Usługi komunalne

Elektryczność

Ponieważ tradycyjne zasoby energetyczne wyczerpują się, musimy mądrze zarządzać tym, co zostało. Nasze rozwiązania do GIS umożliwiają dokładne zarządzanie obiektami co przyczynia się do prawie całkowitego wyeliminowania marnotrawstwa energii.

Gaz

Z uwagi na wyczerpywanie się paliw kopalnych, skuteczne zarządzanie gazem ma kluczowe znaczenie. Nasze rozwiązania do zarządzania infrastrukturą gazową przyczyniają się do...

Telekomunikacja

Jasna i niezawodna komunikacja jest niezbędna w zglobalizowanym świecie. Wiedza o tym, gdzie i w jakim stanie znajduje się infrastruktura, pomaga planować dalsze działania.

Woda

Mniej niż 1 procent ziemskiej wody nadaje się do użytku przez ludzi. Dzięki naszym rozwiązaniom, to cenne bogactwo jest odpowiedzialnie przekazywane tam, gdzie jest najbardziej potrzebne.