Kalibreringscertifikater – kvalitet, I kan stole på

Bekræfter måleinstrumenternes nøjagtighed

Leica – kalibreringscertifikater

Efterspørgslen efter kalibreringscertifikater, der bekræfter kvaliteten af måleinstrumenternes nøjagtighed, er stigende. Det skyldes først og fremmest, at flere og flere opmålingsvirksomheder eller deres leverandører bliver ISO 9001-certificerede og derfor jævnligt skal have nøjagtigheden af deres udstyr bekræftet.

Godkendte kalibreringslaboratorier
Leica Geosystems har egne godkendte kalibreringslaboratorier, hvor instrumenternes målenøjagtighed for afstande og vinkler kontrolleres. Godkendelsen (SCS 079) opfylder kravene i ISO-/IEC-standarden 17025 og udføres af Swiss Accreditation Service (SAS), som er medlem af ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

Der fås en række kalibreringscertifikater til Leica Geosystems' totalstationer, digitale nivellere, GNSS-sensorer og -terminaler – ved køb af udstyret og ved periodiske rekalibreringer i vores autoriserede servicecentre. Kalibreringscertifikater kan downloades i myWorld.

Kalibreringscertifikat – blåt
Det blå certifikat er baseret på producentens definerede procedurer og bekræfter, at det enkelte produkt er blevet kontrolleret, og at specifikationerne overholdes.

Kalibreringscertifikat – bronze
Bronzecertifikatet er baseret på producentens definerede procedurer og bekræfter, at det enkelte produkt er blevet kontrolleret, og at specifikationerne overholdes. Det omfatter også standardafvigelser.

Kalibreringscertifikat – sølv
Sølvcertifikatet er baseret på producentens definerede standarder, og testprocedurerne overholder nationale standarder eller anerkendte procedurer. Certifikatet omfatter også standardafvigelser og målingsrapporter.

Kalibreringscertifikat – guld
Guldcertifikatet er udstedt af internationalt anerkendte og godkendte kalibreringslaboratorier. Testresultaterne er i overensstemmelse med nationale standarder og omfatter målingsusikkerheder og detaljerede målingsrapporter.

Leica CalMaster

Leica CalMaster - et certificeret kalibreringssystem til rotationslasere. 
Leica CalMaster - et certificeret kalibreringssystem til rotationslasere. 

Registrer dig på myWorld!

På vores platform, myWorld, tilbyder vi kunder og partnere en bred vifte af tjenester, information og træningsmateriale.

På vores platform, myWorld, tilbyder vi kunder og partnere en bred vifte af tjenester, information og træningsmateriale.

Kontakt Leica Geosystems

Find din kontakt hos Leica Geosystems inden for salg, assistance og teknisk service.
Find din kontakt hos Leica Geosystems inden for salg, assistance og teknisk service.