Leica CalMaster

Nya möjligheter med certifierad laserkalibrering

Leica_CalMaster_2480x750_certificate

Byggarbetsplatser är tuffa miljöer som sliter oerhört på laserinstrument. För att säkra exakta resultat och undvika dyra misstag måste man regelbundet underhålla och kalibrera laserverktyg, vilket kan kosta både tid och pengar.

En annan viktig anledning till att man regelbundet bör kalibrera laserinstrument är något som alla leverantörer som deltar i anbudsprocesser eller blir ISO 9001-certifierade vet; i båda fall krävs ofta ett bevis på utrustningens precision i relation till internationella standarder.

Din lokala Leica Geosystems-representant erbjuder nu snabb och pålitlig kalibrering med Leica CalMaster.

Fördelar

  • Lämna in alla dina rotationslasrar, lutningslasrar, rörlasrar, linjelasrar och punktlasrar för genomgång, kalibrering och certifiering av experter hos din Leica-representant för att säkra maximal precision
  • Undvik dyra misstag genom att regelbundet kontrollera och kalibrera dina laserinstrument
  • Du kan koncentrera dig på projektet i trygg vetskap om att dina laserinstrument är kalibrerade enligt högsta standard
  • Hög prestanda och exakta mätningar – Leica Geosystems är de enda i branschen som erbjuder ett kalibreringssystem som utfärdar ISO-certifieringar för rotationslasrar
  • Höj din professionella profil
  • Maximera chanserna att vinna anbudsprocesser med kalibreringscertifikat och utöka verksamheten
  • Minska stilleståndstiden och slutför projekt snabbare än någonsin

Leicas kalibreringscertifikat – kvalitet du kan lita på

Efterfrågan ökar på kalibreringscertifikat som bekräftar mätningskvaliteten hos ny eller använd laserutrustning. Det beror främst på att fler och fler entreprenörer blir ISO 9001-certifierade och därför behöver regelbundna bekräftelser på att deras utrustning håller tillräckligt hög prestanda.

Kalibrering av utrustning som utförs enligt procedurerna i aktuella ISO-standarder blir allt viktigare i anbudsprocesser och fungerar som en garanti för hög kvalitet.

Leica Geosystems har en grundmurad expertis inom mätningskalibrering och har egna ackrediterade kalibreringslaboratorier i Schweiz där instrumentens mätnoggrannhet för avstånd och vinklar kontrolleras. Leica CalMaster har utvecklats för att erbjuda Leicas partners marknadens mest professionella kalibreringstjänster för laserinstrument, så att de kan göra sitt jobb i trygg vetskap om att mätutrustningen håller en exakt och pålitlig prestanda.

Vilken nytta har du av ISO-certifiering?

Leica Geosystems erbjuder branschens enda kalibreringssystem som utfärdar ISO-certifieringar för rotationslasrar – du kan lita på att din Leica-laser alltid håller hög mätningsprecision. Öka chanserna att vinna anbud och höj företagets profil med vår kalibreringstjänst. Våra rotationslasrar uppfyller den allra högsta standarden för mätprecision och öppnar upp nya möjligheter för dig som tar chansen att göra Leica Geosystems till din affärspartner.

"ISO 17123-6:2012 anger fältprocedurer som ska användas vid bestämning och utvärdering av rotationslasrars precision (repeterbarhet) och deras tillhörande utrustning när de används i för mätningar vid anläggningsarbete och för utjämningsuppdrag. Dessa tester är främst avsedda att verifiera lämpligheten hos ett visst instrument i fält för den aktuella uppgift som ska utföras och för att uppfylla kraven i andra standarder.

ISO 17123-6:2012 skiljer mellan olika mått på noggrannhet och målsättningar vid testning, såsom repeterbarhet och reproducerbarhet (repeterbar prestanda vid flera tillfällen) och ger en noggrann bedömning av alla möjliga felkällor." (www.iso.org)

Leica CalMaster

Leica CalMaster - kontrollerar, kalibrerar, certifierar system för rotationslasrar.
Leica CalMaster - kontrollerar, kalibrerar, certifierar system för rotationslasrar.

Kontakta Leica Geosystems

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.