10 vinkkiä Leica Captivaten 3D-näytön käyttöön

Captivate

Leica Geosystemsin sovellusinsinööri Paul Dainty antaa 3D-näytön käyttövinkkejä.

"3D-näyttö oli keskeinen painopistealue Leica Captivatea kehitettäessä. Halusimme, että käyttäjä voisi näyttää mittaustiedot 3D-muodossa milloin tahansa ohjelmistoa käyttäessään. Halusimme myös helpottaa käyttöä ja näyttää tiedot 3D-näytössä realistisina. Teimme paljon tutkimustyötä, jotta voisimme tehdä 3D-näytöstä mahdollisimman helppokäyttöisen", Paul kertoo.

 

1. Tiesitkö, että 3D-näyttö näyttää kaiken?

3D-näytöllä käyttäjä voi tarkastella samanaikaisesti kaikkia haluamiaan tietoja. Näitä voivat olla esimerkiksi taustakuvat, CAD-tiedot, pisteet, viivat, linjaukset, analyysitiedot, DTM-tiedot ja sovellukseen liittyvät tiedot, kuten tulokset, kehotteet tai ohjeet.

 

2. Tiesitkö, että 3D-näyttö on aina käytettävissä?

3D-näyttö on käytettävissä kaikkialla Leica Captivatessa – tietojen tarkastelusta ja muokkaamisesta aina sovelluksiin. Itse asiassa 3D-näytöllä on yli 200 esiintymää, jotka kaikki on suunniteltu ja räätälöity ohjelmiston eri kohtia silmällä pitäen.

 

3. Tiesitkö, että tekstitunnisteet ovat aina luettavissa?

3D-näytön tekstitunnisteet suodatetaan älykkäästi, joten ne ovat aina helposti luettavissa eivätkä koskaan mene päällekkäin. Päällekkäisyydet estävä suodatus tapahtuu automaattisesti riippumatta siitä, mikä näkymä on käytössä.

 

4. 3D-näytön käyttöönotto kokonäyttötilassa näppäimistön avulla

Voit vaihtaa 3D-näytön kokonäyttötilan ja jaetun näytön välillä missä tahansa 3D-näytön sisältävässä mittauspaneelissa painamalla Fn-näppäintä ja näppäimistön vasenta tai oikeaa nuolinäppäintä. Kokonäyttötilassa 3D-näyttöä voidaan myös ohjata näppäimistöllä.

 

 

5. Kohteiden piilottaminen ja näyttäminen 3D-näytössä

Jos haluat näyttää 3D-näytössä vähemmän tai enemmän kohteita, voit avata kohteiden näyttöpaneelin napauttamalla työkalupalkin alinta työkalua ja asettamalla siellä ne kohteet (pisteet, viivat, skannaukset, linjaukset jne.) ja tekstin, jotka näytetään tai piilotetaan.

6. Useiden kohteiden valitseminen 3D-näytössä

Jos haluat poistaa nopeasti suuria määriä kohteita, helpoin tapa tehdä tämä on käyttää 3D-näyttöä: napauta niitä pisteitä tai viivoja, jotka haluat poistaa, pidä painike painettuna ja valitse pikavalikosta poistotoiminto.

Jos haluat valita useita kohteita tavallista nopeammin, käytä työkalupalkin alueenvalintatyökalua ja valitse haluamasi alue. Muista, että jos piirrät alueen vasemmalta oikealle, vain ne viivat valitaan, jotka ovat alueella kokonaisuudessaan. Jos piirrät alueen oikealta vasemmalle, myös alueen ulkopuolelle ulottuvat viivat valitaan.

 

7. CAD-tasojen piilottaminen, tarkastelu ja valinta 3D-näytössä

Kun 3D-näytössä käytetään CAD-liitetiedostoja, niiden yksittäisiä tasoja voidaan piilottaa tai näyttää, ja käyttäjä voi päättää, voidaanko niitä valita vai ei. Helpoin tapa tehdä tämä 3D-näytössä on napauttaa mitä tahansa CAD-elementtiä, pitää painiketta painettuna ja valita sitten pikavalikosta tasojen hallinta. CAD-tasojen hallintapaneelissa näkymä kohdistetaan valitun CAD-elementin tasolle.

8. Tietojen valitseminen 3D-näytön kameranäkymässä

Päällekkäiset tiedot, kuten pisteet, viivat ja CAD-tiedot, voidaan valita myös kameranäkymässä käyttämällä työkalupalkin painiketta kosketus- ja kiertotilan sekä valintatilan välillä vaihtamiseen. Työkalu näytetään vain kameranäkymässä, ja se on työkalupalkin alin työkalu.

  

9. Kohteiden keskittäminen 3D-näytössä siirtymisen helpottamiseksi

Voit kohdistaa minkä tahansa valitsemasi kohteen 3D-näytön keskelle zoomaustyökalupalkin keskittämistyökalun avulla. Jos esimerkiksi keskität pisteen, voit zoomata siihen vaivattomasti tai kiertää sen ympärillä.

10. Keskittämistyökalun käyttäminen kohteeseen, jotta 3D-näyttö seuraisi käyttäjän liikkeitä mittauksen aikana

TS- tai GS-laitteen mittauspaneelissa voit lukita 3D-näytön keskustan mitattuun kohtaan työkalupalkin keskittämistyökalulla. Tällöin 3D-näyttö seuraa liikkeitäsi mittaamisen aikana, jolloin voit helposti tarkistaa mittaamasi tiedot liikkeen aikana.