Leica ComBox60

Det ultimative overvågningspanel

Ethvert automatiseret overvågningsprojekt kræver ikke kun sensorer, software og strømkomponenter, men også kommunikationsenheder i felten. Med alle disse forskellige komponenter kan installationen være kompleks og udfordrende, når du prøver at finde ud af, hvordan det hele skal konfigureres og automatiseres, så det kører 24/7. Denne proces er nu forenklet med den kompakte og lette Leica ComBox60, som gør det nemmere at træde ind i en verden med automatiseret overvågning.

1, 2, 3 – overvåg!


ComBox60 er designet med et mål om stor enkelhed og skal blot monteres i felten. Når sensorerne er tilsluttet, trykkes der blot på en knap, og alt er sat op til at starte overvågningen. Med ComBox60 er det slut med specialtilpassede og besværlige kommunikationsenheder. Den gør opsætningen af geodætiske overvågningssensorer i felten langt hurtigere og nemmere.

Robust og effektiv


Med sit lille, kompakte og lette, men alligevel robuste format kan ComBox60 med sit vejrbestandige IP66-kabinet modstå alle barske miljøer og fjerner helt behovet for et ekstra beskyttende kabinet til udendørs brug. Specialdesignede strømsparefunktioner og indbyggede miljø- og diagnosesensorer reducerer strømforbruget ved længerevarende brug af ComBox60 og overvågningssensorer.

Ingen datahuller


Selv i tilfælde af strøm- og/eller kommunikationssvigt vil ComBox60 fortsat styre overvågningssensorerne autonomt baseret på konfigurerede målecyklusser, intelligent tilpasning til miljøforhold og lokal logning af rådata. Datatransmissionen genoptages, når kommunikationen er genoprettet. I tilfælde af strømsvigt kører ComBox60 på det interne batteri.

Centraliseret konfiguration


Uanset hvor dine overvågningsprojekter udføres, skal enhederne i marken kun tilsluttes og tændes. Konfigurationen af alle ComBox60-enhederne udføres derefter fra kontoret i en samlet, centraliseret visning i Leica GeoMoS-overvågningsprojektet. Det gør konfigurationsprocessen betydeligt hurtigere og giver dig desuden et overblik over alle dine målecyklusser.

Leica GeoMoS Edge

See how Leica GeoMoS Edge enables you to monitor without data gaps.

Kontakt Leica Geosystems

Find din kontakt hos Leica Geosystems i forbindelse med salg, support og teknisk service.
Find din kontakt hos Leica Geosystems i forbindelse med salg, support og teknisk service.