Leica Captivate v2.30 - den neste store oppdateringen

Leica Captivate v2.30 er nå tilgjengelig med enda flere funksjoner

Leica V2.30

Etter lanseringen av Leica Captivate v2.10 og v2.20 har vi fått mange gode tilbakemeldinger på de nye funksjonene. Også denne gangen har vi lyttet til brukerne, og vi håper vi også får positive reaksjoner på lanseringen av Leica Captivate v2.30.

Denne versjonen ble lansert 26. juni 2017, og her har vi konsentrert oss om to områder som mange av brukerne våre arbeider innen, og så har vi lagt til noen ekstra godbiter.

De viktigste emnene i den nye versjonen er appene for koding og linjearbeid samt utstikking. La oss se nærmere på hva vi har gjort.

Ny funksjonalitet for koding og linjearbeid

La oss først se på linjearbeidsdelen av koding og linjearbeid.

Støtte for linjekoder

Den nye versjonen av Leica Captivate støtter linjekoder i tillegg til punktkoder. Ved import av CAD-tegninger til Leica Captivate blir navnet på et lag som inneholder en linje importert som linjekoden. Dette kan brukes til å gi tilleggsinformasjon i felten, og omvendt – linjer som måles i felten kan tildeles en kode og attributter for å gi tilleggsinformasjon når målingen redigeres på kontoret.


Linjeinformasjon eksportert til ASCII

Noen CAD-programmer fra tredjepart gjenskaper linjearbeidet som ble innhentet i felten ved å lese linjearbeidsflagget som lagres med hvert punkt via en ASCII-import.

V2.30 av Leica Captivate gjør det nå mulig å definere linjearbeidsflaggene som er brukt, i innstillingspanelet for koding.

Når et punkt på en linje blir målt, blir linjearbeidsflagget automatisk lagret sammen med punktet. Når en målt linje blir redigert, blir selve linjen oppdatert. I tillegg blir også linjearbeidsflaggene som hører til punktene også oppdatert.

Kodebokser i Stake/Check Road-appen og Measure to Line-appen

Med Leica Captivate v2.30, er den godt likte metoden med kodebokser lagt til i appene Stake/Check Road og Measure to Line. Dette er svært nyttig ved topografiske målinger langs veier eller referanselinjer, f.eks. ved en bestemt korridor til venstre og høyre for en senterlinje for et veiprosjekt, og ved bruk av koding til denne målingen.

kodebokserKodebokser som brukes i Measure to Line-appen

Tildel koder til målte punkter med en ekstern høyde

Med denne nye funksjonen er det ikke lenger nødvendig å legge til koder for høydepunkter i kontorprogramvaren, siden de kan kodes direkte i felten.

eksternt kodepunktNy Code-fane i verktøyet Measure Remote Point

Med denne nye funksjonen er det ikke lenger nødvendig å legge til koder for høydepunkter i kontorprogramvaren, siden de kan kodes direkte i felten.

Utvidet lengde på kodenavn

Med Leica Captivate v2.30 er lengden på kodenavn, kodebeskrivelser og attributtverdier utvidet fra 16 til 48 tegn. Dette inkluderer bruk av punktkoder, frikoder og linjekoder.

Den utvidede lengden er spesielt nyttig for å legge inn tilleggsinformasjon i koden, for eksempel kommandoer for linjearbeid, eller for å inkludere instruksjoner for utstikking i felten som en del av koden.

Nye utstikkingsfunksjoner

For alle som bruker Stakeout inneholder Leica Captivate v2.30 en rekke forbedringer og nye funksjoner. De fleste nye funksjonene er knyttet til utstikking av veier, men finnes også en for utstikking av punkter.

Lagre et utstukket punkt med flere høyder

For enkelte utstikkingsapplikasjoner er det nyttig å lagre det målte punktet med mer enn én høyde. Ett eksempel er utstikking av mannhull. Ved måling av senterpunktet til et mannhull kan avløpet under det ha rørledninger som skjøtes sammen i ulike høyder. Leica Captivate har nå mulighet for å legge inn flere høyder for et utstukket punkt, og viser justering opp og ned for de angitte høydene.

