Koodauksesta merkintään – Yhdeksän uutta tapaa, joilla Leica Captivate v3.0 voi parantaa tehokkuutta

Paremmat työnkulut Leica Captivate v3.0 -versiolla

Leica Captivate

Aika on rahaa myös maanmittaus- ja rakennusalalla. Seuraavassa Leica Captivate v3.0:n yhdeksän ominaisuutta, jotka nopeuttavat työprosesseja ja parantavat tehokkuutta.

1) Tehokkaampi tapa hallita ohjaustietoja

Muutokset on kuvattu Leica Captivate v3.0:n edellisessä artikkelissa, josta on saatavilla lisätietoa. Leica Captivate v3.0 mahdollistaa useiden ohjaus- ja suunnittelutietoja sisältävien töiden yhdistämisen yhteen ja samaan käynnissä olevaan työhön. Tällöin kaikki käytettävän työn asetus-, merkintä- ja kohdistustiedot aktivoituvat automaattisesti, kun työ valitaan etusivulta. Se mahdollistaa myös ohjaustietojen käyttämisen useammasta kuin yhdestä työstä samanaikaisesti. Etusivulla töitä voidaan myös piilottaa, jolloin näkymä on selkeaämpi.

Leica Captivate

Ohjaus- ja suunnittelutiedot voidaan yhdistää käynnissä olevaan työhön.

 

Leica Captivate

Uudessa töiden hallintapaneelissa työt voidaan asettaa
näkyviin/piiloon etusivulla.

2) Nopeampi koodaus ja viivatyö

Mittaussovelluksen koodaus- ja viivatyötoiminto on käytetyimpiä toimintoja ja olemme nopeuttaneet sitä entisestään useilla muutoksilla.

Olemme ensinnäkin lisänneet pikavalintapainikkeen Koodin latausmalli -paneeliin siirtymiseksi. Voit helposti vaihtaa koodisarjan siirtyessäsi poikkileikkauksesta toiseen.

Olemme lisänneet viisi uutta pikavalintapainiketta, joilla korostettu koodiruutu voidaan asettaa mm. viivatyökoodiksi yhdellä painalluksella. Se mahdollistaa myös uusien viivojen aloittamisen nopeasti. Jos esimerkiksi haluat puun mittaamisen aikana aloittaa puulinjan, paina uutta pikavalintapainiketta Käyttäjä - Aloita linja ja koodi vaihtuu puulinjan aloitukseen.

Leica Captivate

Uudet pikavalintapainikkeet koodauksen siirtämiseksi nopeasti esim. linjatyöksi

Kolmas muutos on pieni parannus, jolla on kuitenkin suuri vaikutus ominaisuustiedon arvojen käyttäjiin. Kun ominaisuustiedon arvo valittiin, "Enter"-painiketta painamalla valintaluettelo sulkeutui, mutta seuraavaan kenttään ei siirrytty. Uudessa versiossa ominaisuustiedon arvojen syöttö onnistuu huomattavasti helpommin.

Olemme muuttaneet monikoodausta, josta on hyötyä kaapeleita, putkistoja tai vastaavia kohteita mitattaessa; se voidaan nyt pitää pysyvästi päällä. Monia eri pisteitä voidaan mitata myöhemmin samoilla koordinaateilla eri koodeja käyttäen. Pysyvä monikoodaus voi olla hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun useat eri kaapelit tai putkistot yhdistyvät ja ne on mitattava samanaikaisesti.

Leica Captivate

Mitattavat yhteen liittyvät putkistot


Leica Captivate

Käyttöönotettu monikoodaus yhdistyvän putkiston mittaamiseksi

Tämän ohella olemme poistaneet käytöstä koodiruutujen uudelleenjärjestyksen, kun monikoodaus on pysyvästi päällä. Tämä nopeuttaa huomattavasti pisteiden tallennusta.

3) Merkintäraporttien helppo luominen

Mittaajien voi olla tarpeen laatia nopeasti ja helposti raportteja merkityistä pisteistä. Tietoja voidaan tarvita eri muodoissa ja niiden sisältö samasta työstä voi vaihdella. Vaikka työ voi sisältää erilaisia tietoja (mitatut, ohjaus, merkityt), ainoastaan merkintätiedot huomioidaan raportissa.

Leica Captivate v3.0 tukee nyt käyttäjän määrittämän leikkaustaulukon tietojen vientiä suoraan merkintäpistesovelluksesta. Vaaditut tiedot voidaan saada vaaditussa muodossa ja sisältöä voidaan saada suoraan kentästä ilman toimisto-ohjelmistoa tai tiedostojen lisämuokkausta.

