Leica Captivate v2.30 - seuraava suuri julkaisu

Leica Captivate v2.30 on nyt saatavilla entistä laajemmalla toimintovalikoimalla

Leica V2.30

Versioiden Leica Captivate v2.10 ja v2.20 julkaisemisen jälkeen olemme saaneet paljon positiivista palautetta niiden uusista toiminnoista. Olemme jälleen kuunnelleet tarkoin asiakkaitamme ja toivomme saamamme jälleen positiivista palautetta the Leica Captivate v2.30 -versiosta.

Kyseinen versio julkaisiin 26. kesäkuuta 2017. Sen painopisteet ovat kahdessa käyttäjien suosimassa toiminnossa, joiden lisäksi olemme tehneet muutaman lisäparannuksen mittaustoimintoihin.

Tämän uuden version pääaiheita ovat Koodaus ja viivatyö sekä Merkintäsovellukset. Tarkastelemme seuraavaksi lähemmin version uusia toimintoja.

Uudet koodaus- ja viivatyötoiminnot

Tarkastelemme seuraavaksi koodaukseen ja viivatyöhön kuuluvaa viivatyötä.

Viivakoodien tuki

Leica Captivaten uusi versio tukee nyt viivakoodeja pistekoodien lisäksi. Kun CAD-piirustuksia tuodaan Leica Captivateen, viivan sisältävän kuvatason nimi tuodaan nyt viivakoodina. Sitä voidaan käyttää lisätietojen syöttämiseksi kenttään ja päinvastoin - kentässä mitatut viivat voidaan merkitä koodeilla ja ominaisuustiedoilla lisätietojen antamiseksi toimistossa tapahtuvaa mittauksen muokkausta varten.


ASCII-muotoon viedyt viivatyön tiedot

Joidenkin kolmannen osapuolen CAD-ohjelmistot luovat kentässä kuvatut viivatyöt uudelleen lukemalla kunkin pisteen yhteyteen tallennetun viivatyölipun tuoduista ASCII-tiedoista.

Leica Captivaten versio V2.30 mahdollistaa nyt käytettyjen viivatyölippujen määrittämisen koodauksen asetuspaneelissa.

Kun jokin viivan piste mitataan, viivatyön lippu tallennetaan automaattisesti kyseisellä pisteellä. Kun mitattua viivaa muokataan, viiva ja pisteisiin kuuluvat viivatyöliput päivitetään.

Koodiruudut Stake/Check Road ja Measure to Line -sovelluksissa

Leica Captivate v2.30 -versiossa hyvin vastaanotettu koodausmenetelmä koodiruuduilla on lisätty Stake/Check Road ja Measure to Line -sovelluksiin. Tämä on erittäin hyödyllistä topografisissa mittauksissa teitä tai viiteviivoja pitkin (esim. tietty käytävä tien suunnitellun keskiviivan vasemmalla ja oikealla puolella) ja käytettäessä mittauksessa koodausta.

Koodien määritys etäkorkeudella mitattuihin pisteisiin

Uuden toiminnon ansiosta koodeja ei tarvitse enää lisätä korkeisiin pisteisiin toimisto-ohjelmistossa, sillä ne voidaan koodata suoraan kentällä.

Uuden toiminnon ansiosta koodeja ei tarvitse enää lisätä korkeisiin pisteisiin toimisto-ohjelmistossa, sillä ne voidaan koodata suoraan kentällä.

Suurempi koodinimen pituus

Leica Captivate v2.30 -versiossa koodinimien, koodin kuvauksen ja ominaisuuksien pituutta lisättiin 16 merkistä 48 merkkiin. Tämä koskee pistekoodien, vapaiden koodien ja viivakoodien käyttöä.

Suurempi pituus on erityisen hyödyllistä syötettäessä lisätietoja toimintokoodiin (esim. viivatyön komentoja) tai lisättäessä koodin merkintäohjeita kenttähenkilöstölle.

Uudet merkintätoiminnot

Leica Captivate v2.30 sisältää useita parannuksia ja uusia toimintoja Stakeout-sovelluksen käyttäjille. Suurin osa uusista toiminnoista liittyy teiden merkitsemiseen; yksi toiminto koskee pisteiden merkintää.

Merkityn pisteen tallentaminen useilla korkeuksilla

Joissakin merkintäsovelluksissa mitattu piste on hyödyllistä tallentaa useammalla kuin yhdellä korkeudella. Yksi esimerkki on huoltoaukkojen merkitseminen. Kun huoltoaukon keskipistettä mitataan, alla olevat viemäriputket voivat yhdistyä siihen eri korkeustasoilla. Leica Captivate mahdollistaa nyt useampiin korkeuksiin siirtymisen merkintäpistettä varten, ja se näyttää heti syötettyjen korkeuksien leikkaus- ja täyttöarvot.

Uusi toiminto on saatavilla Stake Points, Stake DTM ja Stake Points & DTM -sovelluksissa.

Kaarien merkitseminen jänteitä pitkin

Nyt käytettävissä tien merkitsemiseen. Ensimmäinen uusi toiminto koskee kaarien merkitsemistä linjauksissa. Joissakin maissa asemapistetietoja ei lasketa linjauksen keskilinjaa pitkin merkittäessä kaaria linjaukseen, vaan kaaren määritettyjä jänteitä pitkin. Leica Captivate v2.30 tukee nyt jänteen määritystapaa estäen virheelliset tulokset käytettäessä kaaren määritystä pitkissä linjauksissa.

