Generer CAD-tegning

Leica Infinity

Intuitiv software til brug på kontoret til håndtering og behandling af opmålingsdata.

Leica Captivate

Moderne 3D-software til feltarbejde for registrering og håndtering af data.

LISCAD

Opmålingssoftware og teknisk kontorsoftware fra felt til færdiggørelse.

Leica Geo Office

Effektiv software til brug på kontoret til håndtering og behandling af opmålingsdata.

MicroSurvey Software for land surveying

CAD drafting, least squares adjustment, and field mapping.