Generer rapport

Leica Infinity

Intuitiv software til brug på kontoret til håndtering og behandling af opmålingsdata.

Leica MultiWorx for AutoCAD

AutoCAD-software til behandling af MultiStation-scanningsdata.

LISCAD

Opmålingssoftware og teknisk kontorsoftware fra felt til færdiggørelse.

MicroSurvey Software for land surveying

CAD drafting, least squares adjustment, and field mapping.