Generer rapport

Leica Infinity

Intuitiv software til brug på kontoret til håndtering og behandling af opmålingsdata.

Leica MultiWorx for AutoCAD

AutoCAD-software til behandling af MultiStation-scanningsdata.

Leica Captivate

Moderne 3D-software til feltarbejde for registrering og håndtering af data.

Leica Geo Office

Effektiv software til brug på kontoret til håndtering og behandling af opmålingsdata.

LISCAD

Opmålingssoftware og teknisk kontorsoftware fra felt til færdiggørelse.

MicroSurvey Software for land surveying

CAD drafting, least squares adjustment, and field mapping.