Leica CalMaster

Åpner for nye muligheter med kalibreringssertifikater for laserenheter

Leica_CalMaster_2480x750_certificate

Byggeplasser er krevende miljøer og en stor belastning for laserenheter. Slike verktøy trenger regelmessig vedlikehold og kalibrering for å levere mest mulig nøyaktige resultater og unngå kostbare feil. Men det kan være krevende og føre til nedetid og tapt salg.

En annen viktig grunn til å kalibrere laserenheter regelmessig er velkjent for alle som arbeider med anbud eller SO 9001-sertifisering. Dokumentasjon på utstyrets nøyaktighet med henvisning til internasjonale standarder er ofte et krav i begge prosessene.

Din lokale Leica Geosystems-representant tilbyr nå rask og pålitelig kalibrering med Leica CalMaster.

Nøkkelfordeler

  • Få alle dine roterende, graderings-, rør-, linje- og punktlasere kontrollert, kalibrert og sertifisert av fagpersoner hos din lokale Leica-representant for å oppnå maksimal nøyaktighet
  • Få laserenhetene kontrollert og kalibrert regelmessig og unngå kostbare feil
  • Vær trygg på at laserenhetene er kalibrert i henhold til de høyeste nøyaktighetsstandarder
  • Som bransjens eneste kalibreringssystem som utsteder ISO-sertifikater, kan du stole på at din Leica Geosystems-laser er fullstendig nøyaktig.
  • Styrk ditt profesjonelle omdømme
  • Øk sjansene for å vinne anbud med kalibreringssertifikater, slik at virksomheten kan vokse
  • Reduser nedetiden og kom i gang med jobben igjen raskere enn noen gang

Leica kalibreringssertifikater - Kvalitet du kan stole på

Det stilles økende krav til kalibreringssertifikater som bekrefter målekvalitet for nytt eller brukt laserutstyr. Dette skyldes hovedsakelig at stadig flere entreprenører blir ISO 9001-sertifisert, og derfor har behov for regelmessig kontroll av utstyrets nøyaktighet.

Utstyrskalibrering i henhold til prosedyrene beskrevet i ISO-standardene blir stadig viktigere i anbudsprosesser, og er en garanti for service med høy kvalitet.

I årenes løp har Leica Geosystems bygget opp ekspertise innen kalibrering av måleinstrumenter, og etablert akkrediterte kalibreringslaboratorier for avstands- og vinkelmåling i Sveits. Leica CalMaster er utviklet for at Leicas partnere skal kunne tilby fagmessige kalibreringstjenester for laserenheter, slik at eierne av laserutstyr kan være trygge på at utstyret fungerer pålitelig og nøyaktig.

Hva betyr et ISO-sertifikat for deg

Som bransjens eneste kalibreringssystem som utsteder ISO-sertifikater for rotasjonslasere, kan du stole på at din Leica Geosystems-laser er fullstendig nøyaktig. Få flere kontrakter med denne verdiøkende tjenesten, og styrk bedriftens omdømme. Den høye presisjonsstandarden til rotasjonslasere fra Leica Geosystems åpner nye muligheter og gjør instrumentene til din nye forretningspartner.

"ISO 17123-6:2012 spesifiserer feltprosedyrer som skal anvendes ved fastsettelse og evaluering av presisjonen (repeterbarheten) for roterende lasere og tilleggsutstyr ved bruk til nivelleringsarbeid innen bygg og landmåling. Disse testene er primært ment som feltkontroll av et bestemt instruments egnethet for den aktuelle oppgaven, og for å oppfylle kravene i andre standarder.

ISO 17123-6:2012 skiller mellom ulike presisjonsmålinger og testmålsetninger, som repeterbarhet og reproduserbarhet (repeterbarhet mellom dager), og gir en grundig evaluering av alle mulige feilkilder." (www.iso.org)

Leica CalMaster

Leica CalMaster - et sertifisert kalibreringssystem for rotasjonslasere.
Leica CalMaster - et sertifisert kalibreringssystem for rotasjonslasere.

Register on myWorld today!

myWorld offers customers and partners a wide range of services, information and training material.

myWorld offers customers and partners a wide range of services, information and training material.

Kontakt Leica Geosystems

Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.
Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.