Overvågning af arbejde med inddæmning af jordskred

Referencehistorie

Overvågning af jordskred i Zaldibar, Spanien

Forfatter: David Fernandez Bruna & Michelle Zeller

Fordelene ved at kombinere teknologier: radarens registreringshastighed og pålideligheden i fortolkningen af bevægelser via målinger fra totalstationer.

6. Februar 2020 faldt tusindvis af kubikmeter affald sammen på et deponeringsanlæg i Zaldibar i det nordlige Spanien. To medarbejdere fra renoveringsselskabet, der havde ansvar for anlægget, omkom på tragisk vis. Jordskreddet bredte sig ud over deponeringsanlæggets område og ind på en motorvej, den stærkt trafikerede AP-8, der løber fra øst til vest over Baskerlandet. Interbiak, den offentlige virksomhed med ansvar for motorvejens drift, instruerede straks deres tekniske partner InfoTOP om at etablere et system til overvågning af det kollapsede materiale. InfoTOP installerede et automatisk overvågningssystem fra Leica Geosystems, som blev konfigureret til at advare ingeniørerne – og via dem redningsholdet og redningstjenesterne – om eventuelle yderligere bevægelser eller ustabilitet.

Overvågning af jordskred i Zaldibar, Spanien


Øget sikkerhed for personalet, der stabiliserer jordskreddet

Jordskreddet trak tusindvis af kubikmeter materiale – noget af det giftigt og brandfarligt – ud fra det 30 meter brede og cirka 4 meter høje deponeringsområde. Beredskabstjenester skal hurtigt kunne kontrollere stabiliteten af skråningerne for at kunne påbegynde redningsarbejdet. I en usikker og ustabil situation havde de brug for et alarmsystem til at advare dem, hvis materialet skulle begynde at bevæge sig igen.

Det var en udfordrende installation. På grund af farerne på stedet skulle InfoTOPs overvågningssystem fjernplaceres fuldstændigt uden manuel måling. Det kunne kun installeres 400-800 meter fra jordskreddet, og mere afgørende skulle det køre 24/7 uden operatører. Dataene, der blev indsamlet af systemet, skulle behandles automatisk og hurtigt med rapporter, der blev genereret og sendt til InfoTOPs geologipartner Ingek til videre fortolkning. For at koordinere med mandskabet, der var spredt ud over området, skulle dataene være tilgængelige hvor som helst. Endelig skulle overvågningssystemet konfigureres til at sende alarmer til teknikerne i realtid via SMS og e-mail.


To overvågningssystemer til et komplet billede

På baggrund af forholdene opstillede InfoTOP en automatisk overvågningsløsning, hvor totalstationer kombineredes med radar. De installerede i alt to Leica Nova TS60-totalstationer med mobilkommunikation via en Leica ComGate10-router med 4G-teknologi over et virtuelt, privat netværk (VPN). Totalstationerne foretog målinger med en serie på over 100 prismer installeret i området. Den ene totalstation blev installeret på betonsøjler ved siden af radaren, og den anden blev placeret i et område nær deponeringsanlægget – for at måle de prismer, der ikke var synlige fra den første station. Målingerne blev derefter håndteret af Leica GeoMoS-software, der er var installeret i en virtuel cloud-infrastruktur.

Overvågning af jordskred i Zaldibar, Spanien 

Desuden blev der installeret et IDS HYDRA-G-fjernovervågningssystem baseret på radarteknologi for at levere kontinuerlige målinger. Med 120 graders dækning vandret og 30 grader lodret var det meste af farezonen dækket, undtagen områder, der var skjult af vegetation. HYDRA-G er designet til tidlig advarsel og realtidsmålinger under millimeterniveau af forskydninger i udgravede skråninger. Systemet leverede realtidsdata over bevægelser, som blev overført til IDS Guardian-softwaren til fortolkning og alarmhåndtering.

Overvågning af jordskred i Zaldibar, Spanien


Hvorfor blev de to systemer kombineret? Hastighed, pålidelighed og datadybde

På stor afstand gjorde radarsystemet det muligt at identificere bevægelser over flere hektar på få sekunder ved at sammenligne på hinanden følgende målinger ved hjælp af interferometri (bølge-interferens) og registrere bevægelser på ± 0,1 mm på afstande op til 800 m. Selvom systemet er særdeles følsomt, kan det kun overvåge områder, der er inden for dets synsvidde. Ikke alle områder af jordskreddet tillod radarmåling på grund af hældninger og områder skjult af vegetation. Derfor dækkede en række totalstationer blinde vinkler og målte prismer både inden for radarens dækningsområde og de skjulte områder. Prismedataene hjalp ingeniørerne og geologerne med at forstå de enkelte områders sande bevægelse og opbygge et præcist billede af de 3D-bevægelser, der fandt sted. Disse særdeles komplementære teknologier kombinerede hastigheden fra radarregistrering med pålidelig, rumlig information om bevægelserne via målingerne fra totalstationerne. Leica Geosystems og IDS GeoRadar-teknologi og software udgør Hexagon Geosystems' overvågningsløsning.

Overvågning af jordskred i Zaldibar, Spanien


Tilslutningsmuligheder og øjeblikkelige alarmer

Leica GeoMoS og databehandlingssoftwaren IDS Guardian gjorde det muligt for InfoTOP at automatisere systemet, så dataene kunne deles øjeblikkeligt og eksternt til fortolkning hos specialister fra Ingek. GeoMoS Now! er en brugervenlig webgrænseflade, der gjorde det muligt for geologerne at analysere situationen fra et hvilket som helst sted, 24/7. Systemet blev konfigureret med en serie af realtidsadvarsler, der blev sendt øjeblikkeligt, hvis de konfigurerede grænseværdier blev overskredet.

Overvågning af jordskred i Zaldibar, Spanien


Sikkerhed umiddelbart efter og i løbet af den faseopdelte genoprettelse efter en ulykke

Om overvågningssystemet siger Oskar Moral fra InfoTOP: "Det giver os mulighed for at få tidlige advarsler, hvis der sker bevægelser, for at sørge for personalets sikkerhed og have kontrol over stabiliteten. Det er en stor fordel, at alt er automatiseret, uden at operatører behøver at gribe ind for at kontrollere udstyret fra dag til dag. Det har gjort det muligt for os at opnå øjeblikkelige resultater uden yderligere behandling. Vi har ikke fundet andre løsninger med de samme fordele, der tilbydes af Hexagon Geosystems' overvågningssystem."

"Desuden er det et skalerbart system, der gør det muligt for os at administrere sensorerne, efterhånden som arbejdet i dette vanskelige projekt udvikler sig."


Interesseret i overvågning? Du er velkommen til at læse flere casestudier om, hvordan vores kunder bruger vores løsning til at forbedre deres arbejdsprocesser med overvågning:

Referencehistorier om overvågning

Kontakt os om monitorering

Kontakt os for mere information om vores monitoreringsløsninger.
Kontakt os for mere information om vores monitoreringsløsninger.