Leica SiRailScan: Inteligentny processing szyn w 3D

Całościowe wyodrębnianie pomierzonych obiektów kolejowych i ich geometrii

SiRailScan od Leica Geosystems - Mobilne platformy sensorowe - Oprogramowanie

Leica SiRailScan umożliwia całościowe wyodrębnianie obiektów sieci kolejowej z inżynieryjna dokładnością. Analizując infrastrukturę sieci kolejowej, osiągnięto większe bezpieczeństwo dzięki kontroli pociągów i atrakcyjnym cenowo rozwiązaniom. Dzięki najlepszemu w tej klasie przetwarzaniu danych i wyodrębnianiu sieci, Leica SiRailScan jest idealnym rozwiązaniem do monitoringu i utrzymania prywatnych lub publicznych linii kolejowych.

Funkcje:
 • Import skanów pochodzących ze wszystkich systemów skanujących oraz w formacie LAS/ASCII/PTS/DXF
 • Import punktów kontrolnych jako obiektów geometrycznych
 • Tworzenie płaszczyzn / przekrojów podłużnych i poprzecznych
 • Tworzenie / modyfikacja obiektów geometrycznych na podstawie chmur punktów
 • Pomiary 3D w chmurze punktów, w tym oś szyny
 • Eksport plików w formacie Tif, DXF, eksport obiektów geometrycznych jako plik DXF, ASCII. Eksport w formacie 3DS oraz DGN i innych formatach użytkownika
 • Dynamiczne wykrywanie kolizji i analizy  w oparciu o pomiary osi lub projekt trasy kolejowej
 • Tworzenie profili przekrojowych wzdłuż osi, a następnie wektoryzacja i eksport do formatu DXF
 • Wyodrębnianie geometrii szyn wraz z dokładnymi i wiarygodnymi wartościami (lewa/prawa szyna i oś)
 • Wykrywanie, wektoryzacja i eksport przewodów łańcuchowych
 • Porównanie projektu i modelu powykonawczego a następnie eksport w predefiniowanym formacie (ASCII, DXF, DGN, PDF lub innym zdefiniowanym przez użytkownika)
 • Pomiar minimalnej, poziomej, pionowej i promieniowej odległości między zdefiniowanym prześwitem a strukturą tunelu
 • Konwersja korpusu tunelu w 2D i porównanie między projektem, a wartościami powykonawczymi
 • Obliczenia DTM do monitoringu objętości i oszacowania podsypki.
 • Eksport podkładów wzdłuż geometrii szyny jako osobnej chmury punktów
 • Eksport odchyleń powierzchni podkładów do utworzenia najlepiej wpasowanej płaszczyzny
 • Tworzenie orto obrazów na podstawie chmury punktów
 • Poprawa i regeneracja już zsynchronizowanych chmur punktów z określonymi warunkami wstępnymi.
 • Analizy deformacji obiektów konstrukcyjnych (tunele, mosty) mierzone kinematycznym lub statycznym systemem skanowania laserowego
 • Algorytm do wykrywania pęknięć z równoczesnym obliczaniem długości i szerokości pęknięć

Reality Capture Newsletter

Kliknij tutaj, aby zapisać się do naszego regularnego biuletynu i być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami dotyczącymi przechwytywania rzeczywistości.
Kliknij tutaj, aby zapisać się do naszego regularnego biuletynu i być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami dotyczącymi przechwytywania rzeczywistości.

Kontakt z Leica Geosystems w Polsce

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.

Historie i Spostrzeżenia

Odkryj, jak technologia mobilnego mapowania umożliwia naszym klientom regularne rejestrowanie i digitalizację w 3D zmieniającego się otoczenia.
Odkryj, jak technologia mobilnego mapowania umożliwia naszym klientom regularne rejestrowanie i digitalizację w 3D zmieniającego się otoczenia.