Förbättra arbetsmiljön inom industrin med 3D Reality Capture

Konsten att hålla koll på en byggkonstruktion och trygga säkerheten för alla som rör sig genom den

Förbättra arbetsmiljön inom industrin med 3D Reality Capture

Många industrier medför ogästvänliga miljöer och ställer stora krav på anställdas och besökares hälsa och säkerhet. Bland de många farorna finns extrema temperaturer, frätande ämnen, maskiner och tunga objekt. Det är platsansvarig som har ansvaret för att se till att både alla på arbetsplatsen och de som vistas i närheten av denna är trygga.

Utmaningen är att sådana här platser kan vara stora och komplexa, med nätverk av rör, tunnlar, lagringskärl och andra strukturer som har utvidgats och anpassats i takt med produktionen. Det här innebär ett problem för chefer på produktionsställen: Hur håller man koll på en konstruktion eller byggnad och tryggar säkerheten för alla som rör sig genom den? Svaret är 3D Reality Capture.

Fyll i formuläret nedan för att ladda ned artikeln gratis och läsa mer.

Effektiv förvaltning


En komplett 3D-modell av din mätplats kan öka driftseffektiviteten genom att optimera produktionsrutter, förvalta underhållsplanering och placera ut personal. Kunskap om var olika saker finns utan att behöva vara på plats innebär att man kan ägna mer tid åt att hantera och organisera effektiv produktion och tillbringa mindre tid med att navigera på mätplatsen.

Ökad säkerhet


Med hjälp av modellen kan man skapa en 3D-karta över arbetsplatsen där riskzoner, säkerhetsområden och utrymningsvägar kan märkas ut, vilket kan användas för att utbilda både anställda och besökare. Den uppslukande upplevelsen gör att skyddsombud kan visa tydligt var riskerna finns och hur procedurer går till innan personal och besökare går in i riskområden, vilket ökar allas säkerhet. Ett exempel är att använda surfplattor för att guida underhållsentreprenörer till rätt plats genom att leda dem genom säkra områden, markera högriskområden och identifiera exakt vad på platsen som behöver underhåll, även om det bara rör sig om ett enskilt rör eller en ventil.

Kontakta oss om laserscanning

Kontakta oss för mer information om våra laserscanningsprodukter.

Förbättra arbetsmiljön inom industrin med 3D Reality Capture

Ladda ned hela artikeln här.
Ladda ned hela artikeln här.

Kontakt gällande laserscanning

Kontakta oss för mer information om våra produkter inom laserscanning.
Kontakta oss för mer information om våra produkter inom laserscanning.

Utbildningsmaterial

Vad är 3D Reality Capture och vad innebär det för din bransch?
Vad är 3D Reality Capture och vad innebär det för din bransch?