Den nye funksjonen er tilgjengelig i appene Stake Points, Stake DTM og Stake Points & DTM.

flere høyderFlere høyder angitt for ett utstikkingspunkt

Stikk ut buer langs sirkelbuer

Nå for veiutstikking. Den første nye funksjonen er knyttet til utstikking av buer i innrettinger. I noen land blir ikke pelene beregnet langs innrettingens senterlinje ved utstikking av buer i en innretting, men langs definerte sirkelbuer i buen. Leica Captivate v2.30 støtter nå definisjonsmetoden med sirkelbuer, og hindrer feil resultater i lange innrettinger ved bruk av buedefinisjonen.

Ny tverrsnittvisning av veiutstikkingen viser all informasjon på en oversiktlig måte

De andre nye funksjonene for veiutstikking er alle knyttet til tverrsnittvisningen som viser et vertikalt tverrsnitt gjennom en innretting.

Med Leica Captivate v2.30 viser tverrsnittvisningen nå innholdet i DTM- og CAD-filene som er knyttet til jobben. I tillegg er det innført en ny innstilling, der brukerne kan definere at alle veilag skal vises når man skifter til tverrsnittvisningen

Alle data som er tilgjengelige for en bestemt pel vises nå i tverrsnittvisningen, slik at man har full oversikt over konstruksjonen.

bilde - 13D-visning av DTM-jobb, CAD-fil og innholdet i aktive lag

tverrsnittTverrsnittvisning av DTM-jobb, CAD-fil og innholdet i aktive lag

Det utvidede innholdet i tverrsnittet betyr imidlertid at det kan bli litt trangt om plassen. Derfor har vi lagt til en innstilling for å strekke tverrsnittet vertikalt hvis det er behov for det. Brukerne kan definere hvor mye visningen skal strekkes, og kan dermed justere innstillingen avhengig av hvor mye informasjon som vises i tverrsnittvisningen.

Den tredje tilleggsfunksjonen for tverrsnittvisningen er at den gir mulighet for å velge det aktive laget. Brukerne kan nå endre det aktive laget direkte i Stake/Check Road-appen uten å måtte skifte til et annet panel. Dette skal fremskynde arbeidsprosessen og gjøre det lettere å kontrollere de ulike designelementene også i horisontal visning.

De smarte forbedringene

Sist, men ikke minst, har vi lagt til noen endringer som har vært etterspurt flere ganger.

Skjul 3D-visningen i tilleggsapper

Den første endringen startet vi allerede i Leica Captivate v2.20, der det var mulig å skjule 3D-visningen i Measure-appen for å se mer informasjon om målingen mens man arbeider, og så skifte til 3D-visning bare når det er behov for det. Med Leica Captivate v2.30 er dette også mulig i Measure to Line-appen og i alle Stakeout-appene. Dette gir raskt og enkelt bytte mellom den grafiske og den numeriske informasjonen, sparer tid og sikrer at inkonsekvenser blir oppdaget tidlig.

Varig aktivering av store bokstaver

Den andre nye funksjonen er knyttet til innlegging av informasjon i Leica Captivate. Noen brukere foretrekker å skrive alle alfabetiske tegn med store bokstaver. Med Leica Captivate v2.30 kan brukeren aktivere store bokstaver, og programvaren beholder denne innstillingen mens man arbeider, også når instrumentet slås av og på igjen.

Varsling når en ny versjon av Leica Captivate er tilgjengelig

Vi planlegger å fortsette med regelmessige oppdateringer, slik at nye funksjoner kommer raskt på markedet. For at brukerne skal kunne benytte seg av dette, er det en fordel å få rask informasjon om nye versjoner. Fra og med Leica Captivate v2.30 blir brukerne informert direkte på CS20, CS35 eller TS/MS-instrumentet hver gang en ny versjon av Leica Captivate er tilgjengelig i myWorld, hvis instrumentet er koblet til internett. På denne måten kan brukerne benytte seg av nye funksjoner så snart de blir lansert.

Hvordan får man tak i nye versjoner?

Den nye Leica Captivate v2.30-feltprogramvaren blir tilgjengelig for nedlasting på myWorld, og blir lastet inn på alle produkter som kjører Leica Captivate før levering fra fabrikken. En Customer Care Package-lisens (CCP) med som minst er gyldig til 01.05.2017 må være installert på instrumentet for å installere den nye versjonen på din kontroller eller ditt instrument.

Dersom du har spesifikke ønsker, ta gjerne kontakt med den lokale Leica Geosystems-representanten.

Elke Hacker

Elke Hacker
Senior Product Manager Field Software
Leica Geosystems AG

Kundehistorier fra hele verden

Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.
Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.

Kontakt Leica Geosystems

Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.
Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.