Poprawa BHP poprzez skanowanie laserowe 3D

W jaki sposób można śledzić stan budynków przemysłowych i zapewnić bezpieczeństwo osób tam przebywających?

Improving Industrial Health and Safety with 3D Reality Capture

Wiele zakładów przemysłowych tworzy niesprzyjające warunki pracy, a przecież zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz odwiedzających jest najważniejsze. Zagrożenia takie jak temperatura, materiały korozyjne, ruchome maszyny i ciężkie obiekty są często spotykane, a obowiązkiem kierownictwa jest zapewnienie bezpieczeństwa ludziom na miejscu oraz w najbliższym otoczeniu.

Wyzwanie polega na tym, że miejsca te mogą być duże i mieć skomplikowaną budowę, z siecią rur, tuneli, zbiorników magazynowych i innych konstrukcji, które z czasem zostały rozbudowane i przystosowane do produkcji. Nastręcza to problemów kierownictwu zakładów przemysłowych: w jaki sposób można monitorować obiekt i zapewnić bezpieczeństwo osób tam przebywających? Odpowiedzią jest skanowanie laserowe 3D.

Wydajne zarządzanie


Posiadanie pełnego modelu obiektu w 3D może poprawić efektywność operacyjną poprzez optymalizację tras produkcyjnych, zarządzanie konserwacją i pozycjonowanie personelu. Znajomość rozmieszczenia elementów na miejscu bez jego odwiedzenia oznacza więcej czasu na zarządzanie i organizację wydajnej produkcji oraz mniej czasu spędzanego na chodzeniu i kontrolowaniu obiektu.

Zwiększone bezpieczeństwo


Korzystając z modelu, można opracować mapę obiektu w 3D, oznaczyć strefy zagrożenia, obszary bezpieczne i drogi ewakuacyjne, którą można wykorzystać do szkolenia zarówno pracowników, jak i innych odwiedzających miejsce. Specjaliści ds. bezpieczeństwa mogą jasno określić ryzyko i wizualnie przedstawić procedury pracownikom i gościom przed wejściem na obszary ryzyka, zwiększając bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie obiektu. Przykładem może być wykorzystanie tabletów do prowadzenia konserwatorów po terenie zakładu, przeprowadzenie ich przez bezpieczne obszary, poinformowanie gdzie znajdują się obszary wysokiego ryzyka i identyfikacja dokładnego miejsca, które wymaga konserwacji z dokładnością do pojedynczej rury lub zaworu.

Skontaktuj się z nami w sprawie skanowania laserowego

Uzyskaj więcej informacji na temat naszej oferty skanerów laserowych i oprogramowania.