Leica Captivate v2.30 – nästa revolutionerande release

Leica Captivate v2.30 är nu tillgänglig med ännu fler funktioner

Leica V2.30

Efter att vi släppte Leica Captivate v2.10 och v2.20 har vi fått massor av bra feedback om de nya funktionerna. Vi har återigen lyssnat på våra användare och hoppas att vi får mer bra feedback om Leica Captivate v2.30.

För den nya versionen som släpptes 26 juni 2017 fokuserade vi på två områden som många av våra användare arbetar mycket med, och vi lade till några extra uppdateringar som grädde på moset.

Det mesta som är nytt i den nya versionen har att göra med appar för kodning, linjeutsättning och höjdutsättning. Låt oss ta en närmare titt!

Nya funktioner för kodning och linjeutsättning

Låt oss först titta på linjeutsättningsfunktionen.

Stöd för linjekoder

I den nya versionen stödjer Leica Captivate nu linjekoder utöver punktkoder. Vid import av CAD-ritningar i Leica Captivate importeras nu namnet på lagret som innehåller en linje som linjekoden. Den här funktionen kan användas för att ge mer information i fält och vice versa – linjer som mäts i fält kan ges en kod och attribut för att ge mer information när man redigerar mätningen på kontoret.


Information om linjeutsättning exporteras till ASCII

Viss CAD-mjukvara från tredje part återskapar linjeutsättningar som samlats in i fält genom att läsa linjereferensflaggan som lagras med varje punkt vid en ASCII-import.

I V2.30 går det nu att definiera de använda linjereferensflaggorna i panelen Coding Settings (Kodningsinställningar).

När en punkt på en linje mäts så lagras automatiskt linjereferensflaggan med punkten. När en uppmätt linje redigeras så uppdateras själva linjen och även linjereferensflaggorna som tillhör punkterna.

Kodrutor i Stake-/Check Road-appen och Measure to Line-appen

I Leica Captivate v2.30 har kodningsfunktionen med kodningsrutor lagts till för Stake-/Check Road-appen och Measure to Line-appen (utsättningsappen/vägkontrollsappen och appen för mätning mot linje). Den här funktionen är särskilt praktisk vid mätningar av topografiska ytpunkter när man använder kodning längs vägar eller referenslinjer, t.ex. vid en korridor till vänster och höger om en centrumlinje för vägdesign.

Tilldela koder till punkter vars höjd mätts på avstånd

Med denna nya funktion behöver man inte längre lägga till koder för höga punkter i kontorsmjukvaran eftersom det går att koda dem direkt i fältet.

Med denna nya funktion behöver man inte längre lägga till koder till punkter på höjder i kontorsmjukvaran eftersom det går att koda dem direkt i fältet.

Längre kodnamn

Med Leica Captivate v2.30 har vi utökat längden på kodnamn, kodbeskrivningar och attributvärden från 16 till 48 tecken. Det innefattar punktkodning, fri kodning och linjekodning.

Det utökade teckenantalet är särskilt användbart när man anger extra information inom funktionskoden, som t.ex. linjearbeteskommandon, eller när man integrerar utsättningsinstruktioner för arbete i fält i koden.

Nya utsättningsfunktioner

För alla som använder utsättningsappen finns ett antal förbättringar och nya funktioner i Leica Captivate v2.30. De flesta av dessa är relaterade till utsättning av vägar, men det finns även en funktion för punktutsättning.

Lagra en utsatt punkt med flera höjder

För vissa utsättningsapplikationer är det praktiskt att lagra den mätta punkten med flera höjder. Ett exempel på detta är när man mäter manhål. Vid mätning av centrumpunkt för ett manhål kan det visa sig att avloppet nedanför har rör som löper samman på olika höjdnivåer. Leica Captivate gör det nu möjligt att ange flera höjder för en utsatt punkt och visar också schaktning och fyllning för höjdangivelserna i realtid.

Den nya funktionen är tillgänglig i Stake Points-appen, Stake DTM-appen och Stake Points & DTM-appen.

Sätta ut cirkelbågar längs strängar

Nu kommer vi till utsättningen av vägar. Den första nya funktionen är kopplad till utsättning av cirkelbågar i väglinjeberäkningar. Vid utsättning av cirkelbågar i väglinjeberäkningar (i vissa länder) så beräknar man inte sektioner längs väglinjens centrumlinje utan relaterar istället sektionerna till den definierade cirkelbågen. Leica Captivate v2.30 stödjer nu denna metod för definition av sektioner, vilket förhindrar att man får felaktiga resultat vid beräkning av långa väglinjer baserat på cirkelbågar.

