Monitorowanie operacji usuwania skutków osuwisk

Studium przypadku

Monitoring a landslide in Zaldibar Spain

Autor: David Fernandez Bruna & Michelle Zeller

Korzyść z połączenia technologii: szybkość wykrywania radaru i wiarygodność interpretacji ruchów za pomocą pomiarów z tachimetrów.

6 lutego 2020 r. na składowisku odpadów w Zaldibar w północnej Hiszpanii zawaliły się tysiące metrów sześciennych odpadów. W tragicznym wypadku zginęło dwóch pracowników firmy odpowiedzialnej za składowisko odpadów. Osuwisko rozprzestrzeniło się poza składowisko i na autostradę, ruchliwą AP-8, która biegnie ze wschodu na zachód przez Kraj Basków. Interbiak, spółka publiczna odpowiedzialna za zarządzanie autostradą, natychmiast poinstruowała partnera inżynieryjnego InfoTOP, aby skonfigurował system monitorowania zawalonego materiału. InfoTOP zainstalował zautomatyzowany system monitorowania Leica Geosystems, skonfigurowany tak, aby ostrzegać inżynierów - a za ich pośrednictwem zespół ratowniczy i służby ratunkowe - o wszelkich dalszych ruchach lub niestabilności.

Monitoring a landslide in Zaldibar Spain


Zwiększenie bezpieczeństwa osób stabilizujących osuwisko

Osuwisko wyrzuciło ze składowiska tysiące metrów sześciennych materiału - częściowo toksycznego i łatwopalnego - który zajmował obszar o szerokości 30 metrów i wysokości około czterech metrów. Służby ratunkowe musiały szybko kontrolować stabilność zboczy, aby rozpocząć akcję ratunkową. Pracując w niepewnej i niestabilnej sytuacji, potrzebowali systemu alarmowego, który ostrzegłby ich w przypadku ponownego przemieszczenia się odpadów.

Była to wymagająca instalacja. Ze względu na zagrożenia występujące w tym miejscu, system monitorowania InfoTOP musiał być całkowicie zdalny, bez żadnych ręcznych pomiarów. Można go było zainstalować tylko w odległości 400-800 metrów od osuwiska, a co ważniejsze, musiał działać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez żadnych operatorów. Jeśli chodzi o szybkość, dane zebrane przez system musiały być przetwarzane automatycznie, a raporty generowane i wysyłane do partnera geologicznego InfoTOP, firmy Ingek, w celu interpretacji. W celu koordynacji z rozproszonym zespołem, dane musiały być dostępne z dowolnego miejsca. Wreszcie, system monitorowania musiał być skonfigurowany do wysyłania alertów do techników w czasie rzeczywistym za pośrednictwem wiadomości SMS i e-mail.


Dwa systemy monitorowania zapewniające pełny obraz sytuacji

W obliczu takich warunków, firma InfoTOP stworzyła zautomatyzowane rozwiązanie monitorujące, łączące tachimetry z radarami. Zainstalowano dwa tachimetry Leica Nova TS60 z łącznością mobilną zapewnianą przez router Leica ComGate10 z technologią 4G za pośrednictwem wirtualnej sieci prywatnej (VPN). Tachimetry wykonywały pomiary przy użyciu serii ponad 100 pryzmatów zainstalowanych na tym obszarze. Zainstalowany na betonowych słupach, jeden tachimetr został umieszczony obok radaru, a drugi w pobliżu składowiska odpadów - w celu pomiaru pryzmatów, które nie były widoczne z pierwszego tachimetru. Pomiarami zarządzało oprogramowanie Leica GeoMoS zainstalowane w wirtualnej chmurze.

