Rør og kabler

Elektrisitet

Etter hvert som de tradisjonelle kraftressursene forsvinner, må vi ta vare på det som er igjen. Våre GIS-løsninger gir presis forvaltning av forsyningssystemer, slik at energisløsing nesten kan elimineres helt.
Etter hvert som de tradisjonelle kraftressursene forsvinner, må vi ta vare på det som er igjen. Våre GIS-løsninger gir presis forvaltning av forsyningssystemer, slik at energisløsing nesten kan elimineres helt.

Gass

Etter hvert som reservene av fossilt drivstoff minker, blir effektiv forvaltning av gass svært viktig. Våre løsninger for forvaltning av gassforsyningsanlegg bevarer ressursene og reduserer svinnet.
Etter hvert som reservene av fossilt drivstoff minker, blir effektiv forvaltning av gass svært viktig. Våre løsninger for forvaltning av gassforsyningsanlegg bevarer...

Telekommunikasjon

Tydelig og pålitelig kommunikasjon er avgjørende i en globalisert verden. Vi sikrer kommunikasjonen ved å vite nøyaktig hvor kritiske infrastruktursystemer befinner seg, og hvilken tilstand de er i.
Tydelig og pålitelig kommunikasjon er avgjørende i en globalisert verden. Vi sikrer kommunikasjonen ved å vite nøyaktig hvor kritiske infrastruktursystemer befinner seg, og...

Vann

Mindre enn én prosent av vannet på jorden kan brukes av mennesker. Med våre løsninger kan denne dyrebare ressursen fordeles på en ansvarlig måte dit behovet er størst.
Mindre enn én prosent av vannet på jorden kan brukes av mennesker. Med våre løsninger kan denne dyrebare ressursen fordeles på en ansvarlig måte dit behovet er størst.