Kalibreringssertifikater - Kvalitet du kan stole på

Bekrefter målekvaliteten for landmåleutstyr

Leica kalibreringssertifikater

Det stilles økende krav til kalibreringssertifikater som bekrefter måleutstyrets kvalitet for laserutstyr. Dette skyldes i hovedsak at stadig flere landmålere eller deres entreprenører blir ISO 9001-sertifisert, og derfor har behov for regelmessig kontroll av utstyrets nøyaktighet.

Akkrediterte kalibreringslaboratorier
Leica Geosystems har akkrediterte kalibreringslaboratorier for avstander og vinkler. Akkrediteringen (SCS 079) er i overensstemmelse med standarden ISO/IEC 17025, og utstedes av Swiss Accreditation Service (SAS), som er medlem av ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

En rekke kalibreringssertifikater er tilgjengelige for Leica Geosystems totalstasjoner, digitale nivellere, GNSS-sensorer og kontrollere - ved innkjøp av utstyret og ved periodisk kalibrering ved våre autoriserte servicesentre. Kalibreringssertifikater er tilgjengelige for nedlasting i myWorld.

Kalibreringssertifikater Blue
Basert på produsentens definerte prosedyrer, og bekrefter at det spesifikke produktet er kontrollert og at spesifikasjonene er oppfylt.

Kalibreringssertifikater Bronze
Basert på produsentens definerte prosedyrer. Bekrefter at det spesifikke produktet er inspisert og at spesifikasjonene er oppfylt. Inkluderer standardavvik.

Kalibreringssertifikater Silver
Basert på produsentens definerte standarder. Testprosedyrene er sporbare i forhold til nasjonale standarder eller anerkjente prosedyrer. Inkluderer standardavvik og er ledsaget av målerapporter.

Kalibreringssertifikater Gold
Utstedt av akkrediterte kalibreringslaboratorier, er internasjonalt anerkjent og testresultatene er direkte sporbare i forhold til nasjonale standarder. Inkluderer måleusikkerheter og ledsages av detaljerte målerapporter.

Leica CalMaster

Leica CalMaster - et sertifisert kalibreringssystem for rotasjonslasere.
Leica CalMaster - et sertifisert kalibreringssystem for rotasjonslasere.

Register on myWorld today!

myWorld offers customers and partners a wide range of services, information and training material.

myWorld offers customers and partners a wide range of services, information and training material.

Kontakt Leica Geosystems

Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.
Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.