Monitoring a landslide in Zaldibar Spain 

Ponadto zainstalowano IDS HYDRA-G - teledetekcyjny system monitorowania oparty na technologii radarowej - zapewniający ciągły pomiar. Dzięki 120-stopniowemu pokryciu w poziomie i 30-stopniowemu w pionie, system ten obejmował większość strefy zagrożenia, z wyjątkiem obszarów ukrytych przez roślinność. Zaprojektowany do wczesnego ostrzegania i pomiarów w czasie rzeczywistym submilimetrowych przemieszczeń w ściętych zboczach, HYDRA-G dostarczał dane o ruchach w czasie rzeczywistym, przesyłane do oprogramowania IDS Guardian w celu interpretacji i zarządzania alarmami.

Monitoring a landslide in Zaldibar Spain


Dlaczego oba systemy zostały połączone? Szybkość, niezawodność i szczegółowość danych

System radarowy pozwolił na identyfikację ruchów na hektarach w ciągu kilku sekund, porównując kolejne pomiary za pomocą interferometrii (interferencji fal) w dużym zakresie odległości, wykrywając ruchy ±0,1 mm na odległość do 800 m. Chociaż jest bardzo czuły, może monitorować tylko w obrębie linii wzroku. Nie wszystkie obszary osuwiska pozwalały na pomiary radarowe ze względu na jego nachylenie i części ukryte przez roślinność. Dlatego wiele tachimetrów pokryło wszelkie martwe punkty i zmierzyło pryzmaty zarówno w zasięgu radaru, jak i w zacienionych obszarach. Dane dotyczące pryzmatów pomogły inżynierom i geologom zrozumieć rzeczywisty ruch każdego obszaru, tworząc dokładny obraz zachodzących ruchów 3D. Te wysoce komplementarne technologie zapewniły połączenie szybkości wykrywania radarowego z wiarygodnymi informacjami przestrzennymi na temat ruchów dzięki pomiarom tachimetrycznym. Technologia i oprogramowanie Leica Geosystems i IDS GeoRadar stanowią rozwiązanie do monitorowania firmy Hexagon Geosystems.

Monitoring a landslide in Zaldibar Spain


Łączność i natychmiastowe alerty

Oprogramowanie do przetwarzania danych Leica GeoMoS i IDS Guardian pozwoliło firmie InfoTOP zautomatyzować system, dzięki czemu dane mogły być natychmiast i zdalnie udostępniane specjalistom z firmy Ingek w celu ich interpretacji. GeoMoS Now! to łatwy w użyciu interfejs internetowy, który umożliwił geologom analizę sytuacji z dowolnego miejsca, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. System został również skonfigurowany z szeregiem alertów w czasie rzeczywistym, które wysyłały ostrzeżenia natychmiast po przekroczeniu skonfigurowanych progów.

Monitoring a landslide in Zaldibar Spain


Bezpieczeństwo w bezpośrednim następstwie katastrofy i przez cały czas jej trwania

Mówiąc o systemie monitorowania, Oskar Moral z InfoTOP powiedział: "Pozwala nam to na wczesne ostrzeganie, jeśli wystąpi jakikolwiek ruch, aby zapewnić bezpieczeństwo personelu, a także mieć kontrolę nad stabilnością. Ogromną zaletą jest to, że wszystko jest zautomatyzowane bez potrzeby interwencji operatora w celu codziennego sterowania sprzętem; pozwoliło nam to uzyskać natychmiastowe wyniki bez dalszego przetwarzania. Nie znaleźliśmy innego rozwiązania, które dorównywałoby zaletom oferowanym przez system monitorowania Hexagon Geosystems".

"Co więcej, jest to skalowalny system, który pozwala nam zarządzać czujnikami w miarę ciągłego rozwoju tego trudnego projektu".


Jesteś zainteresowany monitorowaniem? Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi studiami przypadków, pokazującymi w jaki sposób nasi klienci wykorzystują nasze rozwiązanie do usprawnienia procesów roboczych związanych z monitoringiem:

Studia przypadków dotyczące monitoringu

Przykłady wdrożeń monitoringu

Poznaj różnorodne projekty monitoringu na całym świecie.
Poznaj różnorodne projekty monitoringu na całym świecie.

Skontaktuj się z nami w sprawie monitoringu

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań monitoringu.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań monitoringu.