonen. Dette skaper et problem for anleggsledelsen: Hvordan kan man holde oversikt over en konstruksjon og garantere sikkerheten til personer som beveger seg gjennom den? Svaret er 3D Reality Capture

Last ned artikkelen gratis ved å fylle ut skjemaet nedenfor hvis du vil vite mer.

Effektiv administrasjon


En fullstendig 3D-modell av et anlegg kan forbedre effektiviteten gjennom optimering av produksjonsveier, administrasjon av vedlikeholdsrutiner og posisjonering av personell. Når man kan se hvor alt er uten å måtte besøke anlegget, kan man bruke mer tid på å administrere og organisere en effektiv produksjon og mindre tid på å navigere på anlegget.

Bedre sikkerhet


Ved hjelp av modellen kan man lage et 3D-kart som viser risikosoner, trygge områder og fluktveier, som kan brukes både til opplæring av ansatte og til orientering av besøkende på anlegget. Den detaljerte opplevelsen betyr at sikkerhetsansvarlige kan fremheve risikoer og prosedyrer for personell og besøkende før de går inn i risikosoner, slik at sikkerheten forbedres for alle. Ett eksempel er bruk av nettbrett til å vise vedlikeholdsentreprenører vei rundt på et anlegg, veilede dem gjennom trygge områder og fremheve risikosoner, samt å identifisere nøyaktig den delen av anlegget som trenger vedlikehold, helt ned til ett enkelt rør eller en ventil.

Kontakt oss om laserskanning

Ta kontakt for å få mer informasjon om vårt utvalg av laserskannere.

Kunnskaps- og informasjonsartikler

Hva er 3D Reality Capture, og hva betyr det for din bransje?
Hva er 3D Reality Capture, og hva betyr det for din bransje?

Bedre helse og sikkerhet med 3D Reality Capture

Last ned hele artikkelen her.
Last ned hele artikkelen her.