Övervakning av återställningsarbeten efter ett jordskred

Kundreferens

Övervakning av ett jordskred i Zaldibar i Spanien

Av: David Fernandez Bruna & Michelle Zeller

Fördelen med att kombinera tekniker; radarns detekteringshastighet och tillförlitligheten i tolkningen av rörelser via mätningar från totalstationer.

Den 6 februari 2020 kollapsade tusentals kubikmeter avfall vid en deponi i norra Spanien. Tragiskt nog omkom två anställda i det avfallsföretag som ansvarar för platsen. Jordskredet spred sig bortom deponin till den kraftigt trafikerade motorvägen AP-8 som går från öst till väst över Baskien. Interbiak, det statliga företag som ansvarar för motorvägens drift, instruerade omedelbart sin tekniska partner InfoTOP att upprätta ett system för att övervaka det kollapsade materialet. InfoTOP installerade ett automatiserat övervakningssystem från Leica Geosystems som konfigurerades för att varna ingenjörerna – och genom dem även räddningstjänsten – om ytterligare rörelser eller instabilitet.

Övervakning av ett jordskred i Zaldibar i Spanien


Ökad säkerhet för personal som stabiliserar jordskredet

Jordskredet drog med sig tusentals kubikmeter material – delvis giftigt och brandfarligt – från den 30 meter breda och ca 4 meter höga deponin. Räddningstjänsten behövde snabbt kontrollera stabiliteten i sluttningarna för att påbörja räddningsarbetet. De arbetade i en osäker och instabil miljö och behövde ett system som kunde varna dem om avfallsmaterial skulle börja röra sig igen.

Det var en utmanande installation. På grund av riskerna på platsen behövde InfoTOP:s övervakningssystem vara helt fjärrstyrt utan manuell mätning. Den kunde bara installeras inom en radie på 400–800 meter från jordskredet. En ännu viktigare aspekt var att systemet skulle kunna arbeta dygnet runt, alla dagar i veckan utan operatör. Beträffande hastighet behövde de data som samlades in av systemet behandlas automatiskt. Genererade rapporter skickades till InfoTOP:s geologipartner Ingek för tolkning. För att teamet, som var utspritt över hela området, skulle kunna samordna sina insatser var man tvungen att ha tillgång till data från samtliga platser. Slutligen behövde övervakningssystemet konfigureras så att det kunde skicka varningar till teknikerna i realtid via sms och e-post.


Två övervakningssystem för en komplett bild

Mot denna bakgrund upprättade InfoTOP en automatiserad övervakningslösning som kombinerar totalstationer med radar. De installerade två Leica Nova TS60 totalstationer med mobil kommunikation som tillhandahålls av en Leica ComGate10-router med 4G-teknik via ett virtuellt privat nätverk (VPN). Totalstationerna utförde mätningar med hjälp av mer än 100 prismor som installerades i området. En av totalstationerna installerades på betongpelare och placerades bredvid radarn, och den andra i ett område nära deponin – för att mäta de prismor som inte var synliga från den första stationen. Mätningarna hanterades sedan av programvaran Leica GeoMoS installerad i en virtuell molninfrastruktur.

Övervakning av ett jordskred i Zaldibar i Spanien 

Dessutom installerades ett IDS HYDRA-G-fjärravkänningssystem baserat på radarteknik – för att leverera kontinuerliga mätningar. Med 120 graders täckning horisontellt och 30 graders täckning vertikalt täckte detta det mesta av farozonen, förutom områden som var dolda under vegetation. HYDRA-G är utformad för att varna tidigt och utföra realtidsmätningar av förskjutningar i utgrävda sluttningar med millimeterprecision, och tillhandahöll realtidsdata om rörelser som överfördes till programvaran IDS Guardian för tolkning och larmhantering.

Övervakning av ett jordskred i Zaldibar i Spanien


Varför kombinerades båda systemen? Hastighet, tillförlitlighet och datadjup

Radarsystemet gjorde det möjligt att identifiera rörelser över flera hektar på några sekunder genom att jämföra på varandra följande mätningar med interferometri (interferens av vågor) över ett stort avstånd och upptäcka rörelser på ±0,1 mm på ett avstånd upp till 800 m. Trots att systemet är mycket känsligt kan det endast övervaka inom sitt synfält. På grund av lutningar och vegetation kunde radarmätning inte utföras på alla områden inom skredet. Därför användes flera totalstationer för att täcka döda vinklar och som kunde mäta både inom radarns täckningsområden och i dolda områden. Data från prismorna hjälpte ingenjörerna och geologerna att förstå varje områdes verkliga rörelse och att få en exakt bild av de 3D-rörelser som ägde rum. Dessa kompletterande tekniker kombinerade hastigheten från radardetektering med tillförlitlig rumslig information om rörelserna via mätningar från totalstationerna. Leica Geosystems och IDS GeoRadar-teknik och programvara utgör Hexagon Geosystems övervakningslösning.

Övervakning av ett jordskred i Zaldibar i Spanien


Konnektivitet och snabba varningar

Databehandlingsprogrammet Leica GeoMoS och IDS Guardian gjorde det möjligt för InfoTOP att automatisera systemet så att data omedelbart och på distans kunde delas med specialister på Ingek för tolkning. GeoMoS Now! är ett lättanvänt webbgränssnitt som gjorde det möjligt för geologerna att dygnet runt analysera situationen från valfri plats. Systemet konfigurerades också med en rad realtidsvarningar som omedelbart skickade notiser om de konfigurerade tröskelvärdena överskreds.

Övervakning av ett jordskred i Zaldibar i Spanien


Säkerhet direkt efter jordskredet och under samtliga steg av återställning efter katastrofen

Oskar Moral från InfoTOP förklarade fördelarna med övervakningssystemet: Det skickar tidiga varningar när det upptäcker rörelser för att säkerställa personalens säkerhet och ge oss kontroll över stabiliteten. En stor fördel är att allt är automatiserat utan att operatören behöver ingripa för att styra utrustningen, vilket har gjort det möjligt för oss att få omedelbara resultat utan ytterligare bearbetning. Vi har inte hittat någon annan lösning som matchar de fördelar som Hexagon Geosystems övervakningssystem erbjuder.

Dessutom är det ett skalbart system som gör det möjligt för oss att hantera sensorerna i takt med att detta utmanande projekt utvecklas.


Intresserad av övervakning? Läs gärna fler fallstudier som visar hur våra kunder använder vår lösning för att förbättra sitt arbetsflöde för övervakning:

Kundcase inom övervakning

Kontakta oss om monitorering

Kontakta oss för mer information om våra lösningar inom monitorering.
Kontakta oss för mer information om våra lösningar inom monitorering.