Leica Captivate – Tietojen tuominen Leica Captivatesta Autodeskin AutoCAD Civil 3D -ohjelmistoon

Tietojen tuominen Leica Captivatesta Autodeskin AutoCAD Civil 3D -ohjelmistoon

Civil 3D

Leica Captivate -video – “Tietojen tuominen Leica Captivatesta Civil 3D -ohjelmistoon” on päivitetty ja julkaistu uudelleen. Tässä asiantuntijanäkemyksessä markkinakehityspäällikkö Alastair Green kertoo lisää videopäivityksestä sekä videoon tehdyistä muutoksista.

Alastair, voitko kertoa lyhyesti, miksi tämä video on päivitetty?

- Ennen kaikkea on huomattava, että aikaa ja rahaa säästyy huomattavasti parantamalla kentällä tapahtuvan tietojen mittauksen tehokkuutta ja viemällä tiedot toimiston CAD-pakettiin täydellisellä tietovirralla.

Screens v2

Asiakkaamme tietävät tämän – kolme asiaankuuluvaa Leica Captivate ohjevideota on katseltu yhteensä yli 25 000 kertaa:

Koska kyseessä on erittäin tärkeä aihe, pyrimme jatkuvasti parantamaan kentällä tapahtuvaa tietojen mittausta sekä täydellistä tietovirtaa toimiston CAD-paketteihin. Tämä pätee lähes jokaiseen Leica Captivaten tekemään ohjelmistopäivitykseen.

Tarkastelemme lisäksi maailmanlaajuisia CAD-paketteja ja keskustelemme niiden valmistajien kanssa tietovirran parannusmahdollisuuksista. Tarkastelemme erityisesti Autodeskin AutoCAD Civil 3D -ohjelmistoa, sillä se on yksi suosituimmista CAD-paketeista maailmanlaajuisesti.

Olemme myös vierailleet monien asiakkaidemme luona eri puolilla maailmaa. Vierailujen aikana pyrimme aina saamaan lisätietoa:

  • asiakkaidemme työskentelytavoista
  • asiakkaidemme tarpeista
  • asiakkaidemme toivomista parannuksista
  • jne.

Kyseisten tietojen pohjalta löysimme tavan parantaa tietojen vientiä Leica Captivatesta Civil 3D -ohjelmistoon.

Lisätutkimuksissa määritimme useita tehokkuuden parannusmahdollisuuksia, ja koska olimme jo tehneet ohjevideon, joka käsitteli tietojen viemistä Leica Captivatesta Civil 3D -ohjelmistoon, videon päivitys oli tarpeen.

Mitä muutoksia on tehty tietovirtaan?

Pyydän ensimmäiseksi tietenkin katselemaan videon!


Lyhyesti sanottuna kerromme nyt kolme mahdollista tapaa viedä tietoja Leica Captivatesta Civil 3D -ohjelmistoon.

  1. Jos asiakkaat ovat tottuneet käyttämään ja haluavat käyttää yksinkertaista ASCII-formaattia (kuten .csv -tiedostoja), annamme ohjeet tämän formaatin luomiseen ja tuomiseen. Monet asiakkaat pitävät tästä formaatista, koska he ovat tottuneet käyttämään sitä, sitä voidaan muokata helposti ja vaikka se on yksinkertainen muoto, sen avulla voidaan automatisoida monia kaavioita Civil 3D -ohjelmistossa. – Se säästää huomattavasti aikaa ja rahaa.
  2. Jos asiakkaat ovat tottuneet käyttämään ja haluavat käyttää Autodesk .fbk -formaattia, video antaa siihen nyt ohjeet. Tärkein syy tämän formaatin käyttöön on tarve tuoda takymetrin raakatietoja Civil 3D -ohjelmistoon.
  3. Annamme lisäksi ohjeet LandXML -formaatin käyttöön tietojen tuomiseksi Civil 3D -ohjelmistoon. Tämä formaatti sopii paremmin tulevaisuuden järjestelmiin sen tarjoaman potentiaalisen tallennuskapasiteetin vuoksi, mutta se ei ole vielä yhtä suosittu muoto asiakkaiden keskuudessa.

Vaativatko nämä optimaaliset tietovirrat jonkin tietyn Leica Captivate -version?

Sanottakoon, että parhaiden lopputuloksien saavuttamiseksi suosittelemme käyttämään vähintään versiota Leica Captivate v2.30. Aikaisemmat Leica Captivaten versiot mahdollistavat suurimman osan videolla kuvatuista toiminnoista, mutta suosittelemme aina käyttämään uusinta versiota.


Alastair Green
Markkinakehityspäällikkö

Leica Captivate

Immersive 3D field software to capture and manage data.
Immersive 3D field software to capture and manage data.

Case Studies

Tutustu, kuinka asiakkaamme ympäri maailmaa käyttävät Leica Geosystems -ratkaisuja. Etsi ehdotuksia omiin projekteihisi.
Tutustu, kuinka asiakkaamme ympäri maailmaa käyttävät Leica Geosystems -ratkaisuja. Etsi ehdotuksia omiin projekteihisi.

Ota yhteyttä Leica Geosystemsiin

Etsi Leica Geosystemsin yhteyshenkilö myyntiä, asiakaspalvelua ja teknistä tukea varten.
Etsi Leica Geosystemsin yhteyshenkilö myyntiä, asiakaspalvelua ja teknistä tukea varten.