Leica CalMaster

Laserin kalibrointitodistusten tarjoamat uudet mahdollisuudet

Leica_CalMaster_2480x750_certificate

Rakennustyömaat ovat laserin toiminnalle ankaria ympäristöjä. Tarkkojen tulosten varmistamiseksi ja kalliiden erehdysten välttämiseksi ne tarvitsevat määräaikaista huoltoa ja kalibrointia. Se voi kuitenkin olla vaativaa ja aiheuttaa viivytyksiä liiketoiminnalle.

Säännöllinen kalibrointi on tärkeää myös silloin, kun urakoitsijat haluavat osallistua tarjouskilpailuun tai saavuttaa ISO 9001 -sertifioinnin. Molemmissa tapauksissa on usein esitettävä laitteiston tarkkuuden osoittava todistus, joka perustuu kansainvälisiin standardeihin.

Paikalliset Leica Geosystems -edustajat tarjoavat nyt nopeita ja luotettavia kalibrointeja Leica CalMasterin avulla.

Tärkeimmät edut

  • Vie kaikki taso-, kaateen, putki-, linja- ja pistelaserisi paikalliselle Leica-edustajalle niiden ammattimaista tarkistusta, kalibrointia ja sertifiointia varten.
  • Vältä kalliit virheet laserien säännöllisellä tarkistuksella ja kalibroinnilla
  • Varmista laseriesi kalibrointi parhaiden tarkkuusstandardien mukaisesti
  • Alan ainoa ISO-sertifiointeja myöntävä kalibrointijärjestelmä takaa, että Leica Geosystems -tasolaserisi toimii tarkasti
  • Varmista hyvän ammattilaisen maineesi
  • Maksimoi tarjouskilpailujen voittomahdollisuutesi kalibrointitodistusten avulla liiketoimintasi kasvattamiseksi
  • Minimaaliset seisokit ja toiminnan palautus entistä nopeammin

Leican kalibrointitodistukset - Luotettavaa laatua

Kalibrointitodistusten kysyntä kasvaa uusien tai käytettyjen laserlaitteistojen mittaustarkkuuden vahvistamiseksi. Tämä johtuu pääosin siitä, että yhä useampi urakoitsija tekee ISO 9001 -sertifioinnin, joka edellyttää laitteistojen tarkkuuden säännöllistä vahvistusta.

Laitteiston ISO-standardien mukainen kalibrointi on yhä tärkeämpää tarjouskilpailuissa.

Leica Geosystemsillä on vuosien kokemus ja asiantuntemus mittauslaitteiden kalibroinnista ja sillä on hyväksyttyjä kalibrointilaboratorioita Sveitsissä etäisyyksiä ja kulmia varten. Leica CalMaster on kehitetty Leica-kumppaneille laserien kalibrointipalveluihin ja tarkan toiminnan tarkistamiseen.

Mitä etuja ISO-sertifiointi tarjoaa?

Alan ainoana pyöriville lasereille ISO-sertifiointeja myöntävä kalibrointijärjestelmä takaa, että Leica Geosystems -laser toimii tarkasti. Voita enemmän tarjouksia tämän lisäarvopalvelun avulla ja vahvista ammatillista mainettasi. Leica Geosystemsin pyörivien lasereiden korkea tarkkuusstandardi avaa uusia mahdollisuuksia ja tekee niistä uuden liikekumppanin.

"ISO 17123-6:2012 kuvaa käytettävät kenttätoimenpiteet tasolaserien ja niiden lisälaitteiden tarkkuutta (toistettavuutta) määrittäessä ja arvioitaessa, kun niitä käytetään rakennus- ja maanmittausalan mittauksissa vaaitukseen. Testit ovat ensisijaisesti kenttätarkastuksia, joilla varmistetaan kojeen sopivuus suoritettavaan tehtävään sekä muiden standardien vaatimustenmukaisuus.

ISO 17123-6:2012 erittelee testauksen eri tarkkuusmitat ja kohteet, kuten toistettavuuden ja uusittavuuden (toistettavuus päivien välissä), ja se mahdollistaa kaikkien mahdollisten virhelähteiden perusteellisen arvioinnin." (www.iso.org)

Leica CalMaster

Leica CalMaster - checking, calibrating and certification system for rotating lasers
Leica CalMaster - checking, calibrating and certification system for rotating lasers

Ota yhteyttä Leica Geosystemsiin

Etsi Leica Geosystemsin yhteyshenkilö myyntiä, asiakaspalvelua ja teknistä tukea varten.
Etsi Leica Geosystemsin yhteyshenkilö myyntiä, asiakaspalvelua ja teknistä tukea varten.