Leica SiRailScan: Älykäs rautateiden 3D-käsittely

Kaiken kattava rautatiekokoonpanon toteumageometria ja ominaisuuksien poiminta

SiRailScan by Leica Geosystems - Mobiilianturialustat - Ohjelmisto

Leica SiRailScan mahdollistaa rautatieverkoston toteumatietojen täydellisen poiminnan erittäin tarkasti. Rautatieverkoston toteumainfrastruktuurin analysointi mahdollistaa turvallisuuden parantamisen junaliikenteen ohjauksen ja kustannustehokkaan tekniikan avulla. Leica SiRailScan sopii täydellisesti yksityisten ja julkisten rautatieverkostojen ylläpitämiseen ja seurantaan, sillä se tarjoaa luokkansa parhaan eräkäsittelyn ja verkoston poiminnan.

Ominaisuuksiin kuuluvat seuraavat:
 • Skannausdataformaatin ja LAS/ASCII/PTS/DXF-tiedostojen tuonti kaikista skannausjärjestelmistä
 • Kontrollipisteiden tuonti geometrisina kohteina
 • Poikkileikkaustasojen / yksittäisten poikkileikkauksien / pitkittäisten poikkileikkausprofiilien luonti
 • Geometriakohteiden luonti/muokkaus pistepilvestä
 • 3D-mittaukset pistepilvessä, myös rautatien keskilinjaan
 • Tif- ja DXF-formaattien vienti, geometriakohteiden vienti DXF- ja ASCII-tiedostona, vienti 3DS- ja DGN-formaatissa ja käyttäjän mukauttamat formaatit
 • Erän dynaaminen yhteentörmäyksien tunnistus ja analysointi  toteuma-akselin tai suunnitellun rautatien pohjalta
 • Käsittely erissä poikkileikkausprofiilien luomiseksi keskilinjaa pitkin, vektorisointi ja vienti DXF-formaattiin
 • Kiskogeometrian erien poiminta tarkkuus- ja luotettavuusarvoilla (vasen/oikea kisko ja keskilinja)
 • Käsittely erissä kantoköysien tunnistamista, vektorisointia ja vientiä varten
 • Suunnittelu- ja toteumatietojen vertailu sekä vienti esimääritettyyn formaattiin (ASCII, DXF, DGN, PDF tai muut käyttäjän määrittämät formaatit)
 • Vähimmäis-, vaaka-, pysty- ja säteittäisen etäisyyden mittaus esimääritetyn etäisyysmittaprofiilin ja tunnelin rakenteen välillä
 • Tunnelin rakenteen muuttaminen 2D-muotoon, suunnittelu- ja toteumatietojen vertailu
 • DTM-laskennat tilavuuden seurantaa ja painon arviointia varten.
 • Ratapölkkyjen vienti rautatien toteumageometrian ohella erillisenä pistepilvenä
 • Ratapölkkyjen pitapoikkeamien vienti luo sopivimman tason
 • Pistepilven ortokuvien ja ortonäkymäkuvien luonti
 • Aikaisemmin synkronoitujen pistepilvien korjaus ja palautus määritetyillä edellytyksillä.
 • Rakenteellisten kohteiden (tunnelit, sillat) muodonmuutoksien Epoch-analyysit, kun mittaus on suoritettu kinemaattisella tai staattisella laserskannausjärjestelmällä
 • Algoritmi halkeamien tunnistamiseen, halkeamien pituuden ja leveyden samanaikainen laskenta

Case Studies

Tutustu, kuinka asiakkaamme ympäri maailmaa käyttävät Leica Geosystems -ratkaisuja. Etsi ehdotuksia omiin projekteihisi.
Tutustu, kuinka asiakkaamme ympäri maailmaa käyttävät Leica Geosystems -ratkaisuja. Etsi ehdotuksia omiin projekteihisi.

Ota yhteyttä Leica Geosystemsiin

Etsi Leica Geosystemsin yhteyshenkilö myyntiä, asiakaspalvelua ja teknistä tukea varten.
Etsi Leica Geosystemsin yhteyshenkilö myyntiä, asiakaspalvelua ja teknistä tukea varten.

Reality Capture Newsletter

Tilaa maailmanlaajuinen uutiskirje, jotta pysyt ajan tasalla viimeisimmistä Reality Capture -uutisista.

Tilaa maailmanlaajuinen uutiskirje, jotta pysyt ajan tasalla viimeisimmistä Reality Capture -uutisista.