Rendegravning til kloak- og forsyningsledninger

Leica iCON iXE3 – 3D-system

Gravemaskinestyring til 2D- og 3D-opgaver: laser, GNSS eller TPS.
Gravemaskinestyring til 2D- og 3D-opgaver: laser, GNSS eller TPS.

Detektionssystem - jordradar

Forsyningsdetektionsradar med dobbeltfrekvensantenne.
Forsyningsdetektionsradar med dobbeltfrekvensantenne.