Ny översiktlig tvärsektionsvy för väglinjeberäkningar

De andra nya funktionerna för väglinjeberäkning är kopplade till tvärsektionsvyn som visar ett vertikalt utsnitt genom en väglinjeberäkning.

Med Leica Captivate v2.30 visas nu innehållet i de DTM- och CAD-filer som är kopplade till det aktuella jobbet i tvärsektionsvyn. Vi har även introducerat en ny inställning som låter användaren ange om alla väglager ska visas när man byter till tvärsektionsvyn.

I tvärsektionsvyn visas nu alltså alla tillgängliga data för en viss sektion på ett översiktligt sätt som ger användaren all information om konstruktionen.

Det kan dock innebära att det är väldigt mycket information på skärmen. Därför har vi lagt till en inställning för att expandera tvärsektionsvyn vertikalt när det behövs. Användaren styr hur mycket skärmen expanderas och kan anpassa inställningen utifrån mängden information som visas i tvärsektionsvyn.

Den tredje nya funktionen i tvärsektionsvyn låter användaren välja det aktiva lagret. Användaren kan nu ändra aktivt lager direkt från Stake-/Check Road-appen utan att behöva växla till en annan panel. Detta bör snabba upp arbetsprocessen och göra det enklare att se de olika konstruktionselementen, även i den horisontella vyn.

Smarta uppdateringar

Sist men inte minst har vi gjort några fler förändringar som efterfrågats av våra användare flera gånger.

Dölja 3D-visningsprogrammer i fler appar

Den första förändringen är möjligheten att dölja 3D-visningsprogrammet i olika appar, för att man ska kunna se mer information om mätningen under arbetets gång och bara växla till 3D-visning vid behov. I Leica Captivate v2.20 var den här funktionen tillgänglig i Measure-appen (mätningsappen). Med Leica Captivate v2.30 kan man nu göra detta även i alla utsättningsappar och i Measure to Line-appen. Det blir enklare och går snabbare att växla mellan grafisk och numerisk information, det sparar tid och gör också att felaktigheter upptäcks snabbt.

Aktivering med versaler

Den andra nya funktionen har att göra med hur du anger information i Leica Captivate. Vissa användare föredrar att bara använda versaler. Med Leica Captivate v2.30 kan användaren välja att mata in alfabetiska tecken i form av versaler, och mjukvaran behåller denna inställning under arbetet och även efter att instrumentet stängts av.

Avisering när en ny version av Leica Captivate är tillgänglig

Vi planerar att regelbundet släppa nya versioner även i framtiden, så att ny funktionalitet snabbt kommer ut på marknaden. För att våra användare ska ha nytta av detta behöver de också snabbt få information om att nya versioner kommer ut. Från Leica Captivate v2.30 och framåt kommer användarna att få information direkt i sina CS20-, CS35- eller TS/MS-instrument om alla nya versioner av Leica Captivate som finns tillgängliga i myWorld, förutsatt att instrumentet är uppkopplat mot Internet. På så sätt kan våra användare börja använda våra nya funktioner så fort vi släpper dem.

Hur får jag tag i den nya versionen?

Den nya versionen av Leica Captivate v2.30 kommer att finnas tillgänglig i myWorld för nedladdning och kommer att laddas upp till alla produkter som drivs med Leica Captivate innan de levereras från fabrik. För att installera denna nya version på din fältdator eller totalstation behöver det aktuella instrumentet ha en giltig CCP-licens (Customer Care Package).

Om du har några frågor kan du kontakta din lokala Leica Geosystems-representant.

Elke Hacker

Elke Hacker
Senior Product Manager Fältmjukvara
Leica Geosystems

Leica Captivate

Immersive 3D field software to capture and manage data.
Immersive 3D field software to capture and manage data.

Kundcase

Läs om hur kunder från hela världen drar nytta av våra mångsidiga lösningar på ett smart sätt.
Läs om hur kunder från hela världen drar nytta av våra mångsidiga lösningar på ett smart sätt.

Kontakta Leica Geosystems

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.

Leica Captivate v2.30 – nästa revolutionerande release

Appar för kodning, linjearbete och utsättning är i fokus för nästa release
Appar för kodning, linjearbete och utsättning är i fokus för nästa release