Uusi tien merkinnän poikkileikkausnäyttö mahdollistaa kaikkien tietojen tarkistamisen yhdellä silmäyksellä

Muut tien merkintään liittyvät uudet toiminnot liittyvät poikkileikkausnäyttöön, jossa pystyleikkaus näkyy linjauksessa.

Leica Captivate v2.30 -versiossa poikkileikkausnäyttö näyttää nyt työhön liitettyjen DTM- ja CAD-tiedostojen sisällön. Versio sisältää lisäksi uuden asetuksen, jonka avulla käyttäjät pystyvät määrittämään kaikki tietasot näkyviin siirryttäessä poikkileikkausnäyttöön.

Kaikki tietyssä merkinnässä saatavilla olevat tiedot voidaan tarkistaa yhdellä silmäyksellä poikkileikkausnäytössä kaikkien suunnittelutietojen saamiseksi.

Poikkileikkausnäytön laajennettu sisältö kuitenkin tarkoittaa, että tietoja voi olla paljon. Olemme siksi lisänneet asetuksen poikkileikkausnäytön pystysuuntaista suurennusta varten. Käyttäjät voivat määrittää näytön suurennusasteen ja säätää tätä asetusta poikkileikkausnäytössä näkyvien tietojen mukaan.

Poikkileikkausnäytön kolmas lisätoiminto mahdollistaa aktiivisen tason valitsemisen. Käyttäjät voivat nyt siis muuttaa aktiivista tasoa suoraan Stake/Check Road -sovelluksesta siirtymättä toiseen paneeliin. Tämä nopeuttaa työprosesseja ja mahdollistaa eri suunnitteluarvojen helpomman tarkistamisen myös vaakanäytössä.

Älykkäät parannukset

Lopuksi olemme lisänneet muutaman tärkeän muutoksen asiakkaiden pyynnöstä.

3D-näytön piilottaminen lisäsovelluksissa

Ensimmäinen Leica Captivate v2.20 -version muutos koskee 3D-näytön piilottamista Measure-sovelluksessa, jotta voitaisiin nähdä enemmän mittaustietoja työskentelyn aikana. 3D-näyttöön voitaisiin siirtyä vain tarvittaessa. Leica Captivate v2.30 -versiossa tämä on nyt mahdollista myös Measure to Line -sovelluksessa ja kaikissa Stakeout-sovelluksissa. Tämä mahdollistaa nopean ja helpon siirtymisen graafisten ja numerotietojen välillä, jolloin säästyy aikaa ja epäyhdenmukaisuudet voidaan tunnistaa aikaisessa vaiheessa.

Isojen kirjainten pysyvä käyttö

Toinen uusi toiminto koskee tietojen syöttämistä Leica Captivateen. Jotkin käyttäjät haluavat syöttää kaikki aakkosmerkit isoilla kirjaimilla. Leica Captivate v2.30 -versiossa käyttäjät voivat aktivoida aakkosmerkkien syötön isoilla kirjaimilla. Ohjelmisto käyttää tätä asetusta työskentelyn aikana ja myös laitteen sammuttamisen ja uudelleen käynnistämisen jälkeen.

Uudesta Leica Captivate -versiosta ilmoittavat viestit

Jatkamme uusien versioiden julkaisua myös tulevaisuudessa ja tuomme uusia toimintoja markkinoille nopeasti ja lyhyillä väliajoilla. Käyttäjät saavat ilmoituksia uusista versioista pian niiden julkaisemisen jälkeen toimintojen maksimaalista hyödyntämistä varten. Leica Captivate v2.30 -versiosta lähtien käyttäjät saavat ilmoituksia myWorld-portaalissa saatavilla olevista Leica Captivaten uusista versioista suoraan CS20, CS35 tai TS/MS -kojeeseen. Tämä edellyttää, että kojeessa on internet-yhteys. Käyttäjät voivat hyödyntää uusia toimintoja heti niiden julkaisun jälkeen.

Miten uusi versio on saatavilla?

Uusi Leica Captivate v2.30 -kenttäohjelmisto on ladattavissa myWorld -portaalissa ja se ladataan kaikkiin Leica Captivate -ohjelmistolla toimiviin tuotteisiin ennen niiden toimitusta. Voit asentaa uuden version tallentimeen tai takymetriin, kun kojeessa on vähintään 1.5.2017 saakka voimassa oleva Customer Care Package (CCP) -lisenssi.

Mikäli sinulla on ehdotuksia, ota yhteyttä paikalliseen Leica Geosystemsin edustajaan.

Elke Hacker

Elke Hacker
Kenttäohjelmiston ylempi tuotepäällikkö
Leica Geosystems

Leica Captivate

Immersive 3D field software to capture and manage data.
Immersive 3D field software to capture and manage data.

Asiakastarinat

Lue lisää siitä, miten asiakkaamme kaikkialla maailmassa käyttävät ratkaisujamme älykkäiden muutosten toteuttamiseen.
Lue lisää siitä, miten asiakkaamme kaikkialla maailmassa käyttävät ratkaisujamme älykkäiden muutosten toteuttamiseen.

Ota yhteyttä Leica Geosystemsiin

Etsi Leica Geosystemsin yhteyshenkilö myyntiä, asiakaspalvelua ja teknistä tukea varten.
Etsi Leica Geosystemsin yhteyshenkilö myyntiä, asiakaspalvelua ja teknistä tukea varten.

Leica Captivate v2.30 - seuraava suuri julkaisu

Uuden julkaisun pääaiheita ovat koodaus-, viivatyö- sekä merkintäsovellukset
Uuden julkaisun pääaiheita ovat koodaus-, viivatyö- sekä merkintäsovellukset