Leica Captivate

Leikkaustaulukon sisältö voidaan määrittää ja tallentaa myöhempää käyttöä varten.


Leica Captivate

Leikkaustaulukon sisältö Microsoft Excel -taulukossa

4) Toimintojen nopeampi käyttö

Ohjelmistoja käyttäessä kunkin painikkeen painaminen vie aikaa. Mitä vähemmän painikkeita, sitä enemmän aikaa säästyy. Olemme lisänneet uusia pikavalintapainikkeita, joiden avulla usein käytettyihin toimintoihin päästään nopeammin.

Uudet pikavalintapainikkeet mahdollistavat seuraavat:

  • Lähimmän pisteen valitseminen, kun pisteitä merkitään GS-anturilla. Tämä toiminto oli tähän saakka käytettävissä työkaluvalikossa, nyt se on pikavalintapainike nopeampaa käyttöä varten.
  • Valojen ja lisävarusteiden asetuksien käyttö laserosoittimen kytkemiseksi helposti päälle tai pois päältä sovellusta käyttäessä
  • Tunnusmallipaneeliin siirtyminen pisteen numerointisäännön helppoa vaihtoa varten (esim. jokaisen uuden mitattavan poikkileikkauksen kohdalla)

5) Kojeiden helpompi määritys

Yleiseen kojeiden määritykseen on tehty kaksi muutosta.

Ensimmäinen muutos on tehty Käyttäjän kohteiden siirto -työkaluun, jossa on nyt mahdollista poissulkea työt siirtäessä asetuksia kojeesta toiseen. Tähän saakka toimenpide on aina sisältänyt työt, minkä vuoksi ne oli tarpeen poistaa uudessa kojeessa. Nyt asetukset voidaan siirtää helposti uusiin kojeisiin ilman, että töitä tarvitsisi poistaa myöhemmin.

Toinen muutos koskee yleisesti koko järjestelmää – aina kun salasana voidaan syöttää, valintaruutu mahdollistaa salasanan näkymisen tekstinä. Tämän ansiosta virheiden vaara on pienempi monimutkaisten salasanojen syöttämisen aikana, jolloin kirjautuminen esimerkiksi SmartNetiin on huomattavasti helpompaa.

Leica Captivate

Selkeänä tekstinä näkyvä salasana

6) Kattavammat pistetiedot

Leica Captivate mahdollistaa mitattujen pisteiden poikkeamat ja eri korkeuksien syöttämisen merkittyihin pisteisiin sovellusta käyttäessä. Kun pisteet oli tallennettu, kyseisiä arvoja ei voitu kuitenkaan enää muuttaa. Uudessa Leica Captivate -versiossa poikkeamat ja kuhunkin pisteeseen syötetyt korkeudet näkyvät Tiedonhallinta-osiossa ja niitä voidaan tarvittaessa muokata ja päivittää ennen niiden tuomista toimistoon.

Merkittyjen pisteiden kohdalla merkintäsovelluksissa näkyvät merkintätulokset näkyvät nyt myös kunkin pisteen kohdalla Tiedonhallinta-osiossa, jolloin niitä voidaan käyttää myöhemmin uudelleen. Tämä voi olla hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun jokin tappi kaadetaan rakennustyömaalla ja se pitää sijoittaa ja merkitä uudelleen.

Leica Captivate

Merkintätulosten näkyminen Muokkaa pistettä -paneelissa

7) Asetusten tallentaminen

Kaksi muutosta auttaa säästämään aikaa asettamisen aikana. Ensimmäinen voi vähentää takymetrimittausten vaatimien asetusten määrää ja toinen voi nopeuttaa Suuntaa linjaan -asetustapaa.

Uutta mittaustyötä aloittaessa mittaaja arvioi mitattavan alueen ja päättää sen jälkeen parhaat sijainnit takymetrin asettamiseen – pyrkien yleensä minimoimaan asetusten määrän. Mittaamisen aikana mittaaja voi huomata lisäpisteiden mittaustarpeen, jolloin lisäasetukset ovat tarpeen (joskus erittäin pienellekin pistemäärälle). Lisäasetusten tallentamiseksi Mittaa piilotettu piste -toiminto on nyt saatavilla CS20-ratkaisussa myös TS-tilassa. Se mahdollistaa sisäisen CS20 Diston käyttämisen etäisyyksien mittaamiseen takymetrissä piilossa oleviin pisteisiin ja sen jälkeen niiden koordinaattien laskemisen. Tämä voi auttaa välttämään lisäasetukset ja nopeuttaa huomattavasti mittaustyötä.

