Leica GeoMoS - Software til netudjævning

Automatisk netudjævning og deformationsanalyse

Leica GeoMoS Adjustment software

Byggepladser, tunneler, miner, dæmninger, skråninger – alle steder, hvor du har brug for den mest præcise og pålidelige information om strukturbevægelser. Leica GeoMoS Adjustment gør det muligt for dig at træffe velbegrundede beslutninger ud fra statistisk optimerede og validerede data.

Leica GeoMoS Adjustment giver automatisk netudjævning og deformationsanalyse i alle overvågningsprojekter.

Integration:
GeoMoS Adjustment integreres problemfrit i den automatiske GeoMoS overvågningsløsning med visning af data i GeoMoS Now!

Den mest nøjagtige metode til registrering af bevægelser

  • Kombination af målinger fra flere totalstationer og/eller GPS/GNSS
  • Den robuste udjævning sikrer den højeste præcision og pålidelighed
  • Automatisk registrering af outliers

Statistisk signifikans for bevægelser = bedre beslutninger

  • Statistisk kvalificering af bevægelserne – har det faktisk flyttet sig?
  • Kvantificer præcisionen og pålideligheden i overvågningssystemet

Registrering af ustabile punkter

  • Adskil strukturbevægelserne fra problemer i referencerammen
  • Find de stabile og ikke-stabile referencepunkter

Grafisk analyse og præsentation af resultaterne        
Enkle og tydelige diagrammer viser størrelse, præcision, mønstre og statistisk signifikans for bevægelserne. Ustabile referencepunkter og målepunkter med betydelige bevægelser identificeres tydeligt. Nem sammenligning af resultater fra forskellige epochs.

Netværksdesignfunktion

  • Simuler den matematiske geometri for at optimere netværkets nøjagtighed og pålidelighed
  • Importer estimerede overvågningssystempunkter
  • Optimer netværksplanlægningen ved at justere netværkets geometri, topologi og nøjagtighed

Udvidet analyseservice
Rådgivnings-, uddannelses- og dataanalyseservice tilbydes. Højt kvalificerede teknikere og ingeniører med over 20 års erfaring inden for meget præcis deformationsopmåling, netudjævning og deformationsanalyse fra en bred vifte af projekter.

 

Kontakt Leica Geosystems

Find din kontakt hos Leica Geosystems inden for salg, assistance og teknisk service.
Find din kontakt hos Leica Geosystems inden for salg, assistance og teknisk service.