Placering af nedgravet ledningsnet

Detektionssystem - jordradar

Forsyningsdetektionsradar med dobbeltfrekvensantenne.

Leica ULTRA

Vores mest avancerede præcisionsinstrument til sporing af forsyningsledninger.