Leica Captivate

Uuden Mittaa piilotettu piste -sovelluksen sisällä TS-tilaa varten

Säästääksemme kojeen asettamiseen vaadittua aikaa olemme laajentaneet Suuntaa linjaan -asetustapaa. Voit nyt valita olemassa olevan pisteen suuntauslinjan määrittämiseksi sen koordinaattien syöttämisen sijaan. Suuntauslinja voi nyt lisäksi määrittää minkä tahansa atsimuutin sen sijaan, että se olisi pysyvästi pohjois- tai itäpuolen akseleissa. Tämän ansiosta Suuntaa linjaan -menetelmä on huomattavasti joustavampi ja se täyttää asetusvaatimukset paremmin.

8) Tiesovelluksen parempi toimivuus

Tiekohdistuksen merkitsemisen aikana luonnoksessa (suunnitelmassa) voi olla yksittäisiä pisteitä, jotka eivät kuulu kohdistukseen. Jos luonnoksessa on esimerkiksi paloposti, jonka sijainti määrittyy viemärin ja poikkeaman mukaan, tämän yksittäisen pisteen merkintä tien päällä sovelluksesta poistumatta on hyödyllistä. Olemme täten laajentaneet COGO-työkalua Road-sovelluksessa uusilla menetelmillä, jotka mahdollistavat pisteiden luomisen viemäri- ja poikkeamatietojen pohjalta.

Leica Captivate

Kolme uutta menetelmää COGO Roads -työkalussa


Leica Captivate

Kohdistukseen luodut uudet pisteet, joiden ketjulisät,
etäisyys ja korkeuspoikkeamat ovat yhtä suuret

Näille pisteille ei tarvitse nyt enää laskea koordinaatteja eikä Roads-sovelluksesta tarvitse enää poistua niiden syöttämiseksi ja käyttämiseksi Leica Captivatessa.

Leica Captivate v3.0 näyttää nyt kohdistuksen pituuden metatietona, kun kohdistus valitaan. Helppo pääsy kohdistuspituuden tietoihin voi olla hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun asiakas haluaa tietää linjojen kokonaismäärän tietyssä osiossa metreinä tai jalkoina.

9) Suurempi nopeus CAD-tietoja käsitellessä

Erittäin suurien CAD-tiedostojen kohdalla Leica Captivatessa on esiintynyt satunnaisesti suorituskykyongelmia, kun niitä tarkasteltiin 3D-näytöltä. Leica Captivate v3.0 -versiossa olemme tehneet huomattavia suorituskykyparennuksia CAD-tietojen tarkasteluun niin, että 3D-näyttö pystyy nyt käsittelemään tehokkaasti suuretkin CAD-tiedostot.

Siinä kaikki 9 parannusta, jotka nopeuttavat Leica Captivaten työprosesseja. Viimeinen parannus on mahdollisuus näyttää DTM:t 3D-pintoina. Tämä parannus ei koske tehokkuutta, vaan näkyvyyttä. Katso näytönkaappaus alla.

Leica Captivate

DTM:n näyttö 3D-pintana

Miten uusi versio on saatavilla?

Jos haluat ladata uuden Leica Captivate v3.0 -kenttäohjelmiston, se on saatavilla Leica myWorldissa 1. joulukuuta 2017 alkaen. Asentaminen edellyttää, että Customer Care -paketin (CCP) lisenssi on voimassa vähintään 1. joulukuuta 2017 saakka. Mikäli sinulla on kysyttävää tai ehdotuksia, ota yhteyttä paikalliseen Leica Geosystemsin edustajaan.

Elke Hacker

Elke Hacker
Kenttäohjelmiston ylempi tuotepäällikkö
Leica Geosystems

Software with familiar apps and easy-to-use touch technology
Software with familiar apps and easy-to-use touch technology

Case Studies

Tutustu, kuinka asiakkaamme ympäri maailmaa käyttävät Leica Geosystems -ratkaisuja. Etsi ehdotuksia omiin projekteihisi.
Tutustu, kuinka asiakkaamme ympäri maailmaa käyttävät Leica Geosystems -ratkaisuja. Etsi ehdotuksia omiin projekteihisi.

Ota yhteyttä Leica Geosystemsiin

Etsi Leica Geosystemsin yhteyshenkilö myyntiä, asiakaspalvelua ja teknistä tukea varten.
Etsi Leica Geosystemsin yhteyshenkilö myyntiä, asiakaspalvelua ja teknistä tukea varten.

Koodauksesta merkintään – Yhdeksän uutta tapaa, jolla Leica Captivate v3.0 voi parantaa tehokkuutta

Leica Captivate -ohjelmiston uusi versio parantaa tehokkuutta
Leica Captivate -ohjelmiston uusi versio parantaa tehokkuutta