Lokalisering av underjordiska tjänster

Utility Detection Radar

En komplett lösning för detektering och kartläggning under mark, med dubbelfrekvensantenn

Leica ULTRA

Vårt mest avancerade precisionssystem för infrastrukturspårning.