Generer CAD-tegning

Leica Infinity

Intuitiv software til brug på kontoret til håndtering og behandling af opmålingsdata.

LISCAD

Opmålingssoftware og teknisk kontorsoftware fra felt til færdiggørelse.

Leica CloudWorx

Digital virkelighed-plugins til dine foretrukne CAD-systemer.

Leica Captivate

Moderne 3D-software til feltarbejde for registrering og håndtering af data.

MicroSurvey Software for land surveying

CAD drafting, least squares adjustment, and field mapping.