Leica SiRailScan: Intelligent Rail 3D-beräkning

Heltäckande extrahering av data, egenskapsdata och inmätt geometri för järnväg

SiRailScan från Leica Geosystems – Mobila sensorplattformar – Mjukvara

Leica SiRailScan möjliggör en komplett extrahering av det inmätta järnvägsnätet med ingenjörsteknisk precision. Genom analys av järnvägsnätets inmätta infrastruktur förbättras säkerheten genom bättre styrning av tågen, och du får även en bättre kostnadseffektivitet. Med marknadens bästa batchbearbetning och nätverksextrahering är Leica SiRailScan den idealiska lösningen för övervakning och underhåll av privata eller offentliga järnvägsnät.

Funktioner i urval:
 • Import av data från alla scanningsystem och LAS-/ASCII-/PTS-/DXF-filer
 • Import av kontrollpunkter som geometriska objekt
 • Skapa profiler för plan i sektioner/enskilda tvärgående/längsgående sektioner
 • Skapa/modifiera geometriska objekt från punktmolnet
 • 3D-mätningar i punktmolnet inklusive till järnvägens mittlinje
 • Export av Tif, DXF, export av geometriska objekt som DXF-filer, ASCII-filer, export i 3DS- och DGN-format och användaranpassade format
 • Detektion och analys av dynamisk kollision baserat på den inmätta axeln eller beräknade spåret.
 • Batchbearbetning för att skapa sektionsprofiler längs mittlinjen och därefter vektorisering och export till DXF-format
 • Batchextrahering av den inmätta järnvägsgeometrin med värden som visar noggrannhet och tillförlitlighet (vänster/höger spår och mittlinje)
 • Batchprocesser för detektering, vektorisering och export av kontaktledningstrådar
 • Jämförelse mellan beräkning och inmätning följt av export i fördefinierat format (ASCII, DXF, DGN, PDF eller annat användarvalt format)
 • Mätning av minimiavstånd och horisontella, vertikala och radiella avstånd mellan fördefinierade avståndsprofiler och tunnelstrukturen
 • Konvertering av tunneln till 2D samt jämförelse mellan beräkning och inmätning
 • DTM-beräkningar för volymövervakning och detektering av beräknad ballast
 • Exportera syllarna längs med den inmätta järnvägsgeometrin som ett separat punktmoln
 • Exportera avvikelserna från syllarnas yta från det bäst överensstämmande planet
 • Skapa ortobilder och ortovisning av bilder från punktmolnet
 • Korrigera och återvinn redan synkroniserade punktmoln med tydliga förutsättningar.
 • Periodvis deformationsanalys av strukturobjekt (tunnlar, broar) mätta med kinematiska eller statiska laserscanningsystem
 • Algoritm för sprickdetektering med simultan beräkning av sprickans längd och bredd

Kundcase

Läs om hur kunder från hela världen drar nytta av våra mångsidiga lösningar på ett smart sätt.
Läs om hur kunder från hela världen drar nytta av våra mångsidiga lösningar på ett smart sätt.

Kontakta Leica Geosystems

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.

Reality Capture Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt globala nyhetsbrev för att hålla dig informerad om senaste nytt inom Reality Capture.
Prenumerera på vårt globala nyhetsbrev för att hålla dig informerad om senaste nytt inom Reality Capture.